Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

PLACES OF INTEREST IN GREAT BRITAIN


Britain is rich in its historic places which link the present with the past.

The oldest part of London is Lud Hill, where the city is originated. About a mile west of it there is Westminster Palace, where the king lived and the Parliament met, and there is also Westminster Abbey, the coronation church.

Liverpool, the «city of ships», is England’s second greatest port, ranking after London. The most interesting sight in Liverpool is the docks. They occupy a river frontage of seven miles. The University of Liverpool, established in 1903, is noted for its School of Tropical Medicine. And in the music world Liverpool is a well-known name, for it’s the home town of «The Beatles».

Stratford-on-Avon lies 93 miles north-west of London. Shakespeare was born here in 1564, and here he died in 1616.

Cambridge and Oxford Universities are famous centres of learning.

Stonehenge is a prehistoric monument, presumably built by Druids, members of an order of priests in ancient Britain. Tintagel Castle is King Arthur’s reputed birthplace. Canterbury Cathedral is the seat of the Archbishop of Canterbury, head of the Church of England.

The British Museum is the largest and richest museum in the world. It was founded in 1753 and contains one of the world’s richest collections of antiquities. The Egyptian Galleries contain human and animal mummies. Some parts of Athens’ Parthenon are in the Greek section.

Madam Tussaud’s Museum is an exhibition of hundreds of life-size wax models of famous people of yesterday and today. The collection was started by Madam Tussaud, a French modeller in wax, in the 18th century. Here you can meet Marilyn Monroe, Elton John, Picasso, the Royal Family, the Beatles and many others: writers, movie stars, singers, politicians, sportsmen, etc.


QUESTIONS

1. What is the oldest part of London?

2. What is Westminster Palace?

3. What is called «city of ships»?

4. Why is Stratford-on-Avon famous?

5. What are the famous centres of learning?

6. What is Stonehenge?

7. Who is the head of Church of England? Where is his seat?

8. What is the largest and the richest museum in the world? What unique collections does it contain?

9. What can one see in Madam Tussaud’s Museum?


VOCABULARY

Lud Hill — Лад Хілл

church — церква

frontage — фасад

prehistoric — доісторичний

order — орден

priest — священик

Tintagel — Тінтейджел

Canterbury Cathedral Archbishop — архієпископ Кентерберійський

antiquity — антикваріат; стародавність

mummies — мумії

wax — віск


ВИЗНАЧНІ ПАМ'ЯТКИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


Британія багата на історичні місця, які зв’язують сьогодення з минулим.

Найстаріша частина Лондона — Лад Хілл, з якої починалося місто. Близько милі на захід від нього розташований Вестмінстерський палац, де живе королева і де засідає парламент, і там же знаходиться Вестмінстерське абатство — церква для коронації.

Ліверпуль, «місто кораблів», — другий за ріозміром після Лондона англійський порт. Найцікавіше місце в Ліверпулі — це його доки. Вони займають сім миль річкового берега. Університет Ліверпуля, заснований у 1903 p., відомий своєю Школою тропічної медицини. І в музичному світі Ліверпуль — добре відоме ім’я, оскільки є рідним містом «Бітлз».

Стратфорд-на-Ейвоні лежить на відстані 93 миль на північний захід від Лондона. Шекспір народився тут у 1564 p., тут же він і помер у 1616 р.

Кембріджський і Оксфордський університети — знамениті центри освіти.

Стоунхендж — це доісторичний монумент, споруджений, як припускають, друїдами, членами ордена священиків у доісторичній Британії. Замок Тінтейджел — це, як гадають, місце народження короля Артура. Кентерберійський собор — престол єпископа Кентерберійського, глави англіканської церкви.

Британський музей — найбільший і достатньо багатий музей світу. Він був заснований у 1753 р. і містить одну з найбагатших світових колекцій античних речей. Єгипетські галереї містять мумії людей і тварин. Деякі частини афінського Парфенона знаходяться в грецькій секції.

Музей мадам Тюссо — це виставка сотень воскових фігур натуральних розмірів, які зображують відомих людей минулого і сьогодення. Колекція була розпочата мадам Тюссо, французьким скульптором воскових фігур, у XVIII столітті. Тут ви можете зустрітися з Мерилін Монро, Елтоном Джоном, Пікассо, королівською родиною, «Бітлз» і багатьма іншими людьми: письменниками, кінозірками, співаками, політиками, спортсменами тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити