Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

AUSTRALIA. THE LAND OF BLUE MOUNTAINS


The Great Barrier Reef on the coast of Queensland is a garden under the sea. There are 1,400 different kinds of fish, and more than 300 kinds of coral here. Tropical fruit and flowers grow on the beautiful islands. It's not surprising that more holiday-makers come to Queensland every year.

Tasmania, the island south of Australia, is small. It is the same size as England. It is also very different from the other states. There are no deserts in Tasmania. It often rains, both in winter and summer. Only half a million people live in Tasmania, and a large part of the island is still covered with wild, beautiful wild forests. These forests are full of wonderful flowers and interesting animals.

In the Northern Territory you will find the red heart of Australia. And it really is red, with red rocks, red sand, and red skies in the evening. Every year, thousands of tourists visit Ayers Rock and a strange group of huge red stones called «the Olgas». But these places are also holy to the Aboriginals. They believe that the land itself has life.

Sydney is the best known place in New South Wales. In fact, it's the best known place in Australia. But New South Wales has more than cities. There are, for example, the Blue Mountains. They are covered with forests of blue coloured eucalyptus trees. The air above the forest contains millions of microscopic drops of eucalyptus oil. When the sun shines, the air of the Blue Mountais is a real, beautiful blue colour.

Less than a hundred years ago, there was nothing except sheep in Canberra. But then Australians decided to build a capital city. The Work began in 1913. Now, Canberra is an international city, full of diplomats and government offices. It's a beautiful place, with parks, lakes, big open streets and fine buildings.

Australia is sometimes called «the lucky country». One reason is the wonderful riches under the earth: gold, silver, iron, coal and many precious metals. The Bass Strait, of the coast of Victoria, has been one of the country's biggest oil fields for many years.

South Australia is the driest of all the states, but it does have the Murrey River. The river brings greenness and life to the south-east corner. In the early of Australian history, the Murrey River was South Australia's main road. Before real roads and railways came, the river carried people and goods from the east up into the country. Some towns on the Murray still keep the old river boats, and visitors can ride them.

There are two kinds of gold in Western Australia. First, there's real kind — the kind that comes out of the ground. Gold was found in Kalgoorlie in 1893, and the «Golden Mile» was for a time the most expensive piece of land in the world. Kalgorlie still exports some gold, but the new gold of Western Australia is wheat. Big farms grow millions of tons of wheat every year, and wheat has become Australia's second biggest export.

QUESTIONS

1.    How many kinds of fish are there on the coast of Queensland?

2.    What grows on the beautiful islands?

3.    Where will you find the red heart of Australia?

4.    What is the best known place in New South Wales?

5.    Why is the air above the forests blue?

6.    Why is Australia sometimes called «the lucky country»?

7.    What state is the dryest of all?

8.    What is the new gold of Western Australia?


VOCABULARY

holiday-maker — відпускник, відпочиваючий

wild — дикий

eucalyptus — евкаліпт

riches — багатства

industry — промисловість

oil — нафта

wheat — пшениця


ABCTPAЛІЯ. КРАЇНА БЛАКИТНИХ ГІР

Великий бар'єрний риф на узбережжі Квінсленду — це підводний сад. Там живе 1400 різних видів риб і більше 300 видів коралів. На красивих островах ростуть тропічні фрукти і квіти. Не дивно, що кожного року сюди приїжджає все більше відпочиваючих.

Тасманія — це невеликий острів на півдні Австралії. За розміром він такий же, як і Англія. Але він не схожий на інші штати. У Тасманії немає пустель. Часто йдуть дощі: як узимку, так і влітку. У Тасманії живе лише півмільйона людей, а більша частина острова вкрита красивими дикими лісами. Ці ліси повні чудових квітів і цікавих тварин.

ІІа Північній території ви знайдете червоне серце Австралії. І воно справді червоне від червоних скель, червоного піску і неба, червоного ввечері. Щороку сотні туристів приїжджають до скелі Ейєрс і до групи дивовижних великих червоних каменів, званих «олгас». Ці місця священні для аборигенів. Вони вірять у те, що земля має своє життя.

Сідней — найбільш відоме місто Нового Південного Уельсу. Фактично це найвідоміше місто Австралії. Але в Новому Південному Уельсі є не тільки міста. Тут є, наприклад, блакитні гори. Вони вкриті блакитними евкаліптовими лісами. Повітря над лісами наповнене мільйонами мікроскопічних крапельок евкаліптової олії. Коли світить сонце, то повітря блакитних гір справді незвичайно блакитне.

Менше ста років тому в Канберрі не було нічого, крім овець. Але потім австралійці вирішили побудувати столицю. Робота почалася в 1913 р. Тепер Канберра — інтернаціональне місто, у якому багато посольств і державних відомств. Це прекрасне місто з парками, озерами, великими широкими вулицями і красивими будинками.

Австралію іноді називають «щаслива країна». Одна з причин — підземні багатства: золото, срібло, залізо, вугілля і безліч коштовних металів. Вузька протока Басса на узбережжі Вікторії багато років є одним із найбільших нафтових родовищ.

Південна Австралія — найбільш сухий з усіх штатів, але в ньому знаходиться ріка Мюррей. Ріка приносить зелень і життя в цей південно-східний куточок країни. На початку історії Австралії ріка Мюррей була головною дорогої Південної Австралії. До того як з'явилися автомобільні дороги і залізниці, рікою переправляли людей

і товари зі сходу в країну. У деяких містах на Мюрреї ще збереглися старі човни, і приїжджі можуть на них покататися.

У Західній Австралії є два види золота. Перший вид — це золото сьогодення, яке добувають із землі. Золото було знайдене в Калгурлі в 1893 р., і «Золота Миля» була якийсь час найдорожчою ділянкою землі у світі. Калгурлі дотепер експортує золото, але нове золото Західної Австралії — пшениця. Мільйони тонн пшениці щороку вирощуються великими фермами, і пшениця стала другим найголовнішим експортним продуктом Австралії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити