АНГЛІЙСЬКА МОВА
1500 ТЕМ

ВИДАТНІ ЛЮДИ

 

WILLIAM SHAKESPEARE (1)

William Shakespeare was born in April 1564. His father was a rich citizen whose business was making and selling leather gloves. His mother was a daughter of an important farmer. When he was nineteen, William married Anne. She was a farmer's daughter and she was some years older than himself. During that years he may have helped his father in the family business or he may have been a country schoolmaster for a time, we don't know exactly.

Shakespeare had three children: Susannah, the eldest, then twins — a son, Hamnet, and another girl, Judith. In 1587 Shakespeare went to work in London, leaving Anne and the children at home.

Some years later Shakespeare began to write plays. The parents did not even guess that their son would be such an important figure in English poetry and drama and that his plays would still be acted four hundred years later in England and all over the world. By 1592 Shakespeare was an important member of a well-known company. In 1599 the famous Globe Theatre was built on the south bank of the river Thames. In that theatre most of his plays were performed. It was a round building with the stage in the centre, open to the sky. If it was raining, the actors got wet; if the weather was too bad, there was no performance at all. By 1603 Shakespeare was the leading poet and dramatist of his time. He continued to write for the next ten years. In 1613 he finally stopped writing and went to live in Stratford where he died in 1616. He is buried in Stratford-on-Avon.

QUESTIONS

1.    What was William's father business?

2.    His mother was a farmer's daughter, wasn't she?

3.    How many children did Shakespeare have?

4.    When did he start to write?

5.    The Globe Theatre was built in 1599, wasn't it?

VOCABULARY

citizen — громадянин

gloves — рукавички

to guess — здогадуватися

play — п'єса

stage — сцена

 

ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР (1)

Вільям Шекспір народився в квітні 1564 р. Його батько був багатим, бізнес його полягав у виробництві й продажу шкіряних рукавичок. Мати була дочкою впливового фермера. Вільям одружився з Анною у віці 19 років. Вона була дочкою фермера і була старша за Вільяма на кілька років. У ті роки він, можливо, допомагав батькові в сімейному бізнесі або працював сільським учителем, точно не відомо.

У Шекспіра було троє дітей. Сюзанна, найстарша, потім близнюки — син Гамнет і дівчинка Джудіт. У 1587 р. Шекспір почав працювати в Лондоні, залишивши Анну і дітей вдома.

Кількома роками пізніше Шекспір почав писати п'єси. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній син буде такою важливою постаттю в англійській поезії і драматургії і що його п'єси все ще будуть ставитися через чотири сотні років в Англії і в усьому світі. До 1592 р. Шекспір був впливовим членом відомої компанії. У 1599 р. на затишному березі ріки Темза був побудований знаменитий театр «Глобус». У цьому театрі була поставлена більшість його п'єс. Це був округлий будинок зі сценою під відкритим небом в центрі. Якщо йшов дощ, актори промокали; якщо погода була дуже погана, вистав узагалі не було. До 1603 р. Шекспір був видатним поетом і драматургом свого часу. Наступні 10 років він продовжував писати. Він перестав творити в 1613 р. і переїхав жити в Стратфорд, де вмер у 1616 р. Він похований у Стратфорді-он-Ейвоні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити