Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

ROBERT BURNS (3)

Robert Burns was born in 1759. He was a farmer but he was always poor. He became famous because he wrote poetry. He wrote many love poems and some of these are songs now. Burns also wrote angry poems about rich people and poor people. For Burns all men were the same. They were all brothers.

Rich people in Edinburgh liked Burns's love poems but they did not like his other poems. They did not help him much. Once they gave him a small job. So Burns left his farm and went to work. There he died in 1796.

A popular Burn's poem is «Tam O'Shanter». Here is the short contents of it. Tam went to a pub and stayed there till midnight. Oh his way home he passed the church. He saw lights in the church and looked inside. He saw witches and devils there. They came out of the church and tried to catch him. But Tam and his horse were safe, because the witches could not cross water. Though on the bridge over the river one witch caught his horse's tail.

Burns took part in making a book of old Scottish folk-songs, writing words for many melodies. Robert Burns wrote the words of the song «Auld Lang Syne» (which means «They days of long ago»). Scottish people sing this song, when they celebrate the first of January, New Year's Day. Burns's poems are known and loved by people all over the world because he glorified a human being.

QUESTIONS

1.    What was Robert Burns?

2.    When was he born?

3.    Have you read any poems by Robert Burns?

4.    Robert Burns wrote the words of «Auld Lang Syne», didn't he?

5.    When do Scottish people sing this song?

VOCABULARY

poetry — поезія

contents — зміст

midnight — північ

witch — відьма


РОБЕРТ БЕРНС (3)

Роберт Берне народився в 1759 р. Він був фермером, але завжди був бідним. Він прославився, тому-що писав вірші. Він написав багато віршів про кохання, багато з яких зараз стали піснями. Берне також писав гнівні вірші про бідних і багатих. Для Бернса всі люди були однакові.

Единбурзьким багатіям подобалася любовна лірика Бернса, але інші вірші їм були не до смаку. Вони йому не дуже допомагали. Одного разу вони запропонували йому невелику роботу, і тому Берне виїхав зі своєї ферми на цю роботу. Тут він і помер у 1796 р.

Відомий вірш Бернса «Тім О'Шентер».

От його короткий зміст. Тім пішов у паб і залишався там до півночі. Дорогою додому він проходив повз церкву. Він побачив вогні в церкві й заглянув усередину. Там він побачив відьом і дияволів. Вони вийшли з церкви і спробували піймати його. Але О'Шентер і його кінь були в безпеці, тому що відьми не могли перейти воду. Хоча на мосту через ріку одна відьма схопилася за хвіст коня.

Берне брав участь у складанні книги старих шотландських народних пісень, пишучи слова для багатьох мелодій. Роберт Берне написав слова до пісні «Минулі дні». Шотландці співають цю пісню, коли святкують 1 січня, день Нового року. Вірші Бернса відомі всьому світові, тому що він прославляє людину.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити