Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

THE LAST TSAR OF RUSSIAN EMPIRE


On April 8, 1894, Alexandra and Nicholas II were engaged. Alexandra was the daughter of Louis IV, the Grand Duke. She was born in 1872. Her grandmother was Queen Victoria of England.

On November 14, 1894, a month after the death of his father Nicholas married Alexandra and officially became the tsar of Russia.

The first son of Nicholas and Alexandra was born in 1904. He had four elder sisters. He was called Alexei. The problem of who would rule Russia in case of an accident to Nicholas was solved. However, there was a new problem, as Alexei was diagnosed with hemophilia. Another problem, even more serious appeared in 1917, when Nicholas II was forced to end the Romanov's rule over Russia after three hundred years on March 2, 1917 because of the Revolution. He was promised that his family would not be hit, if he forfeited the throne. He agreed. He was very kind, intelligent and softhearted man. He loved his family more than all. Because of people were still so upset with him, the Soviet authorities ordered the arrest of Nicholas II and all the members of the Romanov dynasty on March 3, 1917. The family was to be isolated from the outside world within the confines of Alexander's Palace, complete with an inside and outside guard. However, soon after, rumours were spreading that claimed the imperial family had escaped to England. Therefore, the government sent the family and their servants to Tobolsk, in Siberia, on July 31, 1917.

After spending about nine months under heavy supervision, the family was going to be transported to Moscow to stand trial for treason against Russia. However, this plan was only a fake, as the family was never intended to make it to Moscow. The real plan was that the Ural Bolsheviks would seize the train on its way to Moscow and take the family to the Ural capital of Ekaterinburg.

In Ekaterinburg, the family was put in a prison in one of the town's largest houses, the Ipatiev House. Two months later, when Ekaterinburg was surrounded by the Czech Legion and the White Army who were intent on overthrowing the Bolsheviks and releasing the imperial family, a decision about the family was made. The Bolsheviks sent a telegram to Moscow containing the plans for an execution of the imperial family on July 16, 1918. The consent was received. The family was awakened in the early hours of July 17 and taken down to the cellar for what they thought was a family photograph, but there was no photographer. Yakov Yurovsky read out the family's death sentence. As soon as he had finished, the shots began and minutes later, the family was murdered. They loaded up the bodies into a truck and buried them in a preselected gravesite. Then their remains were poured over by acid and reburied again.

All their relatives in Russia were murdered following the direct order of Lenin.


QUESTIONS

1.    When were Alexandra and Nicholas II engaged?

2.    When did Nicholas officially become the tsar of Russia?

3.    When was the son of Nicholas and Alexandra born?

4.    What diagnosis did Alexei receive?

5.    When was Nicholas II forced to end the Romanov's rule over Russia after three hundred years?

6.    What was Nicholas II promised?

7.    Why did the Bolshevik government send the royal family and their servants to Siberia?

8.    Where did the royal family spend their last days?

9.    When was the royal family executed?

10.  What was the reason for execution?

11.  What happened to their bodies?


VOCABULARY

to engage — бути зарученим; заручити(ся)

to solve — вирішувати, розв'язувати (проблему і т. ін.)

to diagnose — ставити діагноз

hemophilia — гемофілія

to force — натискати, примушувати, змушувати

to promise — обіцяти, давати обіцянку

to hit (past hit, p.p. hit) — тут: торкнути, зашкодити

to forfeit the throne — відмовитися від трону; позбавитися трону

soft-hearted — м'якосердий

upset — розстроєний, засмучений

authorities — влади

to remain — залишатися

confine — межа, кордон (у просторовому відношенні)

rumour — поголоска, плітки, чутки

to spread (past spread, p.p. spread) — розносити (ся), поширювати(ся) (також про чутки, інформацію, новину і т. д.)

to claim — вимагати; висувати вимоги; заявляти про свої права на щось

servant — слуга, служитель, прислуга

supervision — нагляд, спостереження; завідування, контроль

treason — зрада, зрадництво

fake — хитрість, обман, шахрайство

to seize — заволодівати, захоплювати

to put (past put, p.p. put) in a prison — посадити у в'язницю

intent — повний рішучості; який наполегливо прагне, схильний до чогось

to overthrow — скидати; перемагати; знищувати

consent — згода; дозвіл

to awake — будити; прокидатися, відійти від сну

cellar — підвал; льох; підвальний поверх

to bury — ховатися, заривати в землю

to pour — заливати, обливати, виливати


ОСТАННІЙ ЦАР РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

8 квітня 1894 р. Олександра і Микола II заручилися. Олександра була дочкою великого герцога Луїса IV. Вона народилася в 1872 р. Її бабусею була королева Англії Вікторія.

14 листопада 1894 р., через місяць після смерті свого батька, Микола II офіційно став царем Росії.

Перший син Миколи й Олександри народився в 1904 р. У нього було чотири старших сестри. Його назвали Олексій. Проблема, хто буде правити Росією, якщо з Миколою що-небудь трапиться, була розв'язана. Однак з'явилася нова проблема: Олексієві поставили діагноз — гемофілія. Інша проблема, набагато серйозніша, з'явилася в 1917 р., коли 2 березня Микола II у зв'язку з революцією був змушений закінчити правління династії Романових, яка правила в Росії триста років. Йому було обіцяно, що його родина не постраждає, якщо він зречеться трону. Він погодився. Він (Микола II) був дуже доброю, розумною і м'якосердою людиною. Він любив свою родину більше за все. Через те що народ був незадоволений ним, 3 березня 1917 р. радянський уряд розпорядився заарештувати Миколу II і всіх членів династії Романових. Родина була ізольована від зовнішнього світу в межах Олександрійського палацу зовнішньою і внутрішньою охороною. Однак незабаром пішли чутки, що імператорська родина врятувалася, виїхавши до Англії. Тому 31 липня 1917 р. уряд вислав родину і весь її обслуговуючий персонал у Тобольськ, до Сибіру.

Після того як родина провела дев'ять місяців під суворим наглядом, її збиралися перевезти в Москву, щоб вона постала перед судом за обвинуваченням у зраді Росії. Однак цей план був усього лише фальсифікацією, тому що в Москву Романових ніхто везти не збирався. Реальний план полягав у тому, що по дорозі до Москви уральські більшовики захоплять потяг і перевезуть родину в столицю Уралу — Єкатеринбург.

В Єкатеринбурзі Романових посадили під арешт в одному з найбільших будинків міста, Іпатіївському будинку. Два місяці по тому, коли Єкатеринбург був оточений чеським легіоном і Білою армією, які хотіли скинути більшовиків і звільнити імператорську родину, було прийняте рішення щодо імператорської родини. 16 липня більшовики надіслали телеграму в Москву про намір стратити імператорську родину. Згода була отримана. Рано-вранці Романови були розбуджені та відведені в підвал, як вони думали, для того, щоб сфотографуватися всією родиною, але ніякого фотографа там не було. Яків Юровський прочитав смертний вирок для родини. Як тільки він закінчив читання, пролунали постріли, і декількома хвилинами пізніше родина була вбита. Тіла були завантажені у вантажівку і поховані в заздалегідь обраному місці. Потім їхні останки були облиті кислотою і знову перепоховані.

Усі їхні родичі, що знаходилися в Росії, були вбиті за прямим наказом Леніна.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити