Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

ROBERT LOUIS STEVENSON

Robert Louis Balfour Stevenson (1850—1894) was born in Edinburgh, Scotland. He wasasickyboy who suffered from a lung disease that later developed into tuberculosis. His young passion was the open air, the sea, adventures and reading. He loved literature and history, especially the history of Scotland which supplied the background for many of his novels.

At the age of 17 Stevenson entered Edinburgh University to study engineering, his father's profession. Although, he gave up engineering for law. But he did not like law and never practiced it. He understood, the only thing he wanted to do was writing.

In 18 76, Stevenson met Mrs Fanny Osbourne, she was American and was studying art in Paris. She was married, and she was 11 years older than Robert and had a son and a daughter. Stevenson fell in love with her. In 1879 he followed her to San Francisco and in 1880 they married in Oakland, after her divorce. This long journey severely affected his frail health.

In 1880 Stevenson returned to Scotland. For the next seven years, they moved through Europe from one resort to another, hoping that a change of air would improve Stevenson's health. In 1887, Stevenson with his family returned to the USA, where he entered a sanitarium at Saranac Lake N. Y.

Stevenson always missed the sea. When he improved his health, he left San Francisco with his wife, widowed mother, and stepson in June 1888, and for the next six years travelled through the South Sea islands. He discovered the life of the islanders better than any writer of his time. He bought some forest land near Apia, Samoa, and built a large house, which he called «Vailima» (Five Rivers). He became a planter and took an active part in island affairs.

Stevenson became one of the world's most popular writers. His famous novel «Treasure Island», which was written to amuse his stepson, Lloyd Osbourne, became familiar to millions of readers. It was his first most famous novel. Today, theboyhero Jim Hawkins, the two villians Long John Silver andblind Pew, and the hair-raising search for the buried treasure are known all over the world.

The second major Stevenson's novel «The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde» (1886) assured his reputation. The novel tells about a doctor who takes a drug that changes him into a new person, physically ugly and spiritually evil.

The best long novel «Kidnapped» (1886), based on considerable historical research, it weaves an exciting fictional story around an actual Scottish murder committed in 1745.

Stevenson's later novels, far different from his early light-hearted romances, are often bitter in tone.

Three novels «The Wrong Box» (1889), «The Wrecker» (1892), and «The Ebb Tide» (1894) were written with collaboration with Lloyd Osbourne.

Stevenson was the most popular and the most successful among writers of the late 1800's, he developed romance as a reaction to the literary movements of realism and naturalism.


QUESTIONS

1.    When and where was Stevenson born?

2.    What kind of education did he receive?

3.    When did he begin publishing short stories?

4.    Why did his family often move?

5.    Where did he spend his last years?

6.    Why are Stevenson's books still popular nowadays?

VOCABULARY

lung disease — хвороба легенів

to give up — кинути

frail — тендітний, хворобливий

resort — курорт

villain — лиходій

hair-raising — страшний, жахливий

ugly — потворний

to weave — плести

collaboration — співавторство

wrecker — потерпілий в аварії корабля

ebb tide — відплив

sanitarium — амер. санаторій


РОБЕРТ ЛУЇС СТІВЕНСОН

Роберт Лyïc Белфор Стівенсон (1850—1894 pp.) народився в Единбурзі, Шотландія. Він був слабким хлопчиком, який страждав від хвороби легень, що пізніше розвилася в туберкульоз. Його дитячими захопленнями були свіже повітря, море, пригоди і читання. Він любив літературу й історію, особливо історію Шотландії, що дала основу багатьом його творам.

У 17 років Стівенсон вступив до Единбурзького університету,щоб вивчати інженерію, професію його батька. Потім він кинув інженерію і почав вивчати право. Але йому це не сподобалося, і він так ніколи й не практикував. Він зрозумів, що єдине, чим він хотів займатися, — це письменство.

У 1876 р. Стівенсон зустрівся з місіс Фенні Осборн. Вона була американкою і вивчала в Парижі мистецтво. Вона була одружена й була старша за Роберта на 11 років, у неї були син і дочка. Стівенсон відразу ж полюбив її. У 1879 р. він поїхав за нею в Сан-Франциско, а в 1880 р. в Окленді вони одружилися після її розлучення. Ця тривала подорож сильно зашкодила його слабкому здоров'ю.

У 1880 р. Стівенсон повернувся в Шотландію. Протягом наступних семи років вони їздили по Європі з одного курорту на іншій з надією на те, що зміна клімату поліпшить здоров'я Стівенсона. У 1887 р. Стівенсон зі своєю родиною повернувся в США, де він відправився в санаторій на озері Саранак, штат Нью-Йорк.

Стівенсону завжди не вистачало моря. Коли стан його здоров'я покращився, він залишив Сан-Франциско зі своєю дружиною, овдовілою матір'ю та пасинком у червні 1888 p., і протягом наступних шести років вони подорожували по островах Південного моря. Він узнав життя островів краще, ніж який-небудь інший письменник його часу. Він купив лісову ділянку землі біля Апії, Самоа, і побудував великий дім, який він назвав «П'ять рік». Він став хліборобом і брав активну участь у справах острова.

Стівенсон став одним із найбільш популярних письменників світу. Його знаменитий роман «Острів скарбів», що був написаний для пасинка Ллойда Осборна, став відомим мільйонам читачів. Це був його перший і найвідоміший роман. Сьогодні хлопчик-герой Джим Хоукінс, два лиходії — Джон Сильвер і сліпий П'ю — і жахлива погоня за заритим скарбом відомі всьому світу.

Наступна значна робота Стівенсона «Дивний випадок з Доктором Джекіллом і містером Хайдом» (1886 p.) закріпила його репутацію. У романі розповідається про доктора, який, приймаючи наркотики, ставав іншою людиною, фізично потворною і духовно злою.

Найкращий великий роман Стівенсона «Викрадений» (1886 р.) заснований на значному історичному дослідженні, це захоплююча художня розповідь, побудована навколо шотландського убивства, скоєногов 1745 р.

Пізні твори Стівенсона відрізняються від його ранніх легких романів, вони часто мають гіркий тон.

Три романи «Неправильна коробка» (1889 p.), «Потерпілий в аварії корабля» (1892 р.) і «Відплив» (1894 p.), написані в співавторстві з Ллойдом Осборном.

Стівенсон був найвідомішим і найбільш успішним серед письменників кінця 1800-х рр., він розвивав романтизм як реакцію на літературні течії реалізм і натуралізм.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити