Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

CHARLES DICKENS (2)

Charles Dickens is one of the greatest novelists in the English literature. In his books he showed a real world and people of Victorian England.

Charles Dickens was born in London in 1812. His father was a clerk and had eight children. His father always spent more money than he received. When Charles was 10 years old his father got into debt and then into debtor's prison. Charles had to give up the school and work. He worked at the blacking factory ten hours a day. Charles hated it and never forgot the experience. He used it in many novels, especially in «David Copperfield» and «Oliver Twist».

At the age of 15 he was lucky to get a job in a London lawyer's office though he didn't like this job. When he was 16 he started to work for a newspaper. And by the age of 25 he became one of the best journalists in London.

«The Pickwick Papers» was his first great work which made him popular. His books became very popular in many countries and he spent much time abroad. In the last years of his life he began to meet with his readers and to give public readings from his books. These meetings were very successful.

He never stopped writing and travelling and he died very suddenly in 1870.


QUESTIONS


1.    When and where was Charles Dickens born?

2.    Why did he leave school at the age of 11?

3.    What was his first job?

4.    What was the name of his first novel?

5.    What did he do in the last years of his life?

6.    When did he stop writing?


VOCABULARY

novelist — романіст

Victorian England — вікторіанська Англія

debt — борг

to give up — кидати

blacking — вакса

abroad — за кордоном

successful — успішний


ЧАРЛЬЗ ДІККЕНС (2)

Чарльз Діккенс — один із найвідоміших романістів в англійській літературі. У своїх книгах він показав справжній світ і людей вікторіанської Англії.

Чарльз Діккенс народився в 1812 р. в Лондоні. Його батько був клерком, у якого було вісім дітей. Батько весь час витрачав грошей більше, ніж одержував. Коли Чарльзові було десять, його батька посадили до в'язниці за борги. Чарльзові довелося кинути школу і почати працювати. Він працював по десять годин на день на фабриці, де виготовлялася вакса. Чарльз ненавидів цю роботу і ніколи не забував ці свої враження. Він використовував їх у багатьох романах, насамперед у «Девіді Копперфілді» та «Олівері Твісті».

У віці 15 років йому пощастило одержати роботу в конторі лондонського адвоката, хоча йому і не подобалася ця робота. Коли йому було 16 років, він почав працювати в газеті. Й у віці 25 років він став одним із найкращих журналістів Лондона.

«Записки Піквікського клубу» були його першим великим твором, який приніс йому популярність. Його книги стали дуже популярними в багатьох країнах, і він проводив багато часу за кордоном. В останні роки свого життя він почав зустрічатися з читачами і проводити публічні читання своїх книг. Ці зустрічі мали великий успіх.

Він не припиняв писати і подорожувати і помер раптово в 1870 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити