Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

SERGEI PAVLOVICH KOROLYOV — THE FOUNDER OF PRACTICAL COSMONAUTICS


Academician S. P. Korolyov is a famous scientist and founder of practical cosmonautics. He was the chief constructor of the first Earth sputniks and spaceships.

S. P. Korolyov was born in 1906 in the small Ukrainian town of Zhitomir in a family of teachers. He spent his childhood with his grandparents in the town of Nezhin where he studied at home with a teacher. In 1922, at the age of 15, Sergei Korolyov began to study at a vocational building school in Odessa, where he received his secondary education and became a builder.

He was interested in mathematics, literature and he read a great deal. All his life he loved music.

In 1923 Sergei Korolyov joined a Glider Pilots' Club, where he learned to construct gliders and to fly them.

In 1925 Korolyov entered Kiev Polytechnical Institute where he studied aviation and mathematics, but in the evening he had to work for money: he was a building worker, he worked at the post-office and he played very small roles in films.

After two years in Kiev Korolyov came to Moscow. In the day-time he worked at an aeroplane factory and in the evening he studied at Moscow Higher Technical School. After lectures he worked at home on the design of a new glider.

At Moscow Higher Technical School Korolyov learned about К. E. Tsiolkovsky's ideas on space travel and about his rocket.

In 1930 S. P. Korolyov graduated from Moscow Higher Technical School and became an aviation engineer. At the same time he finished Moscow Pilot School.

During the Great Patriotic War S. P. Korolyov constructed a jet engine for aeroplanes and rockets.

On October 4, 1957 the first man-made sputnik of the Earth was launched into space. It was the result of thirty years hard work and Chief Constructor was S. P. Korolyov. Then dogs were sent into space and only after a lot of experiments the first cosmonaut in the world — Y. A. Gagarin was launched into space in the spaceship «Vostok» on April 12, 1961.

After this there were many other longer and more difficult flights. Then followed rockets to the Moon, Mars and Venus.

S. P. Korolyov died in 1966. For his brilliant work in the name of science and progress he was awarded two Gold Stars of the Hero of Socialist Labour.

People will always remember the names of those who opened a new era in the conquest of outer space, and the name of S. P. Korolyov is one of them.


QUESTIONS

1.    When was S. P. Korolyov born?

2.    Where did S. P. Korolyov begin to study?

3.    What was he interested in?

4.    What did he learn in 1923 when he joined a Glider Pilots'Club?

5.    What did he study in Kiev Polytechnical Institute?

6.    When did he come to Moscow?

7.    When was the first man-made sputnik of the Earth launched into space?

8.    Who was the first cosmonaut in the world?


VOCABULARY

glider — планер

to be launched — бути запущеним

jet — реактивний

engine — двигун, мотор

to design — проектувати

conquest — завоювання


СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЬОВ — ЗАСНОВНИК ПРАКТИЧНОЇ КОСМОНАВТИКИ

Академік С. П. Корольов — відомий учений і засновник практичної космонавтики. Він був головним конструктором перших супутників землі та космічних кораблів.

С. П. Корольов народився в 1906 р. в невеликому українському місті Житомирі в родині вчителів. Він провів дитинство з бабусею і дідусем у Ніжині, де вчився вдома.

У 1922 p., коли йому було 15 років, Сергій Корольов вступив до професійного будівельного училища в Одесі, де здобув середню освіту і став будівельником.

Він цікавився математикою, літературою і багато читав. Усе своє життя він любив музику.

У 1923 р. Сергій Корольов вступив до планерного клубу, де навчився конструювати планери і керувати ними.

У 1925 р. Корольов вступив до Київського політехнічного інституту, де вивчав авіацію і математику, але вечорами йому треба було заробляти гроші. Він був будівельником, працював на пошті та виконував невеликі ролі у фільмах.

Проживши 2 роки в Києві, Корольов переїхав до Москви. Удень він працював на авіазаводі, а ввечері учився в Московській вищій технічній школі. Після лекцій працював удома, проектуючи нові літальні апарати.

У Московській технічній школі Корольов познайомився з ідеями космічних польотів Ціолковського і з його ракетою.

У 1930 р. він закінчив Московську вищу технічну школу і став авіа-інженером. Одночасно він закінчив Московську льотну школу.

Під час Великої Вітчизняної війни Корольов створив реактивний двигун для літаків і ракет.

4 жовтня 1957 р. був запущений перший штучний супутник Землі. Це був результат 30-річної наполегливої роботи, і Корольов був головним конструктором. Потім у космос полетіли собаки. І тільки після багатьох експериментів у космос полетів перший космонавт світу — Ю. О. Гагарін на космічному кораблі «Восток». Це було 12 квітня 1961 р.

Після цього було багато більш тривалих і більш складних польотів. Потім ракети вирушили на Місяць, Марс і Венеру.

Корольов помер у 1966 р. За свою видатну діяльність в ім'я науки і прогресу він був нагороджений двома золотими медалями Героя Соціалістичної Праці.

Люди завжди будуть пам'ятати імена тих, хто відкрив нову еру в завоюванні відкритого космосу. Ім'я С. П. Корольова — одне з них.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити