Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

MICHELANGELO

Michelangelo Buonarroti was one of the most famous artists in history. He was a painter, a sculptor, an architect, and a poet. He created some of the world's most beautiful and most famous paintings and statues.

Michelangelo was born in 1475 in a small Italian town near Florence. At the age of twelve, he was apprenticed to Ghirlandaio, a well-known Italian artist.

He learned to draw by copying other artists' paintings. He soon became interested in sculpture, too. At the age of 21 he went to Rome, and began to create the works of art that made him famous all over the world.

Michelangelo's first great work was the Pieta for St Peter's Cathedral. This statue shows Jesus Christ in the arms of the Virgin Mary after his death on the cross.

Michelangelo then went to Florence, where he produced his famous statue of David. It is 18 feet high and carved from a solid piece of marble. The statue is so lifelike that it seems ready to spring info action. We have a copy of this statue in the Pushkin Fine Arts Museum.

At the age of 30 Michelangelo was called to Rome and for the next 30 years he worked there for a succession of Popes.

In 1508, he began painting the ceiling of the Sistine Chapel in the Vatican. He spent more than two years painfully lying on his back on a scaffold, painting the figures and Biblical scenes on half of the ceiling. After a long rest, he completed the second half in about a year. People consider the ceiling of the Sistine Chapel to be one of world's greatest and most amazing works of art.

Michelangelo embodied the perfect multi-talented Renaissance man. His influence on later artists is immense.

QUESTIONS

1.    When was Michelangelo born?

2.    What was he famous for?

3.    What was the first Michelangelo's great work?

4.    How many years did he paint the ceiling in Vatican?


VOCABULARY

apprentice — учень, підмайстер

marble — мармур

succession — ряд, послідовність

chapel — каплиця

scaffold — риштування

to embody — утілювати


МІКЕЛАНДЖЕЛО

Мікеланджело Буонарроті був одним із найвідоміших художників в історії. Він був художником, скульптором, архітектором і поетом. Він створив найкрасивіші і найзнаменитіші картини та скульптури у світі.

Мікеланджело народився в 1475 р. в маленькому італійському містечку біля Флоренції. У віці 12 років він став учнем Жирландо, добре відомого італійського художника.

Він учився, перемальовуючи картини інших художників. Незабаром він зацікавився скульптурою. Коли йому виповнився 21 рік, він поїхав у Рим і почав створювати такі роботи, що прославили його в усім світі.

Першою великою роботою Мікеланджело була «Пієта» для собору святого Петра. Ця статуя зображує Ісуса Христа в руках Діви Марії після його смерті на хресті.

Потім Мікеланджело виїхав у Флоренцію, де створив свою відому статую Давида. Вона зроблена з великого шматка мармуру і досягає 18 футів у височину. Ця скульптура здається такою реалістичною, що створюється враження, що вона ось-ось почне рухатися. Копія цієї скульптури є в Пушкінському музеї мистецтва.

У віці 30 років Мікеланджело запросили в Рим, і протягом наступних 30 років він працював для римських пап.

У 1508 р. він приступив до малювання стелі Сікстинської каплиці у Ватикані. Більше 2 років він, лежачи на спині на риштуванні, малював персонажів і сцени з Біблії на одній половині стелі. Після тривалого відпочинку він завершив другу половину за рік. Люди вважають, що стеля Сікстинської каплиці — це один із найбільш величних і вражаючих шедеврів мистецтва.

Мікеланджело втілив у собі багатогранну особистість епохи Відродження. Його роботи мали величезний вплив на творчість інших художників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити