АНГЛІЙСЬКА МОВА
1500 ТЕМ

КРАЄЗНАВСТВО

 

AMERICAN ENGLISH

The variety of English spoken in the USA has received the name of American English. The term variant or variety appears most appropriate for several reasons. American English can not be called a dialect although it is a regional variety, because it has a literary normalized form called Standard American, whereas by definition that any dialect has no literary form. Neithier is it a separate language, as some American authors realize because it has neither grammar nor vocabulary of its own. From the lexical point of view one shall have to deal only with a heterogeneous set of Americanisms.

An Americanism may be defined as a word or a set expression peculiar to the English language as spoken in the USA.

The American English differs from the British English in pronunciation, some minor features of grammar, but chiefly in vocabulary.QUESTIONS

1.    Why can not American English be called a dialect?

2.    What is an Americanism?

3.    In what way does the American English language differ from the British English?

 

VOCABULARY

American English — американський варіант англійської мови

appropriate — відповідний

regional variety — регіональний різновид

point of view — точка зору

to deal (past dealt, p.p. dealt) with — мати справу з чим-небудь

heterogeneous — різноманітний

to differ from — відрізнятися від чого-небудь

pronunciation — вимова

minor — незначний

feature — риса

chiefly — головним чином


 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ВАРІАНТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Різновид англійської мови, якою розмовляють у Сполучених Штатах, називається американським варіантом англійської. Термін варіант, або різновид, є більш відповідним з кількох причин. Американська англійська не може бути названа діалектом, хоча де — регіональний різновид мови, тому що вона має літературну нормативну форму, названу американським стандартом мови, беручи до уваги те, що за визначенням сам діалект не має ніякої літературної форми. При цьому це не окрема мова, як думають деякі американські автори, тому що вона не має ні своєї власної граматики, ні власного словника. З лексичної точки зору ми маємо справу тільки з різноманітним набором американізмів.

Американізм може бути визначений як слово або стійкий вислів, новий для стандартної англійської мови, але вживаний у США.

Американський варіант англійської мови відрізняється від британського варіанта англійської вимовою, деякими незначними розбіжностями в граматиці, але в основному словниковим складом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити