Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

ROBERT BURNS (4)

One of the interesting personalities in the English literature of the 18th century was Robert Burns. His poems are well-known to people in many countries.

He was born in 1759 and he was the eldest of 7 children. His family lived in poverty and hard farm work. But his father wanted his sons to be educated people and employed a private tutor to teach them English, French, Latin and even Philosophy. At that time only rich people could have such education.

When Robert was free from his lessons he helped his father on the farm. And nearly at that age Robert started to write poetry. In 1784 Robert's father died and as Robert was the eldest son he had to support the family. The farm didn't help them, the crops didn't grow and to make matters worse, Robert had fallen in love with Jean Arma. They wanted to marry but Jean's father thought that Robert was not a match for his daughter, because Burns was a poor farmer and did not have much money.

Robert was tired of all that and decided to emigrate from Scotland to Jamaica. He printed some of his poems to get money for the voyage. He published his «Poems Chiefly in Scottish dialect». That made him famous overnight and editors appeared from all over the world.

Robert didn't just write poems, he was Scotland's first collector of folk songs. In 1787 he set off on a journey around Scotland, he joted down fragments of old songs, often rewriting them into the versions we know today.

In 1788 Burns and Jean Arma married and went to live at Ellisland Farm. At that place Robert wrote his famous «Tam O'Shanter» — a tale of a farmer who, after a night of drinking, stumbled across some dancing witches on his way home.

In 1793 Robert and his family left Ellisland and moved to Dumfreys. Soon after that appeared his famous poem «My Love is Like a Red Red Rose».

By 1796 Burns had become ill and nothing could save his life and on the 21st of July he died at the age of 37. Scotland had missed one of the wonderful poets and national heroes.

Robert Burns always thought about immortality and had a great desire to be the poet of his motherland. And at last his dreams came true because millions of people all over the world read his works.


QUESTIONS

1.    When was Robert Burns born?

2.    Was his childhood easy?

3.    Why did he decide to emigrate?

4.    What made him famous?

5.    Is he a well-known poet?


VOCABULARY

tutor — учитель

to support — підтримувати

to-stumble — випадково наткнутися

immortality — безсмертя


РОБЕРТ БЕРНС (4)

Однією з цікавих особистостей в англійській літературі XVIII століття був Роберт Берне. Його вірші добре відомі людям у багатьох країнах.

Він народився в 1759 р. і був старшим із 7 дітей. Його родина жила в бідності і важкій фермерській праці. Але батько хотів, щоб його діти були освіченими людьми, і найняв їм приватного вчителя, який навчав їх англійської, французької, латини й навіть філософії. У той час тільки багаті люди могли дозволити собі таку освіту.

Коли Роберт не був зайнятий уроками, він допомагав батькові на фермі. І приблизно в цьому віці Роберт почав писати вірші. У 1784 р. батько Роберта помер, і оскільки Роберт був старшим сином, він повинен був підтримувати всю родину. Від ферми не було пуття, врожаю не було, і до всього цього Роберт закохався в Джин Арма. Вони хотіли одружитися, але батько Джин вважав, що Роберт не пара його дочці, тому що Берне був бідним фермером і не мав досить грошей.

Роберт утомився від усього цього і вирішив емігрувати з Шотландії на Ямайку. Щоб дістати для подорожі трохи грошей, він надрукував деякі свої вірші. Він опублікував свої «Вірші на шотландському діалекті». Вони прославили його за один вечір, і видавці з'явилися з усіх кінців світу.

Роберт не просто писав вірші, він був першим збирачем народного фольклору в Шотландії. У 1787 р. він відправився в подорож по Шотландії, він записував фрагменти старих пісень, часто переробляючи у версії, уже відомі нам.

У 1788 р. Роберт Берне і Джин Арма одружилися і виїхали жити на ферму Елісленд. У цьому місці Роберт написав відому казку «Тем О'Шантер», у якій фермер після веселої ночі по дорозі додому зіштовхнувся з танцюючими відьмами.

У 1793 р. Роберт і його родина залишили Елісленд та переїхали в Дамфріз. Незабаром після цього з'явився його знаменитий вірш «Моя любов схожа на червону троянду».

У 1796 р. Берне занедужав, ніщо не могло врятувати йому життя, і 21 липня він помер у віці 37 років. Шотландія втратила одного з чудових поетів і національних героїв.

Роберт Бернс завжди думав про безсмертя, і його величезне бажання було стати поетом своєї батьківщини. Його мрії здійснилися, тому що мільйони людей в усьому світі читають його твори.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити