Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

DANIEL DEFOE

Daniel Defoe (1660—1731) was an English novelist and journalist. One of the first English novels and one of the most popular adventure stories was his «Robinson Crusoe». Some critics have called Defoe the father of the English novel, others rate him as much less important.

Daniel Defoe was born in London, his father was a butcher and a candle merchant. He started a business career, but he went bankrupt and turned to writing. His earliest writings dealt with politics and religion. One political pamphlet in 1703 led to his imprisonment for about 5 months.

For about 25 years, Defoe earned his living writing for newspapers. From 1704 to 1713 he even produced his own periodical «The Review», single-handedly. At times he was gecretly writing for the Whig Party in one paper and the Tories in another.

Defoe has written a great variety of works. It is very difficult to tell how many works he produced, because most of them were published anonymously. His works include poetry, theology, economics and geography.

Many readers know Defoe as a novelist. Actually, it was really a minor part of his writing, and not the part that gave him the most pride. Defoe's most famous novel is «Robinson Crusoe» (1719).

«Robinson Crusoe» is the story of a man marooned on an island. It is a memorable adventure story and a study of what it is like to be truly alone. It is also a success story, because Crusoe's hard work, inventiveness, and ability to take advantage of others turns his island into a successful colony.

Defoe's novels marked an important break with the fiction of the past. He offered the ordinary lives of real people who were the normal products of their social and economic surroundings. Defoe makes us believe in the reality of what we are reading as we are hurried from scene to scene by his breathless prose. Only after we have finished do we realize that we have not really been given much psychological insight into the characters.


QUESTIONS

1.    What do critics say about Daniel Defoe?

2.    Was Defoe's business career successful?

3.    How did he earn his living?


4.    What works did Defoe write?

5.    What Defoe's works do you know?

6.    Have you read «Robinson Cruso»?

7.    What is this novel about?

VOCABULARY

butcher — м'ясник

candle merchant — торговець свічками

imprisonment — тюремне ув'язнення

single-handedly — без сторонньої допомоги

to maroon — висаджувати на незаселений острів

pride — гордість

memorably — пам'ятний

inventiveness — винахідливість

breathless — такий, що змусив затамувати подих; напружений


ДАНІЕЛЬ ДЕФО

Даніель Дефо (1660—1731 pp.) був англійським романістом і журналістом. Одним із перших англійських романів і найбільш популярних пригодницьких творів була його книга «Робінзон Крузо». Деякі критики вважають Дефо батьком англійського роману, інші вважають його менш важливим.

Даніель Дефо народився в Лондоні, його батько був м'ясником і торговцем свічками. Дефо почав свою кар'єру, але збанкрутував і почав писати. Його ранні роботи були з галузей політики і релігії. Один політичний памфлет навіть позбавив Дефо волі на 5 місяців у 1703 р.

Протягом 25 років Дефо заробляв на життя тим, що писав для газет. З 1704 по 1713 р. він без сторонньої допомоги випускав своє власне періодичне видання «Огляд». Іноді він таємно писав для партії вігів в одній газеті і для торі в іншій.

Дефо написав дуже багато робіт. Дуже важко сказати, скільки ж саме ним було написано, тому що багато які з них він публікував анонімно. Його роботи включали поезію, теологію, економіку і географію.

Багато читачів знають Дефо як романіста. Проте романістика — менша частина з його робіт і не та, що його прославила. Найвідоміший його роман — «Робінзон Крузо» (1719 p.).

«Робінзон Крузо» — це розповідь про людину, яка була викинута на острів. Це пам'ятна пригодницька розповідь і історія про те, як же це — опинитися дійсно на самоті. Успіх приходить завдяки важкій праці Крузо, винахідливості та здатності перехитрити інших, що й перетворює острів на успішну колонію.

Романи Дефо позначили важливий перелом у художній літературі минулого. Він запропонував звичайні життя реальних людей, які були природним продуктом їхнього соціального й економічного оточення. Дефо змушує нас повірити в реальність того, що ми читаємо, коли ми переходимо від сцени до сцени, затамувавши подих. І тільки коли ми закінчуємо читання, ми розуміємо, що насправді не відбулося психологічного проникнення в характер персонажів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити