Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

PETER ІLLICH TCHAIKOVSKY

Peter Illich Tchaikovsky (1840—1893), was the first Russian composer whose music became part of the standart concert programme in Western Europe. He had a gift for creating memorable lyric melodies, he combined Russian materials with Western European influences. His music contains different and contrasting moods.

Tchaikovsky was born in Votkinsk, Russia. He entered a law school in St Petersburg in 1850. From 1862 through 1865, he studied music at the St Petersburg Conservatory with Anton Rubinstein, a Russian pianist and composer.

In 1866 Tchaikovsky began teaching at the Moscow Conservatory of Music. He was married in 1877. However he and his wife separated after a few weeks and he left Russia to travel in Switzerland and Italy.

In 1878 a wealthy widow, Nadezhda von Meek who admired his music offered financial support, so he could devote himself to composition.

Tchaikovsky's six numbered symphonies and his Manfred Symphony are landmarks in his artistic development. His first three symphonies are performed less often than the last three. Other important orchestral works are «Italian Capriccio» (1880), the fantasy-overture «Romeo and Juliet», the symphony fantasy «Francesca da Rimini» (1877).

Tchaikovsky is very popular today outside Russia for his orchestra works. Among his operas the most popular are «Eugene Onegin» (1879) and «The Queen of Spades» (1890). Tchaikovsky's other music for the stage includes three ballets: «Swan Lake» (1877), «The Sleeping Beauty» (1890) and «The Nutcracker» (1892).


QUESTIONS


1.    What is P. I. Tchaikovsky?

2.    When and where was he born?

3.    What are his works?

4.    Is P. I. Tchaikovsky popular outside Russia?

5.    What are his most popular operas?


VOCABULARY

gift — талант, дар

emorable — незабутній

admire — захоплюватися

support — підтримка

«The Queen of Spades» — «Пікова дама»

«Swan Lake» — «Лебедине озеро»

«The Sleeping Beauty» — «Спляча красуня»

«The Nutcracker» — «Лускунчик»


ПЕТРО ІЛЛІЧ ЧАЙКОВСЬКИЙ

Петро Ілліч Чайковський (1840—1893 рр.) був першим російським композитором, чия музика стала частиною стандартної концертної програми Західної Європи. У нього був дар створювати незабутні ліричні мелодії. Він поєднав російську музику з елементами музики Західної Європи. У його музиці поєднуються різноманітні контрастні настрої.

Чайковський народився у Воткінську, Росія. У 1850 р. він вступив до правової школи в Санкт-Петербурзі. З 1862 р. по 1865 р. він вивчав музику в Санкт-Петербурзькій консерваторії з Антоном Рубінштейном, російським піаністом і композитором.

У 1866 р. Чайковський почав викладати в Московській музичній консерваторії. У 1877 р. він одружився, хоча через кілька тижнів вони з дружиною розсталися, і Петро Ілліч відправився в подорож по Швейцарії й Італії.

У 1878 р. багата вдова Надія фон Мекк, яка захоплювалася музикою Чайковського, запропонувала йому фінансову підтримку, таким чином, Петро Ілліч міг цілком присвятити себе музиці.

Шість симфоній Чайковського і симфонія «Манфред» є найвидатнішими творами в його творчості. Перші три симфонії більш популярні, ніж останні три. Серед творів для оркестру найважливіші — це «Італійське капричіо» (1880 р.), фантазія-увертюра «Ромео і Джульєтта» і симфонічна фантазія «Франческа да Ріміні» (1877 р.).

Чайковський дуже популярний за межами Росії завдяки своїм творам для оркестру. Серед опер найбільш популярні — «Євгеній Онєгін» (1879 р.) і «Пікова дама» (1890 р.). Серед творів Чайковського для сцени є три балети: «Лебедине озеро» (1877 р.), «Спляча красуня» (1890 р.) і «Лускунчик» (1892 р.).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити