Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

AUSTRALIA (1)

Did you know, for example, that Australia is the biggest island in the world? It is only a little smaller than the United States of America, and it is bigger than Western Europe.

Did you know that Australia is one of the oldest lands in the world?

A long line of mountains runs from the north to the south of the east coast. It is called the Great Dividing Range because it divides the green, wet coast of eastern Australia from the hot dry lands in the centre.

Australia has three different climates. In the north, the weather is tropical — hot and wet. In the centre, the climate is very dry, and the land is mainly desert. In the south, it is pleasant with cool winters and warm summers.

The four great deserts of central Australia cover 2 000 000 square kilometres.

There are six different states in Australia: Western Australia, Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania and South Australia. There are also two territories: Northern Territory, and Australian Capital Territory.

Each Australian State has its own government and its own capital city. The States Capitals are Perth, Brisbane, Sydney, Melbourne, Hobart and Adelaide.

Where do all Australians live? In fact most of them (85 per cent) live in the cities of the east coast. But even these cities are not very big. There are only 16 million people in Australia, and it's a very big country.

Australia is a very rich country. It has gold, silver, iron, coal and many precious metals. Oil and natural gas help to build big industries. Victoria, the south-eastern state, has a large number of industries. Oil is no problem for them.

Sydney is the best known place in New South Wales. In fact, it's the best known place in Australia. New South Wales has the Blue Mountains. They are covered with forests of blue-coloured eucalyptus trees. The air above the forest contains millions of microscopic drops of eucalyptus oil. When the sun shines, the air of the Blue Mountains is a real, beautiful blue.

The Great Barrier Reef on the coast of Queensland is a garden under the sea. There are 1400 different kinds of fish, and more than 300 kinds of coral. Tropical fruit and flowers grow on the beautiful islands. It is not surprising that more holiday makers come to Queensland every year.

South Australia is the driest of all the states, but it has the Murray River, which brings greenness and life to the state's south-east corner.

Tasmania, the island south of Australia, is small. It is the same size as England. There are no deserts in Tasmania. It often rains, both in winter and summer. Only half a million people live in Tasmania, and a large part of the island is still covered with wild, beautiful rainforests. These forests are full of wonderful flowers and interesting animals, like the little Tasmanian devil.

QUESTIONS

1.    Is Australia the biggest island in the world?

2.    How many states are there in Australia?

3.    What is the climate of Australia?

4.    What is Australia rich in?

5.    What is the nature in Australia?


VOCABULARY

Tasmania — Тасманія

Perth — Перт

Brisbane — Брисбен

Melbourne — Мельбурн

Hobart — Хобарт

Adelaide — Аделаїда

eucalyptus — евкаліпт

Great Barrier Reef — Великий Бар'єрний риф

Murray River — ріка Муррей

rainforest — тропічний ліс, джунглі

Queensland — Квінсленд

Tasmanian devil — дикий сумчастий вовк

New South Wales — Новий Південний Уельс

АВСТРАЛІЯ (1)

Чи знаєте ви, наприклад, що Австралія — найбільший острів у світі? Вона трохи менша від Сполучених Штатів Америки і більша за Західну Європу.

Чи знаєте ви, що Австралія — одна з найбільш давніх земель у світі?

Довге гірське пасмо проходить з півночі на південь по східному узбережжю. Воно називається Великий Вододільний хребет, тому що відділяє зелене вологе узбережжя Східної Австралії від жаркої і сухої землі центру.

В Австралії є три різних клімати. На півночі погода тропічна — жарка і волога. У центрі клімат дуже сухий і земля в основному пустельна. На півдні погода приємна, узимку прохолодно, а влітку тепло.

Чотири великі пустелі Центральної Австралії займають 2 мільйони квадратних кілометрів.

В Австралії існує 6 різних штатів: Західна Австралія, Квінсленд, Новий Південний Уельс, Вікторія, Тасманія і Південна Австралія. Також там є дві території: Північна територія й Австралійська столична територія.

Кожен австралійський штат має свій уряд і свою столицю. Перт, Брисбен, Сідней, Мельбурн, Хобарт і Аделаїда — столиці штатів.

Так де ж живуть усі австралійці? Фактично, більшість із них (85 %) живуть у містах східного узбережжя. Але навіть ці міста не дуже великі. В Австралії тільки 16 мільйонів чоловік, а це дуже велика країна.

Австралія — дуже багата країна. Там є золото, срібло, залізо, вугілля і багато дорогоцінних металів. Нафта і природний газ допомагають створювати великі галузі промисловості. Вікторія, південно-східний штат, має велику кількість галузей промисловості. Нафта не є проблемою для них.

Сідней — найвідоміше місце в Новому Південному Уельсі. Але це й найвідоміше місце в Австралії. У Новому Південному Уельсі є Блакитні гори. Вони покриті лісами блакитних евкаліптових дерев. Повітря над лісом містить мільйони мікроскопічних крапельок евкаліптової олії. Коли світить сонце, повітря Блакитних гір дійсно красиве і голубе.

Великий Бар'єрний риф на узбережжі Квінсленду — це сад під морем. Там знаходиться 1400 різних видів риб, більше 300 видів коралів. Тропічні фрукти і квіти ростуть на красивих островах. Не дивно, що багато любителів відпочинку приїжджають у Квінсленд щороку.

Південна Австралія — найсухіший з усіх штатів, але там є ріка Муррей, що несе зелень і життя південно-східному куточку штату.

Тасманія — маленький острів на південь від Австралії. Він такого ж розміру, що й Англія. У Тасманії немає пустель. Узимку і влітку часто йдуть дощі. Тільки півмільйона чоловік живе на Тасманії, і велика частина острова все ще покрита дикими, красивими тропічними лісами. Ці ліси повні чудесних квітів і цікавих тварин, таких як дикий сумчастий вовк.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити