Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

AUSTRALIA (3)

When we hear the word Australia, we imagine boomerang, kangaroo, crocodiles, snakes, etc. Australia is a vast sub-continental land. It is today an independent member of the Commonwealth, self-governing since January 1, 1901. There are 6 states: New South Wales, Tasmania, Queensland, South Australia, Victoria and Western Australia. The capital of the country is Canberra.

The biggest city of Australia is Sydney. It is located in the state of New South Wales. It's the best-known place in Australia. But New South Wales has more than cities. There are, for example, the Blue Mountains. They are covered with forests of blue colored eucalyptus trees. The air above the forest contains millions of microscopic drops of eucalyptus oil. When the sun shines, the air of the Blue Mountains is a real, beautiful blue colour.

South Australia is the driest of all the states. The only big river in this place is the Murray River. In the early of the Australian history, the Murray River was South Australia's main road. Before real roads and railways came, the river carried people and goods from the east up into the country. Some towns on the Murray still keep the old riverboats, and visitors can ride them.

Tasmania is an island in south part of Australia. It is not big. It's the same size as England. It also differs from the other Australian states. There are no deserts in Tasmania. It often rains, both in winter and summer. Only a half of million people live in Tasmania, and a large part of the island is still covered with wild, beautiful wild forests. These forests are full of wonderful flowers and interesting animals. Once upon a time, there was living a nation of Tasmanian people. They spoke their own language, had own culture. In a few decades after arrival of white people, they disappeared as a nation.

Talking about the history of Australia, I should add that Australia as a whole has always been within the British sphere of influence. Firstly, it was the big colony for prisoners. It is a ridiculous fact but it is true. Later, it became an ordinary south country.

Every year, thousands of tourists visit Ayers Rock that is located in the Northern Territory and a strange group of huge red stones, which are holy to the aboriginals.

QUESTIONS

1.    What do we imagine when we hear the word Australia?

2.    What parts does Australia consist of?

3.    What is the capital of the country?

4.    Where is Sydney located?

5.    What are the Blue Mountains covered with?

6.    What is the Murray River known for?

7.    Where is Tasmania situated?

8.    What is the climate in Tasmania?

9.    How many people live in Tasmania?

10.  What is a large part of the island still covered with?

11.  Why did Tasmanian people disappear as a nation?

12.  Who were sent to Australia until it became an ordinary south country?

13.  What places do thousands of tourists visit every year?


VOCABULARY

boomerang — бумеранг

kangaroo — кенгуру

vast — великий

Commonwealth — Співдружність націй

to be covered with — бути вкритим чим-небудь

eucalyptus — евкаліпт

real roads — наземні дороги

to differ from — відрізнятися від чого-небудь

desert — пустеля

once upon a time — один раз

decade — десятиліття

to disappear — зникнути

influence — вплив

prisoner — ув'язнений

ridiculous — сміховинний, смішний


АВСТРАЛІЯ (3)

Коли ми чуємо слово Австралія, то уявляємо бумеранг, кенгуру, крокодилів, змій і т. д. Австралія — це великий субконтинент. Сьогодні це незалежний член Співдружності націй, який одержав незалежність 1 січня 1901 р. До нього входить 6 штатів: Новий Південний Уельс, Тасманія, Квінсленд, Південна Австралія, Вікторія і Західна Австралія. Столицею країни є місто Канберра.

Найбільше місто Австралії — Сідней. Він розташований у штаті Новий Південний Уельс. Це найвідоміше місце в Австралії. Але Новий Південний Уельс має щось більше, ніж просто міста. Є, наприклад, Блакитні гори. Вони вкриті лісами блакитнуватого евкаліпта. Повітря над лісом містить мільйони мікроскопічних часточок евкаліптової олії. Коли світить сонце, повітря Блакитних гір справді набуває прекрасного блакитнуватого кольору.

Штат Південна Австралія — найсухіший з усіх штатів Австралії. Єдина велика ріка в цьому місці — ріка Мюррей. На ранньому етапі австралійської історії Мюррей була головною дорогою Південної Австралії. Перш ніж були побудовані наземні залізниці, ріка перевозила людей і товари зі сходу в центральні частини країни. У деяких містах на річці Мюррей усе ще є старі річкові судна, і відвідувачі можуть покататися на них.

Тасманія — це острів у південній частині Австралії. Це невеликий острів. Він того ж розміру, що й Англія. Він також відрізняється від інших австралійських штатів. На Тасманії немає пустель. Часто йде дощ — і взимку, і влітку. На Тасманії живе тільки півмільйона людей, велика частина острова все ще вкрита красивими дикими лісами. У цих лісах багато дивовижних квітів і цікавих тварин. Колись там жила нація тасманських людей. Вони говорили своєю власною мовою, мали власну культуру. Через кілька десятиліть після прибуття білих людей вони зникли як нація.

Розповідаючи про історію Австралії, я повинен додати, що Австралія в цілому завжди знаходилася в сфері британського впливу. По-перше, це була велика колонія для ув'язнених. Це смішний факт, але це так. Пізніше вона стала звичайною південною країною.

Щороку тисячі туристів відвідують скелю Айєрс, яка розташована на Північній території і,на якій знаходиться дивовижна група величезних червоних каменів, котрі аборигени вважають святими.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити