Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

JAMES ALDRІDGE

James Aldridge was born in 1918, in the town of Swanhill, in Australia. His father was a journalist and writer. His parents came to Australia from England only a few years before James was born.

When James was 14 years old, he began to work as a messenger boy for a newspaper in Melbourne. In 1939 he went to England to enter Oxford University.

In 1940 he was sent to Finland as a war correspondent. In the years of the second World War Aldridge was a war correspondent and visited Norway, Greece, Egypt, Iran and other countries.

During 1944-1945 he visited Russia three times, living there for nearly a year. He saw how people fought against the fascist invaders.

Aldridge's first novel «Signed with Their Honour» was published in 1942. In this novel he described the heroic struggle of the Greek people with the fascist invaders and internal reaction.

His novel «The Sea Eagle», published in 1944 tells us about the people of Crete and their fight against fascists. Aldridge's books are devoted to the liberation struggle in the years of the Second World War.

Aldridge was awarded the Gold Medal of Peace for the book «The Diplomat» in 1953. This book shows the peace loving policy of the USSR in contrast with the policy of «cold war», which the imperialist countries followed at that time.

«The Last Inch» was written in 1957 and translated into Russian the same year, while the first English edition came out in 1960.

For many years James Aldridge has been a fighter for peace among nations.


QUESTIONS

1.    Where was James Aldridge born?

2.    When did his parents come to Australia?

3.    When did James begin to work?

4.    What countries did he visit as a war correspondent?

5.    What does his novel «The Sea Eagle» tell us about?

6.    What was Aldridge awarded for the book «The Diplomat»?


VOCABULARY

messenger boy — кур'єр

to fight (fought) — боротися

invader — загарбник

liberation — звільнення

to be awarded — бути нагородженим


ДЖЕЙМС ОЛДРІДЖ

Джеймс Олдрідж народився в 1918 р. у місті Суонхіллі в Австралії. Його батько був журналістом і письменником. Його батьки приїхали до Австралії з Англії всього за кілька років до народження Джеймса.

Коли Джеймсові було 14 років, він почав працювати кур'єром у газетному видавництві в Мельбурні. У 1939 р. він приїхав в Англію і вступив до Оксфордського університету.

У 1940 р. він був посланий у Фінляндію як військовий кореспондент. У роки Другої світової війни Олдрідж працював військовим кореспондентом і побував у Норвегії, Греції, Єгипті, Ірані й інших країнах.

У 1944-1945 рр. він тричі відвідав Росію, проживши там у цілому близько року. Він бачив, як люди боролися проти фашистських загарбників.

Перший роман Олдріджа «Справа честі» був опублікований у 1942 р. У цьому романі він описав героїчну боротьбу грецького народу з фашистськими загарбниками і внутрішньою реакцією.

У своєму романі «Морський орел», опублікованому в 1944 р., він розповідає про жителів Криту та їхню боротьбу з фашистами. Книги Олдріджа присвячені визвольній боротьбі в роки Другої світової війни.

Олдрідж був нагороджений Золотою Медаллю Миру за книгу «Дипломат» у 1953 р. У ній він описує миролюбну політику СРСР на противагу політиці «холодної війни», яку проводили в той час імперіалістичні країни.

Книга «Останній дюйм» була написана в 1957 р. і перекладена російською мовою в тому ж році. Перше ж англійське видання роману з'явилося тільки в 1960 р.

Багато років Джеймс Олдрідж був борцем за мир між народами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити