Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

ERNEST HEMINGWAY

Ernest Hemingway is one of the greatest American writers of the 20th century. His impressive personality was always surrounded by legends. He was a man of action, a devil-may-care adventurer, a brave war correspondent, an amateur boxer, a big-game hunter and deep-sea fisherman, the victim of three car accidents and two plane crashes, a man of four wives and many loves, but above all a brilliant writer of stories and novels.

Hemingway was born in 1899 in Oak Park, Illinois (USA). His father was a doctor who initiated the boy into the outdoor life hunting, camping and fishing. In high school Hemingway played football and wrote for the school newspaper.

In 1917, when the United States entered the First World War, Hemingway left home and schooling to become a young reporter for the Kansas City «Star». He wanted to enlist for the war, but was rejected because of an eye injury from football. Finally, he managed to go to Europe as an ambulance driver for the Red Cross. He joined the Italian army and was seriously wounded.

His war experience and adventurous life provided the background for his many short stories and novels. He achieved success with «A Farewell to Arms», the story of a love affair between an American lieutenant and an English nurse during the First World War.

Hemingway actively supported the Republicans in the Spanish Civil War and wrote another successful novel of war, love and death. It was «For Whom the Bell Tolls».

During the Second World War Hemingway was a war correspondent first in China and then in Europe. He fought in France, and helped to liberate Paris.

In his later years Hemingway lived mostly in Cuba where his passion for deep-sea fishing provided the background for «The Old Man and the Sea». He was awarded the Nobel Prize for literature in 1954.

Hemingway is famous for his lean style, which has been widely imitated but never matched. His heroes show courage in the face of danger, a characteristic which Hemingway admired greatly and which he prided himself on possessing. Unwilling to live with the inevitable physical aging, Hemingway committed suicide, as his father had done before him under similar circumstances.

QUESTIONS


1.    When and where was Hemingway born?

2.    Why was he rejected when he wanted to enlist for the war?

3.    How did he manage to go to Europe?

4.    What novel brought Hemingway success?

5.    What is Hemingway famous for?


VOCABULARY

devil-may-care — безрозсудний

adventurer — шукач пригод

deep-sea fisherman — рибалка на глибокій воді

amateur — аматор

a big-game hunter — мисливець на великого звіра

to initiate (into) — ознайомити, присвятити

to enlist — вступити на військову службу

physical aging — фізичне старіння

to commit suicide — покінчити життя самогубством


ЕРНЕСТ ХЕМІНГУЕЙ

Ернест Хемінгуей — один із найвідоміших американських письменників XX сторіччя. Його яскрава особистість була завжди оточена легендами. Він був людиною дії, безрозсудним шукачем пригод, сміливим військовим кореспондентом, боксером-аматором, мисливцем на великого звіра, рибалкою на глибокій воді, жертвою трьох автомобільних катастроф і двох авіакатастроф, людиною, у якої було чотири дружини й багато любовних історій, але насамперед він був приголомшливим письменником і романістом.

Хемінгуей народився в 1899 р. в Оук-Парку, штат Іллінойс (США). Його батько був лікарем, і він привчав хлопчика до полювання, походів і риболовлі. У вищій школі Хемінгуей грав у футбол і писав для шкільної газети.

У 1917 р., коли Сполучені Штати вступили в Першу світову війну, Хемінгуей залишив дім і навчання, щоб стати репортером газети «Стар» («Зірка»), Канзас-сіті. Він хотів уступити на військову службу добровольцем, але його не прийняли через ушкодження ока на футболі. Зрештою йому вдалося поїхати в Європу шофером «швидкої допомоги» Червоного Хреста. Він приєднався до італійської армії і був серйозно поранений.

Його військовий досвід і пригодницьке життя були основою багатьох оповідань і романів. Роман «Прощавай, зброє!» приніс Хемінгуею успіх; це історія кохання американського лейтенанта й англійської медсестри під час Першої світової війни.

Хемінгуей активно підтримував республіканців в іспанській громадянській війні й написав інший успішний роман про війну, любов і смерть — «По кому б'є дзвін».

Під час Другої світової війни Хемінгуей був військовим кореспондентом спочатку в Китаї, а потім у Європі. Він боровся у Франції і допомагав звільняти Париж.

У свої пізніші роки Хемінгуей жив в основному на Кубі, де його пристрасть до глибоководної риболовлі послужила основою для роману «Старий і море». А в 1954 р. він був нагороджений Нобелівською премією в області літератури.

Хемінгуей відомий своїм скупим стилем, який широко наслідували, але так і не могли повторити. Герої Хемінгуея виявляли мужність перед обличчям небезпеки, цією якістю письменник захоплювалася і пишався тим, що сам нею володів. Не бажаючи змиритися з неминучим фізичним старінням, Хемінгуей покінчив життя самогубством так само, як зробив його батько в аналогічній ситуації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити