Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

GLASGOW


Glasgow is the largest city of Scotland, almost 1 million of people live there. It is situated 50 miles from Edinburgh near the western coast of Scotland.

The city was founded in the 6th century, for a long time it was not more than a cluster of cottages built on the river Clyde. Then the city began to develop, there was built the second university in Scotland, and it made Glasgow an important educational centre. When America was discovered it led to the increasing import of tobacco, sugar, cotton, and a shipbuilding industry also began to grow. Soon Glasgow was one of the richest and most successful cities in Britain.

However, in the 20th century, things went wrong with the city. The city’s heavy industry was destroyed under depression of the 1930’s and many people lost their job.

Glasgow and its closest industrial towns stand on the Lancashire coal field. It dominates the whole region and every day many people go there to work. A great number of manufacturing industries is centred there. In the 18th century Glasgow was already a great port of manufacturing centre. Shipbuilding, iron, steel, machinery, chemicals, textile, clothing, marine and aero engines, road vehicles and machine tools are the leading industries in Glasgow.

Glasgow is also a cultural centre. There are many interesting museums, art galleries. The People’s Palace tells about the history of Glasgow, the Museum of Comparative Religion — explores the world’s different faiths through art; Glasgow Cathedral is a wonderful example of Gothic architecture.

People of Glasgow are very friendly and sociable. The immigrants of previous centuries from Ireland and Highland have added their charm and wit to the city.


QUESTIONS

1. Is Glasgow a big city?

2. When was the city founded?

3. What made it an important educational centre?

4. What made Glasgow a successful city?

5. What are the leading industries of Glasgow?

6. What museums are there in the city?


VOCABULARY

cluster — група

increasing — збільшення

went wrong — йти не так

to destroy — руйнувати

marine engine — морський двигун

vehicle — транспорт

sociable — товариський


ГЛАЗГО


Глазго — це найбільше місто Шотландії, там живе майже 1 млн чоловік. Місто розташоване на відстані близько 50 миль від Единбурга, біля західного узбережжя Шотландії.

Місто було засноване в VI столітті, протягом тривалого часу воно було не більшим, ніж група котеджів на ріці Клайд. Потім місто почало рости, був побудований другий університет у Шотландії, що зробило місто важливим освітнім центром. Відкриття Америки привело до росту імпорту тютюну, цукру, бавовни, також почала розвиватися кораблебудівна промисловість. Незабаром Глазго стало одним із багатих і успішних міст Британії.

Проте у XX столітті щось не заладилося. Депресія 1930-х pp. зруйнувала важку промисловість міста, і багато людей втратили роботу.

Глазго і найближчі промислові міста знаходяться на вугільному полі Ленкешир. Глазго домінує в регіоні, і щодня багато людей їдуть туди на роботу. Тут концентрується величезна кількість виробничих підприємств. У XVIII столітті Глазго вже був великим центром виробництва. Кораблебудування, залізо, сталь, машинне устаткування, хімічні продукти, текстиль, одяг, морські та повітряні двигуни, дорожній транспорт, інструменти — провідні галузі промисловості Глазго.

Глазго — культурний центр. Тут є багато цікавих музеїв і художніх галерей: Народний палац розповідає про історію Глазго, Музей порівняльної релігії досліджує різні віри світу через мистецтво; собор Глазго — чудовий екземпляр готичної архітектури.

Люди Глазго дуже дружелюбні й товариські. Іммігранти попередніх сторіч з Ірландії та підвищеної частини країни додали свого шарму і дотепності місту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити