Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

ISAAC NEWTON

Newton, one of the greatest scientists of all times was born in 1642 in the little village in Lincolnshire, England. His father was a farmer and died before Newton was born. His mother was a clever woman whom he always loved.

After school, Newton studied mathematics at Cambridge university and received his degree in 1665. Then the university was closed because of the danger of plague and Newton went home for eighteen months. It was most important period in his life when he made his three great discoveries — the discoveries of the differential calculuses, of the nature of white light, and of the law of gravitation.

These discoveries are still important for the modern science. Newton had always been interested in the problems of light. Many people saw colours of a rainbow but only Newton showed, by his experiments, that white light consists of these colours.

It is interesting how he discovered the law of gravitation. Once, as he sat at the garden, his attention was drawn by the fall of an apple. Many people saw such a usual thing before. But it was Newton who asked himself a question: «Why does that apple fall perpendicularly to the ground? Why doesn't it go sidewards or upwards?» The answer to this question was the theory of gravitation, discovered by Newton.

Newton died at the age of 84, and was buried in Westminster Abbey, where his monument stands today.


QUESTIONS


1.    When and where was Newton born?

2.    Where did he study?

3.    What three major discoveries did Newton make?

4.    When did Newton make these discoveries?

5.    How did the idea which led to the discovery of the law of gravitation first come to him?

6.  When did Newton die and where was he buried?


VOCABULARY

degree — учений ступінь plague — чума

differential calculuses — диференційне обчислення

law of gravitation — закон всесвітнього тяжіння

to draw — привертати увагу

perpendicularly — перпендикулярно

sidewards — убік

upwards — угору

abbey — абатство


ІСААК НЬЮТОН

Ньютон, один з найвидатніших учених усіх часів, народився в 1642 р. в маленькому селищі в графстві Лінкольншир в Англії. Його батько був фермером і вмер, перш ніж народився Ньютон. Його мати була розумною жінкою, яку він завжди любив.

Після школи Ньютон вивчав математику в Кембриджському університеті й у 1665 р. одержав учений ступінь. Потім університет закрився через загрозу чуми, і Ньютон виїхав додому на півтора роки. Це був найбільш важливий період у його житті, коли він зробив три великих відкриття — відкриття диференційного обчислення, природи білого світла і закону всесвітнього тяжіння.

Ці відкриття все ще важливі для сучасної науки. Ньютон завжди цікавився проблемами світла. Багато хто бачив кольори веселки, але тільки Ньютон у результаті своїх експериментів довів, що біле світло складається з цих кольорів.

Цікаво те, як він відкрив закон усесвітнього тяжіння. Одного разу, коли він сидів у саду, його увагу привернуло падіння яблука. Багато людей коли-небудь бачили це звичайне явище. Але саме Ньютон запитав себе: «Чому яблуко падає перпендикулярно до землі? Чому воно не летить убік або вгору?» Відповіддю на це питання стала теорія гравітації.

Ньютон умер у віці 84 років і був похований у Вестмінстерському абатстві, де і знаходиться тепер пам'ятник на його честь.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити