Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

O'HENRY

O'Henry was born in Greensboro, a little town in North Carolina in 1862. His real name was William Sydney Porter. The works of this writer reflect a specific period in American literature — the turn of the century. His credo was — art should be true, democratic and it should address contemporary life and embrace all aspects of life.

O'Henry was an outstanding humourist. He worked out and enriched all the types of the short story: the anecdote, the adventure story, tales and sketches. The best of his works were published in books: «Cabbages and Kings», «The Fourth Million», «Heart of the West», «The Voice of the City» and others. He was most famous for his stories of city life. O'Henry wrote nearly 150 stories with a New York background. His works have considerable influence on American literature. His love for humanity, for the common people, his critical attitude towards injustice attract readers to this day. O'Henry could work out a plot that would keep the reader in suspense up to the surprising end.

He was a born writer of great talent. The conversation is witty, humorous and often exact and precise. O'Henry is one of the most widely published American authors. His works have been translated into nearly every language. He has been called «The American Maupassant» and is ranked among the world's outstanding short-story writers.


QUESTIONS


1. When was O'Henry born?

2. What was his real name?

3. What was O'Henry's credo?

4. Was O'Henry a born writer of great talent?

5. Name the best of his published books.


VOCABULARY

contemporary — сучасний

sketch — нарис

precise — точний

to be ranked — складатися

injustice — несправедливість

suspense — чекання

self-educated — самоосвічений

candle — свічка

bifocals — двофокусні окуляри

silkworm — парашут

to improve — поліпшувати

to secure — зберігати

contribution — внесок


O’ГEHPІ

О'Генрі народився в Грінсборо — невеликому містечку в Північній Кароліні в 1862 р. Його справжнє ім'я — Вільям Сідні Портер. Твори цього автора відбивають певний період в американській літературі — перехід до іншого століття. Його кредо було — мистецтво повинне бути щирим, демократичним, відбивати сучасне суспільство й охоплювати всі аспекти життя.

О'Генрі був видатним гумористом. Він розробив і збагатив усі типи коротких оповідань: анекдот, пригодницьку розповідь, казку, нарис. Найкращі роботи ввійшли в книги «Королі і капуста», «Четвертий мільйон», «Серце Заходу», «Голос міста» та інші. Особливою популярністю користувалися його розповіді з життя міста. О'Генрі написав близько 150 історій, дія яких відбувається в Нью-Йорку. Його твори вплинули на американську літературу. Його любов до людства, до простих людей, його критичне ставлення до несправедливості привертають читачів і в наші дні. О'Генрі міг вигадати сюжет, що тримав читача в напрузі аж до несподіваної кінцівки.

Він був природженим письменником з великим талантом. Мова в його оповіданнях проста, дотепна, іронічна, точна і ясна. О'Генрі — один з найбільш часто друкованих американських авторів. Його книги перекладені майже всіма мовами світу. Його називали «американським Мопассаном», і він один із найвідоміших у світі авторів коротких оповідань.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити