Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

SALVADOR DALI

Dali is well known for his surrealist works and many consider him the most brilliant Surrealist of his time. But to understand the enigma that is Salvador Dali, one must take a look back into his childhood, his family, and his inspirations.

Salvador Dali was born in Figueras, Spain. Dali, being the only young male in a female-dominated household, was pampered a lot by his mother, grandmother, aunt, and nurse. All this attention was not enough for Dali, and he constantly sought ways to attract more. He was extremely naughty boy.

By the age of 10, Dali began to show an interest in art. He produced his first painting. By the time, he was 15; he had already set up his own art exhibition.

In 1921, a 17-year-old Salvador Dali entered the Madrid Fine Arts School, hoping to fuel his interest in Futurism and Cubism. However, Dali was suspended for a year after urging all students to rebel against the school's authorities. In 1926, the school decided to expel Dali for similar reasons.

In 1929, Salvador Dali developed an interest in Surrealism, and joined the movement. He began developing his method, which he eventually would name «Paranoic-critical» and describe as a «spontaneous method of irrational knowledge».

In 1932, Dali met Gala Eluard, with whom he eloped in 1929. She became his model, his agent, his inspiration, and eventually, his reason for living. She would be the only woman in his life for the remainder of his years.

In the continuing years, Dali painted less. He began to read the ideas of Freud, and found new inspiration. He was fascinated with the state of semi-consciousness, the mental state between consciousness and unconsciousness. In this state, the mind is free from the restraints of logic or social regulations. Instead of analyzing this state of mind as Freud did, Dali simply wanted to explore it and find a way to portray it with his art.

Perhaps because he grew tired of it, or perhaps to keep his own sanity, Dali stayed away from Surrealism and returned to the Classical form of art in 1936. He experimented with several types of classical art, including Classical Spanish, Classical Italian.

In the 1930's, he took up a great interest in Hitler, and not Lenin, who was favoured by the other surrealists. This created a strain with his friends, and in 1939, Dali decided to move to the United States.

In the United States he participated in the making of several films. He explored religious themes in his art for a time, also began introducing erotic scenes into his works.

Salvador Dali was diagnosed with Parkinson's disease in 1981. His beloved Gala died the next year. Dali's life, it seemed, was falling apart around him. His reason for living had ceased to exist. The 77 year old Dali had, for the first time in his life, lost all inspiration for his art. He lost the desire to paint.

In 1989, when Dali was 85 years old, his disease, which he was diagnosed with in 1981, had finally caught up with him, and the most brilliant surrealist of his time was dead. He was buried in a tomb below his Museum in his hometown of Figueras.

His contributions to the art world can be seen in many modern artists' works and one may suspect that the influence of Salvador Dali will be present in many years to come.


QUESTIONS

1.    What is Salvador Dali well-known for?

2.    What kind of boy was Salvador?

3.    Why was Dali suspended from the Madrid Fine Arts School?

4.    Which movement did Dali develop?

5.    What was Gala Eluard in Dali's life?

6.    Which of Freud's ideas was Salvador Dali fascinated with?

7.    When did the painter return to the classical form of art?

8.    Why did Dali decide to move to the United States?

9.    Why did the artist lose his desire to paint at the age of 77?

10.  Where can Dali's contributions to the art world be seen?


VOCABULARY

to consider — вважати

brilliant — блискучий

enigma — загадка

inspiration — натхнення

to pamper — пестити

extremely — украй

naughty — пустотливий, бешкетний

to show an interest in — виявляти цікавість до чого-небудь

exhibition — виставка

suspend — тимчасово відстороняти

to urge — переконувати, підбурювати

to rebel — повставати

to expel — виганяти, виключати

to elope — утекти

to fascinate — зачаровувати

consciousness — свідоме

unconsciousness — несвідоме

restraint — заборона, обмеження

strain — напруга

to cease — припиняти

tomb — могила

contribution — внесок

to suspect — підозрювати

influence — вплив


САЛЬВАДОР ДАЛІ

Далі найбільше відомий своїми сюрреалістичними роботами, і багато хто вважає його найвидатнішим сюрреалістом свого часу. Але щоб зрозуміти таємницю, якою був Сальвадор Далі, необхідно зазирнути назад, у його дитинство, подивитися на родину, на те, чим він жив.

Далі народився в містечку Фігерас, Іспанія. Далі, який був єдиним молодим чоловіком у домі, де більшість членів родини складали жінки, дуже сильно пестили. Пестила мати, і бабуся, і тітка, і навіть нянька. Усієї цієї уваги було не досить для Далі, і він постійно шукав спосіб привернути ще більше уваги. Він був дуже примхливою дитиною.

Раніше 10 років Далі почав виявляти інтерес до мистецтва. Він зробив свій перший малюнок. До 15 років він уже влаштував свою першу художню виставку.

У 1921 р. сімнадцятилітній Далі вступив до школи образотворчих мистецтв у Мадриді, сподіваючись задовольнити свій інтерес до футуризму і кубізму. Однак Далі був виключений зі школи на рік за підбурювання студентів до заколоту проти адміністрації школи. У 1926 р. школа вирішила виключити його з тієї ж причини.

У 1929 р. Далі зацікавився сюрреалізмом і приєднався до цього руху. Він почав розвивати свій метод, який надалі назве «параноїдально-критичним» й опише як «спонтанний метод ірраціонального знання».

У 1932 р. він зустрів Галу Елуард, з якою таємно втік у 1929 р. Вона стала його моделлю, його агентом, його натхненням і, зрештою, метою його життя. Вона стане єдиною жінкою у всьому його подальшому житті.

У наступні роки Далі займався малюванням менше. Він почав читати роботи Фрейда і знайшов нове натхнення. Він був зачарований станом напівсвідомого, станом людської свідомості між свідомим і несвідомим. У цьому стані розум вільний від заборон, які накладаються логікою чи суспільством. Замість того щоб аналізувати цей стан, як робив Фрейд, Далі просто хотів досліджувати його і знайти спосіб виразити через мистецтво.

Може через те, що це йому набридло або, можливо, щоб не збожеволіти, Далі відійшов від сюрреалізму й у 1936 р. повернувся до класичного мистецтва. Він експериментував з декількома типами класичного мистецтва, включаючи іспанську й італійську класику.

У 1930-х рр. він дуже зацікавився ідеями Гітлера, але ніяк не Леніна, якому симпатизували інші сюрреалісти. Це створило напругу у його стосунках з друзями, і в 1939 р. він вирішив переїхати до США.

У Сполучених Штатах він брав участь у зйомках декількох фільмів. Якийсь час досліджував релігійні теми у своїх роботах, також став вводити еротичні сцени у картини.

У 1981 р. Сальвадорові Далі був поставлений діагноз «хвороба Паркінсона». Його кохана Гала померла наступного року. Здавалося, сенс його життя втрачений. 77-річний Далі вперше в житті втратив натхнення до своєї творчості. Він втратив інтерес до малювання.

У 1989 р., коли Далі було 85 років, його хвороба, яку в нього знайшли в 1981 р., узяла верх, і видатного сюрреаліста не стало. Він був похований у могилі під своїм музеєм у рідному місті Фігерас.

Його внесок у світ мистецтва можна бачити в роботах багатьох сучасних художників, і можна припустити, що вплив Сальвадора Далі буде відчуватися ще багато років.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити