Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

SIR ARTHUR CONAN DOYLE

Conan Doyle was born in Edinburgh, Scotland in 1859. He began to practice medicine in 1882, but his practice was not a success. He started writing while waiting for the patients that never came. His early stories earned him little money, but he won great success with his first Holmes novel «A Study in Scarlet» (1887).

Holmes appeared in 56 short stories and three other novels — «The Sign of Four» (1890), «The Hound of the Baskervilles» (1902), «The Valley of Fear» (1915). Sherlock Holmes was the world's best known detective. Millions of readers have followed Holmes's adventures and were delighted with his ability to solve crimes by an amazing use of reason and observation. In 1933 Doyle wrote a story in which Holmes was killed. But public demand forced Doyle to bring Holmes back to life in another story. One day critic Christopher Morley said of Holmes: «Perhaps no fiction character ever created has become so charmingly real to his readers».

Doyle may have been the highest paid short-story writer of his time. He also wrote historical novels, romances and plays. He eventually abandoned fiction to study and lecture on spiritualism (communication with spirits). For his efforts in support of the British cause during the Boer War (1899—1902), Doyle received a knighthood in 1902.

In 1930 Sir Arthur Conan Doyle, a great British writer, died.

QUESTIONS


1.    When and where was Conan Doyle born?

2.    How did he start writing?

3.    What famous character did Conan Doyle create?

4.    Why did the readers delight Sherlock Holmes?

5.    Why did the author bring Holmes back to life?

6.    What did he receive a knighthood for?


VOCABULARY

to be delighted — захоплюватися

amazing — разючий

charmingly — чудово

eventually — зрештою

abandon — залишати

knighthood — лицарство, дворянство


СЕР АРТУР КОНАН ДОЙЛ

Конан Дойл народився в Единбурзі, Шотландія, у 1859 р. У 1882 р. він почав займатися медициною, але його практика не була успішною. Під час очікування пацієнтів, які так і не приходили, він почав писати. Від ранніх оповідань Конан Дойл одержував мало грошей, але його перший роман про Шерлока Холмса «Етюд у багряних тонах» (1887 р.) приніс Дойлу великий успіх.

Холмс з'являвся в 56 коротких оповіданнях і в 3 романах — «Знак чотирьох» (1890 p.), «Собака Баскервілей» (1902 р.) і «Долина страху» (1915 р.). Шерлок Холмс був найбільш відомим детективом в усім світі. Мільйони читачів стежили за пригодами Шерлока Холмса і захоплювалися його здібностями вирішувати кримінальні справи, разючим чином використовуючи здоровий глузд і спостережливість. У 1933 р. Дойл написав оповідання, у якому Холмс був убитий. Але вимоги публіки змусили Конан Дойла повернути до життя Шерлока Холмса в наступному оповіданні. Одного разу критик Крістофер Морлі сказав про Холмса: «Мабуть, жоден художній персонаж, створений коли-небудь, не був таким чарівно реальним для читачів».

Дойл, можливо, був найбільш високооплачуваним письменником коротких оповідань свого часу. Він також писав історичні та любовні романи і п'єси. Він зрештою кинув письменницьку діяльність і почав вивчати й читати лекції зі спіритизму (спілкування з духами). За свої зусилля в підтримці Британії під час Бурської війни (1899—1902 рр.) Дойл одержав звання лицаря в 1902 р.

У 1930 р. сер Артур Конан Дойл, великий британський письменник, помер.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити