Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

MANCHESTER (2)


Manchester is one of the English most important cities. It is located in the northern part of England, not far from Liverpool. Today the population of Manchester is 438,000.

Manchester began, when a wooden fort was built by the Roman army on a plateau about 80 AD. The fort was rebuilt in stone about 200 AD. Soon a civilian settlement grew up around the fort.

However in 407 the Roman army left Britain and the civilian settlement disappeared. The stone fort fell into ruin.

In 7th century the Saxons created a new village, but it was tiny. The surrounding area was thinly populated and was mostly forest. The Saxons called any Roman town or fort a caester. They called the old fort at Manchester Mamm caester. The village nearby took its name from the fort. By 1086 the settlement was called Mamecester. In time the name changed to Manchester. In 919 the king repaired the old Roman fort as a defence against the Danes.

At the time of the Normans in the 11th century Manchester was a small village, but things changed in the 12th century. The population of the country grew and trade and commerce developed rapidly. Many new towns were founded. The village of Manchester was made into a town in the early 13th century. In the year 1222 Manchester was granted the right to hold an annual fair. In the Middle Ages, a fair was like a market but was held only once a year. In the Middle Ages, Manchester was, at best, a medium sized town. It was certainly not nationally important. In Manchester there was a wool industry. In 1301 Manchester was given a charter, a document granting the townspeople certain rights. During the 16th century and the 17th Manchester grew steadily larger and more important. By the late 16th century it may have had a population of 4,000. By the mid 17th century it probably had about 5,000 inhabitants. However, it still wasn’t a particularly large town. It may have been important locally but it wasn’t very important nationally.

In the early 18th century Manchester probably had a population of around 10,000. It was still a medium sized town. The town continued to be famous for manufacturing wool, cotton, linen and silk. The first theatre in Manchester opened in 1753. By 1756 the population had risen to over 16,000 (including Salford). In 1761 the Bridgewater canal was built to bring coal from a coalfield to the.town. However in the late 18th century the industrial revolution began. The population of Manchester soared and by the end of the century it had reached 70,000.

The Manchester Chamber of Commerce was created in 1820. From 1828 horse drawn buses ran in the streets. In 1830 a railway to Liverpool opened.

In the early 19th century Manchester became world famous as a manufacturing centre. Wool, silk and cotton were manufactured and vast numbers of working people worked 12 hour days in the mills. There was also a paper making industry and iron foundries. Manchester University was founded in 1903. The central library was built in 1934. In the second half of the century manufacturing industry declined and was, to a certain extent, replaced by service industries such as education and finance. Tourism also became an important industry in the late 20th century. In 1996 the city centre was devastated by IRA bombs but it was rebuilt. The phoenix rose from the ashes.


QUESTIONS

1. Where is Manchester located?

2. What population has Manchester today?

3. When was Manchester founded?

4. When was the fort rebuilt in stone?

5. How did the Saxons call any Roman town or fort?

6. When was the village of Manchester made into a town?

7. When was Manchester granted the right to hold an annual fair?

8. When was Manchester given a charter?

9. What did Manchester manufacture in the 18 century?

10.  When was the Bridgewater canal built?

11.  When was the Manchester Chamber of Commerce created?

12.  When did Manchester become world famous as a manufacturing centre?

13.  When did horse drawn buses begin to circulate in the streets of Manchester?

14.  What happened to the city in 1996?


VOCABULARY

wooden fort — дерев’яний форт

plateau — плато, плоскогір’я, пласка височина

settlement — поселення

to grow (past grew, p.p. grown) up — рости, виростати

to fall (past fell, p.p. fallen) into ruin — перетворитися на руїни

tiny — малюсінький

surrounding — навколишній

nearby — поблизу, близько, біля

to repair — відновлювати, ремонтувати

defence — захист

the Danes — див. the Dutch (датчани)

trade — торгівля

commerce — комерція, торгівля

to develop — розвивати(ся); удосконалювати

to grant —дарувати, надавати

annual fair — щорічний ярмарок

to hold (past held, p.p. held) — тут: проводити

at best — у кращому випадку

charter — хартія, грамота; право, привілей, пільга

steadily — неухильно

inhabitant — житель

particularly — Детально, докладно; особливо, особливим чином

wool — вовна

cotton — бавовна

linen — льон, полотнина; парусина, полотно

silk — шовк

coal — вугілля

to soar — здійматися; підніматися; набирати висоту

Chamber of Commerce — Торгова палата

horse drawn bus — автобус на кінській тязі

mill — фабрика; металургійний завод, комбінат; млин

iron foundry — чавуноливарний цех

to decline — занепадати; зменшуватися

to devastate — зруйнувати

IRA — ІРА (Ірландська республіканська армія)

the phoenix rose from the ashes — присл. фенікс повстав із попелу


МАНЧЕСТЕР (2)


Манчестер є одним із найважливіших англійських міст. Він розташований у північній частині Англії, поблизу від Ліверпуля. Сьогодні населення Манчестера становить 438 000 чоловік.

Початок Манчестеру було покладено, коли близько 80 року нашої ери римською армією був побудований дерев’яний форт на плато. Форт був перебудований на кам’яний приблизно в 200 р. Незабаром навколо форту виросло цивільне поселення.

Однак у 407 р. римська армія залишила Англію і цивільне поселення зникло. Кам’яний форт перетворився на руїни.

У VII сторіччі сакси збудували нове село, але воно було маленьким. Навколишня місцевість була слабко заселена і в основному вкрита лісом. Сакси називали будь-яке римське місто або форт честер (caester). Так вони назвали старий форт у Манчестері — Мемм честер. Село поблизу перейняло назву від форту. До 1086 р. поселення стало називатися Меймчестер (Mamecester). Згодом назва змінилася на Манчестер. У 919 р. король відновив старий римський форт, щоб захиститися від датчан.

За часів правління норманів, в XI сторіччі, Манчестер був маленьким селищем, але все змінилося в XII сторіччі. Населення країни зростало, торгівля і комерція швидко розвивалися. Було засновано багато нових міст. На початку XIII сторіччя село Манчестер перетворилося на місто. У 1222 р. Манчестеру надали право проводити щорічний ярмарок. У середньовіччі ярмарок був подібний до ринку, але проводився тільки один раз на рік. Тоді Манчестер був, у кращому випадку, містом середніх розмірів. Це було пересічне містечко. У Манчестері робили вовну. У 1301 р. Манчестеру було дароване право — документ, що надає городянам певні права. Протягом XVI і XVII сторіч Манчестер поступово збільшувався у розмірі й значущості. Можливо, наприкінці XVI сторіччя його населення становило 4000 чоловік. У середині XVII сторіччя в ньому, ймовірно, проживало приблизно 5000 жителів. Однак він усе ще не був достатньо великим містом. Він, можливо, і мав якусь значущість у місцевому масштабі, але в національному масштабі не був настільки важливим.

На початку XVIII сторіччя Манчестер, імовірно, мав населення близько 10 000 чоловік. Це все ще було місто середнього розміру. Воно продовжувало бути відомим виробником вовни, бавовни, полотна і шовку. Перший театр у Манчестері був відкритий у 1753 р. У 1756 р. населення збільшилося до більше ніж 16 000 чоловік. У 1761 р. був побудований Бридждвотерський канал, призначений для перевезення вугілля з кам’яновугільного басейну до міста. Однак наприкінці XVIII сторіччя почалася індустріальна революція. Населення Манчестера до кінця сторіччя різко збільшилося і досягло 70 000 чоловік.

Торгова палата Манчестера була заснована в 1820 р. З 1828 р. в місті почали ходити автобуси на кінській тязі. У 1830 р. була відкрита залізниця на Ліверпуль.

На початку XIX сторіччя Манчестер став відомим світовим виробничим центром. Тут виробляли вовну, шовк і бавовну, велика кількість робітників працювали на заводах по 12 годин на день. Також там зосереджена промисловість із виробництва паперу і сталеливарні заводи. Університет Манчестера був заснований у 1903 р. Центральна бібліотека була побудована в 1934 р. У другій половині сторіччя в промисловості почався спад виробництва, тому виробнича галузь до деякої міри була замінена на галузі сфери послуг, такі як освіта і фінанси. Туризм також став важливою галуззю промисловості наприкінці XX сторіччя. У 1996 р. міський центр був зруйнований бомбами ІРА (Ірландської республіканської армії), але згодом був відновлений. Фенікс повстав із попелу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити