Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

LEWIS CARROLL (2)

The real name of Lewis Carroll was Charles Lutwidge Dodgson (1832—1898). He wrote two of the most famous books in English literature — «Alice's Adventures in Wonderland» and its continuation, «Through the Looking-Glass and What Alice Found These». People all over the world enjoyed these books. Carroll wrote both books mainly for children but adults found humour, fantastic characters and adventures also interesting.

Lewis Carroll was born in Daresbury, in northwest England. He studied at the Christ Church. Oxford University. After University he taught mathematics at Christ Church in 1855 and spent most of his life at the school. In 1861 Carroll became a deacon in the Church of England.

Actually Carroll liked children. The book «Alice in Wonderland» appeared to amuse a little girl named Alice Liddell, the daughter of the dean of Christ Church. He told her the story of Alice, then he wrote the story down. Later, in 1865 the whole book was published.

This book tells us about the adventures of a little girl in a make-believe world under the ground. Alice lands in the «wonderland» after she is falling down a hole following a white rabbit. She meets there many strange characters, including the Cheshire Cat, the Queen of Hearts and others.

Carroll's book «Through the Looking-Glass» (1871) introduced new characters and new adventures.

Carroll's other books are «Silvie and Bruno», a fairy tale in verse and prose. The poem «The Hunting of the Snark» (1876) tells the story of the Banker, Baker, Beaver, Bellman and other amusing characters in search of a Snark, an animal that does not exist.


QUESTIONS

1.    What was the real name of Lewis Carroll?

2.    What are his most famous books?

3.    Are they for children or adults?

4.    What did Carroll do for living?

5.    What is «Alice in Wonderland» about?


VOCABULARY

to amuse — розважати

make-believe — уявний, вигаданий

the Queen of Hearts — червова дама

baker — пекар, булочник

beaver — бобер

bellman — глашатай


ЛЬЮЇС КЕРОЛЛ (2)

Справжнє ім'я Льюїса Керролла — Чарльз Латуїдж Доджсон (1832—1898 рр.). Він написав дві найвідоміші книги в англійській літературі — «Аліса в країні чудес» і її продовження «У Задзеркаллі». Люди в усім світі оцінили ці книги. Керролл писав ці книги для дітей, але дорослим теж були цікаві гумор, фантастичні персонажі та пригоди.

Льюїс Керролл народився в Дерсбері, північний захід Англії. Він учився в християнській церкві Оксфордського університету. У 1855 р., після закінчення університету, він викладав математику в цій же школі, де і провів більшу частину свого життя. У 1861 р. Керролл став дияконом англійської церкви.

Керролл любив дітей. Якось він хотів розважити маленьку дівчинку Еліс Лідделл, дочку декана християнської церкви, так і з'явилася книга «Аліса в країні чудес». Спочатку він розповів дівчинці історію про Алісу, а потім записав її. Пізніше, у 1865 р., була опублікована ціла книга.

У книзі розповідається про пригоди маленької дівчинки у вигаданому світі під землею. Аліса приземляється в «країні чудес» після того, як вона падає в нору за білим кроликом. Там вона зустрічає багато дивних персонажів, уключаючи Чеширського Кота, Червову Даму й інших.

Книга Керролла «У Задзеркаллі» (1871 р.) представляє нам нових персонажів і нові пригоди.

Інші книги Керролла— «Сильвія і Бруно», казка у віршах і прозі. Вірш «Полювання на Снарка» (1876 р.) розповідає про банкіра, пекаря, бобра й глашатаїв, а також про інших смішних персонажів, які шукають Снарка — неіснуючу тварину.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити