Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

WILLIAM HOGARTH

William Hogarth (1697—1764), was a great English painter and engraver, who is famous for his portrayals of human weaknesses. He was born in London. His father was a schoolmaster. From childhood, Hogarth showed a talent for drawing. He was apprenticed to a silverplate engraver until 1720 when he went into his own business as an engraver. He also studied painting at the school of Sir James Thornhill, and in 1729 he married Thornhill's daughter.

Hogarth's earliest works include series of six paintings for which he first became famous. It was «The Harlot's Progress», completed in 1731. This was followed by two other series, «А Rake's Progress», eight paintings and «Marriage a la Mode», six paintings. He made engravings of all these.

In all his paintings Hogarth tried to do the same things. He wanted his paintings to be like a play. Instead of actors speaking parts on a stage, he wanted his paintings to be his stage and the men and women he drew to be his actors and to tell a story. He tried to have them tell their story by certain actions and movements. Although he is often humorous in the way in which he drew things, he never softened or made his subjects pleasant if they were not so.

Because these pictures are special in a way, at times Hogarth's talent as a fine portrait painter has been overlooked. His portraits show the same harmony in colour, direct handling of subject, and excellent composition as his storytelling pictures. Some of his more famous portraits are of Peg Woffington, himself with his dog Trump, his sister Mary Hogarth and also those of Lavinia Fenton and of David Garrick, a famous English actor.

Most of Hogarth's pictures can be seen in the National Gallery in London.


QUESTIONS


1.    What was William Hogarth famous for?

2.    What made Hogarth famous?

3.    What was the main idea of Hogarth's paintings?

4.    What are his famous portraits?

5.    Where can we see Hogarth's pictures?

VOCABULARY

engraver — гравірувальник

apprentice — учень, підмайстер

wit — розум

handling — керування


ВІЛЬЯМ ХОГАРТ

Вільям Хогарт (1697—1764 pp.) був великим англійським художником і гравірувальником, він прославився портретами, які зображують людські слабості.

Він народився в Лондоні. Його батько був учителем у школі. З дитинства Хогарт виявляв талант до малювання. Він був учнем гравірувальника срібного посуду до 1720 p., поки не почав свою власну справу гравірувальника. Він також вивчав малювання в школі мистецтва сера Джеймса Торнхілла, а в 1729 р. він одружився з дочкою Торнхілла.

Рання творчість Хогарта включає серію з шести картин, що вперше його прославили, — це «Розвиток Харлота» (1731 p.). Далі пішли ще дві серії — вісім картин «Розвиток Рейка» і шість картин із серії «Модне одруження». З усього цього він робив гравюри.

З усіма своїми картинами Хогарт намагався робити те ж саме. Він хотів, щоб його картини були грою. Замість акторів, які грають свою роль на сцені, він хотів, щоб його картини були сценою, де б акторами були чоловіки і жінки, яких він зображував. Він намагався змусити їх розповісти свою історію через певні дії та рухи. Хоча він і зображував малюнки гумористично, він ніколи не зм'якшував і не робив предмети приємними, якщо вони такими не були.

Хоча ці картини досить своєрідні, іноді талант Хогарта як чудового портретиста все-таки проглядається. Його портрети виражають ту ж гармонію кольору, чіткий обрис предмета й гарну композицію, що і його промовисті картини. Найбільш відомі з його робіт — це портрет Пег Воффінгтон, портрет самого Хогарта з його собакою Трампом, портрет його сестри Мері Хогарт, а також Лавінії Фентон і Давида Гарріка;, відомого англійського актора.

Більшість картин Хогарта можна побачити в Національній галереї в Лондоні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити