Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

WILLIAM SHAKESPEARE (3)

William Shakespeare was one of the greatest and famous writers of the world. Many people know and like his works but many facts of Shakespeare's life are still unknown.

William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-on-Avon, a small English town. He studied at local grammar school because his father wanted his son to be an educated person. While studying at school, William didn't have much free time but he liked to go to the forest and the river Avon.

Young William liked to watch actors and actresses who visited Stratford-on-Avon. He was fond of actor's profession and decided to become an actor. With this purpose he went to London. There he played and wrote plays as well. In his works he described the events of England's contemporary life. His plays that were staged in many theatres and which were then translated into many languages made Shakespeare a very popular person.

In all Shakespeare wrote thirty seven plays. He cooperated with the best English theatres during twenty five years. His best and the most famous plays are «Othello», «King Lear», «Hamlet», «Romeo and Juliet».

Besides plays Shakespeare wrote a lot of poetry, which is translated into many languages and is well-known through-out the world.

William Shakespeare died in 1616. But his creations are still popular now and millions of people still admire them.


QUESTIONS

1.    Where was William Shakespeare born?

2.    Where did he study?

3.    What did he like to do when he was young?

4.    What was William Shakespeare?

5.    How many plays did he write?

6.    What plays by William Shakespear do you know?


VOCABULARY

unknown — невідомий

purpose — мета

play — п'єса

to describe — описувати

contemporary — сучасний

to cooperate — співпрацювати

creation — творіння

to admire — захоплюватися


ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР (3)

Вільям Шекспір був одним із найбільших і найвідоміших письменників світу. Багато людей знають і люблять його твори, однак окремі факти з його життя все ще залишаються невідомими.

Вільям Шекспір народився в 1564 р. в Стратфорді-он-Ейвоні, невеликому англійському містечку. Він учився в місцевій гімназії, тому що його батько хотів, щоб син був освіченою людиною. Під час навчання в гімназії у Вільяма Шекспіра не було багато вільного часу, хоча йому подобалося гуляти в лісі й біля ріки Ейвон.

Юний Вільям любив дивитися на акторів та акторок, що приїжджали в Стратфорд-он-Ейвон. Він обожнював акторську професію і вирішив стати актором. З цією метою він вирушив до Лондона. Там він грав на сцені, а також писав п'єси. У своїх творах він описував події сучасного йому англійського життя. П'єси, поставлені в багатьох театрах і потім перекладені багатьма мовами, принесли Шекспірові велику популярність.

Усього Шекспір написав тридцять сім п'єс. Він співпрацював із кращими англійськими театрами протягом двадцяти п'яти років. Його найкращі і найбільш відомі п'єси — «Отелло», «Король Лір», «Гамлет», «Ромео і Джульєтта».

Крім п'єс, Шекспір написав багато поетичних творів, які були перекладені багатьма мовами і стали добре відомими в усьому світі.

Вільям Шекспір умер у 1616 р. Однак його твори все ще популярні, і мільйони людей продовжують захоплюватися ними.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити