Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA


The Commonwealth of Australia is a self-governing federal country, divided into six states: New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, Tasmania and two internal territories. It is situated in the southwestern part of the Pacific Ocean. The total area of the country contains 7 000 000 square kilometers. Australia is the smallest continent, it is often called subcontinent.

The Dutch were the first Europeans to visit Australia. In 1770, the English captain James Cook discovered the East Coast of Australia.

Today about 20 million people live in Australia. The capital of the country is Canberra, this city became capital in 1927. Federal government works in Canberra. There are no industrial plants in the city. The population of Canberra is about 300 000 people. There we can find the buildings of Australian academy of Science, the Australian National University and others. The biggest industrial cities of Australia are Sydney and Melbourne.

Australian climate is dry and warm, even hot. Australia is situated in the Southern Hemisphere and that is why it has summer when we have winter and vice versa. January is the hottest month in Australia. Australia is separated from other countries. The animals in Australia have developed differently. They are called marsupial. They are interesting. You can see the dingoa, wild dog which kills other animals at night, the kangaroo and many parrots there. There are many lakes in the country, although this country is called the country of deserts. There are many deserts in central and western part of the continent. Australia is an industrial country. They extract there coal, nickel, zinc and gold. Australia is one of the most important producers of metals and minerals. It exports wool production, meat, fruit and sugar. Melbourne, Sydney and Brisbane are the biggest cities and ports of the country.


QUESTIONS

1.    How many states are there in the Commonwealth of Australia?

2.    Where is Australia located?

3.    What is the total area of the country?

4.    How is Australia often called?

5.    Who were the first Europeans to visit Australia?

6.    How many people live in Australia today?

7.    What is the capital of the state?

8.    What is the population of Canberra?

9.    What are the biggest cities of Australia?

10.  What climate does Australia have?

11.  What is the hottest month in Australia?

12.  How are the animals of Australia called?


VOCABULARY

commonwealth — співдружність, федерація

self-governing — самокерована the Dutch — датчани

to discover — відкривати, робити відкриття

industrial plants — промислові підприємства

the Southern Hemisphere — Південна півкуля

vice versa — лат. присл. навпаки; назад, протилежно

to separate — відокремлювати, розділяти; роз'єднувати

to develop — розвивати

marsupial — сумчаста тварина; сумчастий

dingo — зоол. динго

kangaroo — кенгуру

parrot — папуга

desert — пустеля

to extract — добувати, витягати

coal — вугілля

nickel — нікель


СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ АВСТРАЛІЇ

Австралія, яка входить у Співдружність націй, — незалежна федеральна держава, що поділяється на шість штатів: Новий Південний Уельс, Вікторія, Квінсленд, Південна Австралія, Західна Австралія, Тасманія і дві внутрішні території. Вона розташована в південно-західній частині Тихого океану. Загальна площа країни складає 7 млн кв. км. Австралія — найменший континент, його часто називають субконтинентом.

Голландці були першими європейцями, які відвідали Австралію. У 1770 р. англійський капітан Джеймс Кук знайшов східне узбережжя Австралії.

Сьогодні в Австралії живе приблизно 20 мільйонів чоловік. Столицею країни є місто Канберра, це місто стало столицею в 1927 р. У Канберрі працює федеральний уряд. Тут немає ніяких промислових заводів. Населення Канберри складає приблизно 300 000 чоловік. Там ми можемо побачити будівлі Австралійської Академії наук, Австралійського національного університету й інші. Найбільші промислові міста Австралії — це Сідней і Мельбурн.

Австралійський клімат сухий і теплий, навіть спекотний. Австралія розташована в Південній півкулі, і саме тому там літо, коли в нас зима, і навпаки. Січень — найбільш спекотний місяць в Австралії. Австралія відділена від багатьох країн. Тварини в Австралії розвивалися по-іншому. їх називають сумчастими. Вони цікаві. Ви можете побачити там динго, дикого собаку, який убиває інших тварин уночі, кенгуру і багато папуг. У країні багато озер, хоча вона називається країною пустель. Багато пустель у центральній і західній частинах континенту. Австралія є індустріальною країною. Там видобувають вугілля, нікель, цинк і золото. Австралія — один із найважливіших виробників металів і корисних копалин. Вона експортує вироби з вовни, м'ясо, фрукти і цукор. Мельбурн, Сідней і Брісбен — Найбільші міста і порти країни.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити