Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

JAMES FENIMORE COOPER

James Fenimore Cooper (1789—1851) was born in Burlington, New Jersey. He was raised in the scenic lakeside community of Cooperstown, New York, which was named for his father, William Cooper. Cooper served in the US Navy from 1808 to 1811. He settled in upstate New York, intending to become a farmer.

Cooper wrote his first novel, «Precaution», in 1820, but it received little critical praise. His next novel was «The Spy» (1821), a story about families during the Revolutionary War. Its immediate success encouraged Cooper to devote himself to writing.

James Cooper is best known for «The Leather-Stocking Tales», five novels about Natty Bumpoo. In «The Leather-Stocking Tales», Cooper became the first author to seriously portray American frontier scenes and character. Cooper described Natty Bumpoo's retreat from the advancing settlement of the forest. The novels introduce Natty Bumpoo as a young man and follow him to old age and death. «The Leather-Stocking Tales», in the order of the hero's life, are «The Deerslayer» (1841), «The Last of the Mohicans» (1826), «The Pathfinder» (1840), «The Pioneers» (1823), and «The Prairie» (1827). These action-filled stories contrast two ways of life. Natty Bumppo and his brave, noble Indian friends live a life of freedom close to nature. The settlers bring civilization and social order, but they also selfishly or thoughtlessly misuse the wilderness.

Cooper's conservative ideas about society are reflected in many of his writings. His works show his concern for the freedom of individuals and the rights of property owners. Cooper declared that he believed in democracy. Cooper was deeply patriotic, but he thought that the United States should be governed by a small aristocracy of cultured and public-spirited landowners.

Cooper wrote several nonfiction works criticizing American life. The best known ones include the essays «A Letter to his Countrymen» (1834) and «The American Democrat» (1838). He also wrote fiction about his ideals on civic leadership, including «Homeward Bound» (1838) and «Home as Found» (1838). Cooper defends property rights in three novels called «The Littlepage Manuscripts».

Cooper wrote the first American novel about the sea, «The Pilot» (1823). This romance has a memorable character, Long Tom Coffin, who, like Natty Bumpoo, is a daring figure who lives close to nature. Cooper also wrote other historical tales of exciting sea chases.

QUESTIONS


1.    Where was Cooper born?

2.    Who is the best known character by J. F. Cooper?

3.    What were Cooper's ideas about society?

4.    What did his nonfiction works criticize?

5.    What novel brought Cooper success?


VOCABULARY

frontier — границя, межа

retreat — притулок, пристановище

property — власність

chase — погоня

scenic — мальовничий


ДЖЕЙМС ФЕНІМОР КУПЕР

Джеймс Фенімор Купер (1789—1851 pp.) народився в Берлінгтоні, штат Нью-Джерсі. Він ріс у мальовничому озерному місці Куперстауні, у штаті Нью-Йорк, що був названий на честь його батька, Вільяма Купера. Купер служив у флоті СІЛА з 1808 по 1811 р. А оселився він у північній частині штату Нью-Йорк, прагнучи стати фермером.

Купер написав свій перший роман «Обережність» у 1820 р., але його не оцінили критики. Наступний роман «Шпигун» (1821 р.) був про життя родин під час революційної війни. Швидкий успіх роману надихнув Купера до письменства.

Джеймс Купер більше за все відомий завдяки книзі «Оповідання про Шкіряну Панчоху», що складається з п'яти романів про Нетті Бумпо. У цих оповіданнях Купер став першим автором, який серйозно описував природу американської границі і характери. Купер описував те, як Нетті Бумпо відокремився від поселення, що просувалося по лісу. У романах Нетті Бумпо представлений як молода людина, і його життя простежується до його зрілого віку та смерті. «Оповідання про Шкіряну Панчоху» включають такі книги: «Звіробій» (1841 p.), «Останній з могікан» (1836 p.), «Слідопит» (1840 р.), «Піонери» (1823 р.) і «Прерія» (1827 p.). Ці пригодницькі оповідання зіставляють два способи життя. Нетті Бумпо і його сміливі та шляхетні друзі-індіанці живуть вільним життям, близьким до природи. Поселенці приносять із собою цивілізацію і соціальний порядок, але вони також егоїстично або бездумно руйнують дику природу.

Багато консервативних ідей Купера відображені в його роботах, де простежуються його переконання про свободу особистості і права володарів приватної власності. Купер проголосив, що він вірить у демократію. Він був глибоко патріотичним, але вважав, що Сполученими Штатами повинна керувати невелика група аристократів, культурних і натхнених народом землевласників.

Купер написав кілька публіцистичних робіт, де критикував американське життя. Найвідоміші статті — «Лист до співвітчизників» (1834 р.) і «Американський демократ» (1838 p.). Він також писав прозу про свої ідеали цивільного лідерства, включаючи «Додому» (1838 р.) і «Вдома» (1838 р.). Купер захищає права власності в трьох новелах за назвою «Манускрипти Літлпейджа».

«Пілот» (1823 р.) — перший американський роман Купера про море, де романтичний персонаж Високий Том Коффін, як і Нетті Бумпо, живе близько до природи. Купер також писав і історичні оповідання про захоплюючі морські погоні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити