Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

WOLFGANG AMADEUS MOZART (2)


Wolfgang Amadeus Mozart was born in 1756. From the very beginning of his life in Salzburg, Austria, Wolfgang Amadeus Mozart was a master of music. His father, Leopold Mozart, sacrificed his own career as a respected composer and theorist so he could concentrate on fostering his prodigy son's talents. He taught Mozart the violin, piano and musical theory, all of which Mozart excelled at. At the age of four, Mozart was writing piano concertos and he completed his first opera, when he was eleven.

Mozart spent most of his childhood touring Europe with his sister and he got his first job at the age thirteen for the Archbishop of Salzburg. He worked here for twelve years until the archbishop dismissed him. Mozart moved to Vienna, the musical capital of the world at the time. He had been successful there as a child prodigy but as an adult had difficulty in finding work.

It was in Vienna that Mozart met Haydn, who took Mozart under his wing and nurtured Mozart' talents like a second father. To make a living, Mozart wrote operas which were becoming very popular. Musical ideas sprang from Mozart's mind. His only task in composing was actually writing the music down on paper. Around this time he fell in love with a woman called Aloysia Weber. He asked her to marry him but she declined and so he married her sister Constanze instead. For their wedding, Mozart wrote his great C-minor composition.

Mozart had more success as a composer when he visited Prague. He was commissioned to write several operas and he enjoyed a successful career.

Mozart was convinced while he was writing Requiem commissioned by an unnamed stranger that it was his own requiem and he was right. He raced to finish it but in the end only completed a few movements and a sketchy outline of the rest of the piece. He died probably from poor health when he was just thirty five years old. The Requiem was completed by one of Mozart's pupils, Sussmayr.

Mozart was apolitical. He was very classical. He appreciated Bach and had a large output: 49 symphonies and 18 operas.


QUESTIONS

When was Wolfgang Amadeus Mozart born?

Did his father help him with music?

What was Mozart taught by his father?

When did Mozart get his first job?

Did he travel a lot in his childhood?

What was the musical capital of the world at the time of Mozart?

Whom was Haydn for Mozart?

Did Haydn help Mozart?

What was Aloysia Weber?

Who became the wife of Wolfgang Amadeus Mozart?

What was the last composition of the great composer?

When did Wolfgang Amadeus Mozart die?

VOCABULARY

to sacrifice — жертвувати

respected — шановний; поважний; вельмишановний

foster — виховувати, навчати, ростити, піклуватися про когось

prodigy — обдарована людина (частіше про дитину)

to teach (past taught, p.p. taught) — учити, навчати

violin — скрипка (інструмент)

to excel — перевершувати, перевищувати; відрізнятися, виділятися

to tour — подорожувати, робити гастрольне турне, гастролювати

Archbishop — архієпископ to dismiss — звільняти за щось

to meet (past met, p.p. met) — зустріти

to nurture — учити, навчати; виховувати (дітей)

to spring (past sprang, p. p. sprung) — відскакувати

to decline — відхиляти, відмовлятися; зменшуватися

wedding — весілля; вінчання, одруження

to convince — переконувати, запевняти в чомусь

to commission — доручати, давати, робити замовлення

requiem — реквієм, заупокійна меса

to race — дуже поспішати

sketchy — схематичний (який дає загальне уявлення про щось, без деталей)

outline — план, схема; короткий зміст

poor health — слабке здоров'я

apolitical — аполітичний, політично пасивний; який не впливає на політику

to appreciate — оцінювати, (високо) цінувати


ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ (2)

Вольфганг Амадей Моцарт народився в 1756 р. Із самого початку свого життя в Зальцбурзі, Австрія, Вольфганг Амадей Моцарт був майстром музики. Його батько, Леопольд Моцарт, пожертвував своєю власною кар'єрою шанованого композитора і теоретика, щоб сконцентруватися на розвитку таланту обдарованого сина. Він викладав Моцартові скрипку, фортеп'яно і музичну теорію, все, в чому Моцарт потім перевершить його. У віці чотирьох років Моцарт писав концерти для фортеп'яно, а свою першу оперу закінчив, коли йому було одинадцять.

Моцарт провів велику частину свого дитинства в поїздках по Європі зі своєю сестрою й одержав свою першу роботу у віці тринадцяти в архієпископа Зальцбурга. Він працював тут протягом дванадцяти років, поки архієпископ не звільнив його. Моцарт переїхав у Відень, музичну столицю світу того часу. Він як вундеркінд мав великий успіх, але подорослішавши, став відчувати труднощі в пошуках роботи.

Саме у Відні Моцарт зустрів Гайдна, який взяв Моцарта під свою опіку і плекав його таланти, як другий батько. Щоб заробляти на життя, Моцарт писав опери, які ставали дуже популярними. Він (Моцарт) мовби випромінював музичні ідеї. Фактично його єдина задача у створенні композиції полягала в записуванні музики на папір. У цей час він закохався в жінку на ім'я Алоїза Вебер. Він освідчився їй, але та відмовила, і він тоді замість неї одружився з її сестрою Констанцією. Для свого весілля Моцарт написав велику композицію сі-мінор.

Як композитор Моцарт досяг великого успіху, коли відвідав Прагу. Він був уповноважений написати кілька опер, і зробив успішну кар'єру.

У той час як він писав «Реквієм», замовлений незнайомцем, Моцарт був переконаний, що це був його власний реквієм, і виявився правий. Він дуже квапився закінчити роботу, але зрештою встиг тільки закінчити кілька начерків і уривчасту схему другої частини. Він умер, імовірно, через слабке здоров'я, коли йому було тільки тридцять п'ять років. «Реквієм» був закінчений одним із учнів Моцарта, Сассмейром.

Моцарт був аполітичним. Він був класиком. Цінував Баха і був дуже продуктивним: 49 симфоній і 18 опер.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити