Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

JULES VERNE

Jules Verne was born in 1828 in France. Young Jules was interested in machinery, sailing and writing. Together with his brother Paul, he explored the river near their home in an old sailboat.

Jules' father was a lawyer and he wanted his son to continue his career. So Jules was sent to Paris to study law. Jules, however, decided soon that his main interest was writing. He joined the club of scientific writers. This group was interested in balloons so Jules soon wrote an adventure story called «Five Weeks in a Balloon». His favourite subject at school was geography, so he wanted to describe in his books as many parts of the world as possible.

Jules Verne's books are still popular now because they are good adventure stories. But in his books Verne also forecast many inventions that we have now. He believed that someday people would have airplanes, submarines, television, derigibles and powerful weapons.

His most popular books are «Twenty Thousand Leagues under the Sea» and «Around the World in Eighty Days».

Verne had a notebook where he wrote every idea or bit of information he came across that might be useful for his books. In his study he had a large map of the world with all routes of his heroes marked on it.

During his life, Jules Verne had written more then 50 books. He died at the age of 77.


QUESTIONS


1.    Where and when was Jules Verne born?

2.    What was young Jules interested in?

3.    Whom did his father want him to be?

4.    What modern inventions did Jules Verne forecast?

5.    What his books did you read?

6.    What helped him in his writings?

7.    How many books did he write?

VOCABULARY

machinery — техніка

sailing — ходіння під вітрилом

to explore — досліджувати

balloon — повітряна куля

adventure — пригода

to describe — описувати

invention — винахід

to forecast — пророкувати

submarine — підводний човен

derigible — дирижабль

weapon — зброя

to come across — наштовхуватися

study — кабінет

route — маршрут


ЖУЛЬ ВЕРН

Жуль Берн народився в 1828 р. у Франції. Юний Жуль цікавився технікою, ходінням під вітрилом і творчістю. Разом зі своїм братом Полем він досліджував річку на околицях свого будинку на старому вітрильному човні.

Батько Жуля був адвокатом, і він хотів, щоб син пішов його шляхом. Отже, Жуля відправили в Париж вивчати юриспруденцію. Жуль, проте, незабаром вирішив, що його найбільше цікавить кар'єра письменника. Він вступив у клуб науково-популярних письменників. Ця група цікавилася повітряними кулями, і незабаром Жуль написав пригодницьку розповідь, яку назвав «П'ять тижнів на повітряній кулі». Його улюбленим шкільним предметом була географія, і він хотів описати у своїх книгах якнайбільше куточків світу.

Книги Жуля Верна все ще популярні сьогодні, тому що це прекрасні пригодницькі романи. У своїх книгах Верн напророкував багато винаходів, які у нас є тепер. Він вірив, що колись у людей будуть літаки, підводні човни, телебачення, дирижаблі та могутня зброя.

Його найпопулярніші книги — «Двадцять тисяч льє під водою» і «Навколо світу за вісімдесят днів».

У Жуля Верна була записна книжка, куди він записував будь-яку ідею або часточку інформації, на які він наштовхнувся і які могли б бути корисні для його книг. У кабінеті в нього була карта, на яку були нанесені маршрути подорожей усіх його героїв.

За своє життя Жуль Верн написав більше 50 книг. Він помер у віці 77 років.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити