Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

MIKHAIL LOMONOSOV

Mikhail Lomonosov was born in 1711 in Archangelsk province. His father was a fisher and young Mikhail liked to help him. He always strove for knowledge and liked reading books. As he was 19 years old, he decided to study in Moscow. He went there on foot. In Moscow he entered the Slavic- Greek-Latin Academy. After his graduation from Academy he was sent abroad to complete his knowledge in chemistry and mining.

After he had returned from abroad, he became the first Russian professor of chemistry in 1745.

At first he was engaged in research in physics and chemistry. Since 1748 he had conducted works in the first Russian chemical research laboratory, which was built at his request. Since 1753 he was engaged in research in many fields of natural and applied sciences. He wrote works on physics, astronomy, geography, history. Besides scientific works, he wrote poems as well. He is the author of the first scientifical grammar of the Russian language.

He founded the factory producing coloured glass. He сreated some mosaics using the glass produced at the factory.

Lomonosov was the founder of the first Russian university. This university is situated in Moscow and still carries his name.

Mikhail Lomonosov died in 1765. But he is still known as the father of the Russian science, an outstanding poet, the founder of Russian literature.


QUESTIONS

1.    When was Lomonosov born?

2.    Where did he study?

3.    In what fields of science did he write works?

4.    What did he write besides scientific works?

5.    What university is named after his name?

6.    When did he die?


VOCABULAR


province — губернія

to strive for — прагнути до

Slavic-Greek-Latin Academy — слов'яно-греко-латинська академія

mining — гірська справа

to be engaged in research — займатися дослідженнями

applied sciences — прикладні науки

founder — основоположник


МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ

Михайло Ломоносов народився в 1711 р. в Архангельській губернії. Його батько був рибалкою, і юний Михайло любив допомагати йому. Він завжди прагнув до знань і любив читати книги. Коли йому було 19 років, він вирішив учитися в Москві. Він пішов туди пішки. У Москві він вступив до Слов'яно-греко-латинської академії. Після закінчення академії він був направлений за кордон, щоб удосконалити свої знання з хімії і гірської справи.

Після повернення з-за кордону він став першим російським професором хімії в 1745 р.

Спочатку він займався дослідженнями в області фізики і хімії. З 1748 р. він проводив роботи в першій російській хімічній дослідницькій лабораторії, яка була побудована на його прохання. З 1753 р. він проводив дослідження в багатьох галузях природничих і прикладних наук. Він писав праці з фізики, астрономії, географії, історії. Крім наукових праць, він писав також вірші. Він — автор першої наукової граматики російської мови.

Ломоносов заснував фабрику для виробництва кольорового скла. Він зробив кілька мозаїк, використовуючи скло, зроблене на цій фабриці.

Ломоносов був засновником першого російського університету. Цей університет знаходиться в Москві та носить його ім'я.

Михайло Ломоносов помер у 1765 р. Але він усе ще відомий як батько російської науки, як видатний поет, основоположник російської літератури.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити