Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

JOHN GALSWORTHY


Popular English writer John Galsworthy was born in 1853. He attended a big school because his father wanted John to be a lawyer. So John went to Oxford University. But some time later he told his father about his wish to become a writer. His favourite writer was Turgenev and also he liked all books by Tolstoy. His literally career began at the age of seventeen while he studied at Oxford University. His works established him as one of American's leading authors. John Galsworthy wrote sojne scientific books and articles as «All about writer» 1908, «Thinking about the art» 1911, «The art and the war» 1915. All of them are about art in our life.

«The Forsyte Saga» was published in 1922 in May. It is the most famous work by John Galsworthy. From this novel we get to know about the Forsyte family. The main character is Miss Forsyte. When she was a little girl her mother died and her father had run away with foreign girl. The Forsyte family wasn't very friendly but they tried to help each other with problems.

«The Forsyte Saga» was the best work by John Galsworthy. «It was the happiest day in my life», said John to his friensd some time later. But it was very difficult for him to write this novel because he was from «Forsyte» family. «Old Jolyon», for example, was his father.


QUESTIONS

1.    Was John Galsworthy popular American or English writer?

2.    What university did he attend?

3.    What was John's favourite writer?

4.    What is the most famous work by John Galsworthy?

5.    Why was it difficult for him to write this novel?

VOCABULARY

to attend — відвідувати

lawyer — адвокат

career — кар'єра

                                                          ДЖОН ГОЛСУОРСІ

Популярний англійський письменник Джон Голсуорсі народився в 1853 р. Він відвідував вищу школу, тому що батько Джона хотів, щоб його син став адвокатом. Тому Джон і вступив до Оксфордського університету. Але через якийсь час він сказав своєму батькові про бажання стати письменником. Його улюбленим письменником був Тургенев, також він любив усі твори Толстого. Літературна кар'єра його почалася в сімнадцять років, коли він учився в Оксфордському університеті. Твори принесли йому славу провідного англійського письменника. Джон Голсуорсі написав кілька наукових книг і статей, таких як «Усе про письменника» (1908 р.), «Думаючи про мистецтво» (1911 р.), «Мистецтво і війна» (1915 р.). Усі вони про мистецтво в нашому житті.

«Сага про Форсайтів» була опублікована в травні 1922 р. Це найвидатніший твір Джона Голсуорсі. З цього роману ми довідуємося про родину Форсайтів. Головна героїня — міс Форсайт. Коли вона була маленькою дівчинкою, її мати померла, а батько втік з іноземкою. Родина Форсайтів була не дуже дружною, але вони намагалися допомагати один одному в біді.

«Сага про Форсайтів» стала кращим твором Джона Голсуорсі, зробивши його відомим. «Це був найщасливіший день у житті», — сказав Джон своїм друзям через деякий час. Але йому було важко писати цей роман, тому що він сам був ніби з родини Форсайтів. Старий Джоліон, наприклад, нагадував його батька.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити