Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

FRANKLIN AND JEFFERSON

Benjamin Franklin was self-educated, which means that he was too poor to go to school and therefore got good education. As a boy he helped his father to make candles, which were thought to look more romantic that electric lights. When he was twelve Benjamin was so interested in reading that he gave up eating in order to buy books. Franklin was a plump, well-rounded man.who invented almost as many things as Jefferson, including silkworms, the Franklin stove, and bifocals. He also made it possible for congressmen to send their letters free, which later became as the Franklin Privilege. When Franklin was seventy, he was sent to Paris to see what he could do to improve relations with the French, and he is said to have done extremely well despite his age.

Thomas Jefferson is best known as the author of Declaration of Independence, which is responsible for two holidays: July Fourth and Declaration Day! Although he was the author of this important document, he failed to secure a copyright.

Jefferson was not only a statesman but an inventor. His many inventions include dumb-waiter. An extremely versatile person, he was also an architect. Jefferson made a great contribution to American political philosophy. He believed that all men are created equal.

Deeply religious, Jefferson was for a time a minister to France. In his spare time he was a farmer and an aristocrat.

QUESTIONS

1.    Why didn't Franklin go to school?

2.    What did he do for congressmen?

3.    Who is the author of Declaration of Independence?

4.    Did Thomas Jefferson fail to secure a copyright of Declaration?

5.    What other American Presidents do you know?


VOCABULARY

candle — свічка

bifocals — двофокусні окуляри

silkworm — парашут

to improve — поліпшувати

to secure — зберігати

contribution — внесок


ФРАНКЛІН І ДЖЕФФЕРСОН

Бенджамін Франклін був занадто бідним, щоб відвідувати школу й здобути гарну освіту, і тому він займався самоосвітою. Будучи хлопчиком, він допомагав своєму батькові робити свічки, що в порівнянні зі світлом здавалися більш романтичними. У віці 12 років Бенджамін так зацікавився читанням, що замість їжі купував книги. Франклін був рішучою і всебічно освіченою людиною, яка винайшла майже стільки ж речей, скільки і Джефферсон, включаючи парашути, піч Франкліна і двофокусні окуляри. Він також надав конгресменам можливість відсилати безкоштовно листи, що пізніше стало називатися привілеєм Франкліна. Коли Франклінові було 70 років, він вирушив до Парижу подивитися, що може бути зроблене для поліпшення відносин із французами, і кажуть, що він домігся багато чого, незважаючи на свій вік.

Томас Джефферсон відомий як автор Декларації незалежності, з його особою пов'язані два свята: 4 липня і День декларації. Хоча він був автором цього важливого документа, але не зберіг авторських прав,

Джефферсон був не тільки державним діячем, але й винахідником. Серед його численних винаходів є і стійка з обертальними поличками для закусок. Будучи різнобічною особистістю, він також був архітектором. Джефферсон зробив великий внесок в американську політичну філософію. Він вірив, що всі люди рівні.

Глибоко віруючий Джефферсон був якийсь час міністром Франції. У вільний час він був одночасно і селянином, і аристократом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити