Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

JOHANN SEBASTIAN BACH

Johann Sebastian Bach was born in 1685. He was a German organist and composer of the baroque era, one of the greatest and most productive geniuses in the history of Western music.

In 1700, Bach began to earn his own living as a chorister at the Church of Saint Michael in Luneburg at around age five. In 1703, he became a violinist in the chamber orchestra of Prince Johann Ernst of Weimar, but later that year he moved to Arnstadt, where he became church organist. In October 1705, Bach secured a one-month leave of absence in order to study with the renowned Danish-born German organist and composer Dietrich Buxtehude, who was then in Lubeck and whose organ music greatly influenced Bach's.

In 1707 Johann Sebastian Bach married his second cousin, Maria Barbara Bach, and went to Mulhausen as organist in the Church of Saint Blasius. He went back to Weimar to spend the next year as organist and violinist at the court of Duke Wilhelm Ernst and remained there for the next nine years, becoming concertmaster of the court orchestra in 1714.

Bach moved to Leipzig in 1723 and spent the rest of his life there. Bach found his job as musical director and choirmaster of Saint Thomas's church and church school in Leipzig. He had constant disagreements with the town council, and neither the council nor the populace appreciated his musical genius. Bach's sight began to fail in the last year of his life. He died on July 28, 1750, after undergoing an unsuccessful eye operation.

Posthumously, Bach was remembered as a virtuous organist rather than a composer of great skill and importance, as he was one of the most highly skilled organists who ever lived. A revival of interest in Bach's works came with the admiration of Wolfgang Amadeus Mozart and Ludwig van Beethoven.

Bach was largely self-taught in musical composition. Bach's music is significant because of the high level of intellect in his compositions. Bach was greatly skilled at writing music, such a melody to represent the sea.

Bach was one of the most prolific composers. His music is a fine mixture of technical dexterity and beautiful melodies. This is why his music is so popular today and why the Classical composers had great interest in him.

He was creatively active until the very end, even after numerous heart problems.

Largely self-taught, Bach had a huge output. He wrote over 215 musical compositions.


QUESTIONS


1.    When was Johann Sebastian Bach born?

2.    What was Johann Sebastian Bach?

3.    When did Johann Sebastian Bach begin to earn his own living as a chorister?

4.    When did Bach become a violinist in the chamber orchestra of Prince Johann Ernst?

5.    Where did Bach spend the rest of his life?

6.    Why is Bach's music so significant?

7.    What happened in the last year of his life?

8.    When did Johann Sebastian Bach die?

9.    Why did Johann Sebastian Bach die?


VOCABULARY

organist — органіст

composer — композитор

baroque era — ера бароко

genius — геній, геніальна людина; талант

to earn — заробляти

chorister — хорист, хористка (у церковному хорі)

violinist — скрипаль chamber

orchestra — камерний оркестр

to move — переїхати

to secure — тут: домагатися; досягати (мети); одержувати

absence — відсутність

renown — популярність, слава

influence — дія, вплив

court — двір

court orchestra — придворний оркестр

choirmaster — хормейстер

populace — простий народ; маси; юрба; чернь

to fail — не вдаватися, провалитися

to undergo (past underwent, p.p. undergone) — піддаватися, перетерплювати

posthumously — посмертно, після смерті автора

virtuoso — віртуозний, віртуоз

skilled — митецький, кваліфікований, умілий, досвідчений

revival — поновлення, відновлення

admiration — захват; здивування, замилування

prolific — плідний

technical dexterity — тут: технічна досконалість

self-taught — самоучка


ЙОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ

Йоганн Себастьян Бах народився в 1685 р. Він був німецьким органістом і композитором періоду бароко, одним із найвеличніших і найплідніших геніїв в історії західної музики.

У 1700 р. Бах почав заробляти собі на життя, працюючи хористом у церкві святого Майкла в Люнебурзі. У 1703 р. він став скрипалем у камерному оркестрі принца Йоганна Ернста Веймара, але пізніше, у тому ж році, переїхав в Арнштадт, де став церковним органістом. У жовтні 1705 р. Бах одержав право на одномісячну відпустку, щоб займатися з відомим датсько-німецьким органістом і композитором Дітрихом Букстехудом, який жив тоді в місті Любек і чия органна музика дуже вплинула на Баха.

У 1707 р. Йоганн Себастьян Бах одружився зі своєю троюрідною сестрою Марією Барбарою Бах і поїхав у, Мюлхаузен як органіст церкви святого Блазіуса. Він повернувся у Веймар, щоб провести наступний рік як органіст і скрипаль при дворі герцога Вільгельма Ернста і пробув там протягом наступних дев'яти років, ставши концертмейстером придворного оркестру в 1714 р.

Бах переїхав у Лейпциг у 1723 р. і провів останню частину свого життя там. Знайшов роботу музичного директора і хормейстера в церкві святого Томаса і церковній школі в Лейпцигу. Він мав постійні розбіжності у поглядах з муніципалітетом, і ні рада, ні народні маси не оцінили його музичного таланту. В останній рік свого життя Бах почав утрачати зір і помер 28 липня 1750 р. після невдалої операції на оці.

Посмертно Баха пам'ятали як віртуозного органіста, а не як великого композитора, оскільки він був одним з найбільш висококваліфікованих органістів, які коли-небудь жили на землі. Відродження інтересу до творів Баха прийшло з визнанням таланту Вольфганга-Амадея Моцарта і Людвіга ван Бетховена.

Бах, загалом кажучи, був композитором-самоучкою. Музика Баха становить великий інтерес через високий інтелектуальний рівень самих композицій. Бах писав музику з великою майстерністю, прикладом чого служить мелодія, яка представляє море.

Бах був одним із композиторів, які створили дуже багато мелодій. Його музика — прекрасне поєднання тонкої техніки і красивих мелодій. Саме тому його музика настільки популярна сьогодні й для класичних композиторів Бах дуже цікавий.

Він був творчо активний до самого кінця життя, навіть після численних проблем, пов'язаних із серцем.

Врешті-решт, самоучка Бах створив величезну кількість музичних композицій. Він написав понад 215 музичних творів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити