Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1)

Wolfgang Mozart is a famous Austrian composer.

Mozart was born in 1756 in Salchburg, Austria. His father, a violinist and a composer, noticed wonderful talent of his son and taught him how to play musical instruments and to compose.

Being 4 years old Mozart played the clavier. When he was 5 or 6 years old he started composing music. At the age of 8-9 Mozart created his first symphonies, and at the age of 10-11 his first creations for musical theatre.

When he was 6 years old his father decided to take him and his sister to the big cities of Europe. Two children gave concerts in Germany, Austria, France, England, Switzerland. The audience was delighted to see such a small boy playing the clavier.

When he was 14 he was invited to Italy. He could not imagine his life without music.

By the age of 19 he was the author of ten major musical works.

At the age of 26 he moved from his native town to Vienna. Though he didn't have a great success as a composer in Vienne, Mozart wrote many songs, serenades, symphonies.

Burdens of life, poverty and desease speeded up his death. He died at the age of 35.

The real fame came to Mozart only after his death. Many people now know and like his music.

QUESTIONS

1.    When was Mozart born?

2.    How old was he when he started to play musical instruments?

3.    When did he start to compose music?

4.    What countries did young Mozart visit?

5.    When did the real fame come to Mozart?

6.    When did he die?

VOCABULARY

composer — композитор

violinist — скрипаль

clavier — клавесин

audience — аудиторія

poverty — бідність

desease — хвороба

to speed up — прискорити

to be delighted — захоплюватися

success — успіх

burdens — тяготи

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ (1)

Вольфганг Амадей Моцарт — відомий австрійський композитор.

Моцарт народився в 1756 р. в Зальцбурзі в Австрії. Його батько, скрипаль і композитор, помітивши надзвичайний талант свого сина, навчив його грати на музичних інструментах і складати музику.

Коли Моцартові було 4 роки, він грав на клавесині. Коли йому було 5-6 років, він почав складати музику. У віці 8-9 років він створив свої перші симфонії й у 10-11 років — перші твори для музичного театру.

Коли йому було 6 років, його батько вирішив повезти його та сестру у великі міста Європи. Двоє дітей давали концерти в Німеччині, Австрії, Франції, Англії, Швейцарії. Аудиторія була в замилуванні, бачачи такого маленького хлопчика, який грає на клавесині,

Коли йому було 14 років, його запросили до Італії. Він не міг уявити свого життя без музики.

Коли йому виповнилося 19 років, він уже був автором десяти значних музичних творів.

У 26 років він переїхав зі свого рідного міста у Відень. І хоча у Відні він не мав великого успіху як композитор, там Моцарт написав багато пісень, серенад, симфоній.

Тяготи життя, бідність і хвороба прискорили його смерть. Він умер у 35 років.

Справжня слава прийшла до Моцарта лише після його смерті. Багато людей сьогодні знають і люблять його музику.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити