Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

NEW ZEALAND (1)

New Zealand is an island country in the Southwest Pacific Ocean. It lies about 1 600 km southeast of Australia and about 10 500 km southwest of California. New Zealand belongs to a large island group called Polynesia. The country is situated on two main islands — the North Island and the South Island — and several dozen smaller islands. Most of the smaller islands are hundreds of kilometers from the main ones.

Wellington is the capital of New Zealand and Auckland is the largest city. English is the official language of New Zealand and is spoken throughout the country. Many native people speak their own language, Maori, in addition to English.

The country once belonged to the British empire. Today it is an independent member of the Commonwealth of Nations, an association of Britain and a number of its former colonies.

New Zealand is a constitutional monarchy. The British Monarch, Queen Elizabeth II of the United Kingdom, is the monarch of New Zealand. She appoints a governor general to represent her, but the governor general has little power. The legislation, prime minister, and Cabinet run the national government.

Britain gave New Zealand a constitution in 1852, when it was a British colony. But through the years the New Zealand legislature has changed almost all its provisions. Today, the nation has no written constitution.

The first people who settled in New Zealand were a brown-skinned people called Maoris. They came from Polynesian islands located northeast of New Zealand. The country was discovered by Europeans in 1642, but they did not start to settle in the islands until the late 1700's. Today, most New Zealanders are descendants of the early European settlers. Maoris make up about 12 % of the country's population.

New Zealand has one of the highest standard of living in the world. For many years, the economy of the country depended largely on agriculture. Today agriculture, manufacturing, and service industries are all important to the economy. New Zealands economy depends on trade with many countries — Australia, Britain, Japan and the United States.


QUESTIONS

1.    Where is New Zealand situated?

2.    What city is the capital of New Zealand?

3.    What languages do people in New Zealand speak?

4.    What is the official language in New Zealand?

5.    Who is New Zealand's head of state?

6.    Who runs the national government?

7.    Who were the first people to live in New Zealand?

8.    What are the main industries of the country?


VOCABULARY

to lie — знаходитися

is situated — розташована

the North Island — Північний острів

the South Island — Південний острів

dozen — дюжина

capital — столиця

official language — державна мова

Maori — маорійська мова

the Commonwealth of Nations — Співдружність

the United Kingdom — Сполучене Королівство

to appoint — призначати

governor general — генерал-губернатор

to represent — представляти

legislation — законодавча влада

prime minister — прем'єр-міністр

Cabinet — кабінет

government — уряд

provision — положення

brown-skinned — з коричневою шкірою

to settle — селитися

New Zealander — новозеландець

descendant — нащадок

settler — поселенець

to make up — складати

population — населення

standard of living — рівень життя

agriculture — сільське господарство

manufacturing industry — обробна промисловість

service industry — сфера послуг

trade — торгівля


НОВА ЗЕЛАНДІЯ (1)

Нова Зеландія — це острівна країна на південному заході Тихого океану. Вона знаходиться в 1600 км на північний схід від Австралії і приблизно в 10 500 км до південного заходу від Каліфорнії. Нова Зеландія належить до великої групи островів, що називаються Полінезією. Країна розташована на двох головних островах — Північному і Південному — і декількох десятках більш дрібних островів. Більшість дрібних островів віддалені на сотні кілометрів від головних островів.

Столиця Нової Зеландії — Веллінгтон, найбільше місто — Окленд. Державна мова Нової Зеландії — англійська, нею говорять по всій країні. Корінне населення крім англійської говорить своєю власною мовою — маорі.

Колись країна входила до складу Британської імперії. Тепер вона є незалежним членом Співдружності, асоціації Британії і декількох колишніх її колоній.

Нова Зеландія є конституційною монархією. Королева Великобританії Єлизавета II є главою держави Нової Зеландії. Вона призначає генерал-губернатора, що її представляє, однак генерал-губернатор не має великої влади. Законодавча влада, прем'єр-міністр і кабінет керують державою.

Британія дала Новій Зеландії конституцію в 1852 p., коли вона була британською колонією. Однак за минулі роки законодавча влада Нової Зеландії змінила майже всі її положення. Тепер ця держава не має записаної конституції.

Першими людьми, які оселилися в Новій Зеландії, були люди з коричневою шкірою, що звалися маорі. Вони прийшли з Полінезійських островів, розташованих на північний схід від Нової Зеландії. Країна була відкрита європейцями в 1642 р., однак вони не селилися на островах до кінця XVIII століття. Сьогодні більшість новозеландців є нащадками ранніх європейських поселенців. Маорі складають близько 12 % населення країни.

У Новій Зеландії рівень життя — один із найвищих у світі. Багато років економіка країни у великій мірі залежала від сільського господарства. Сьогодні як сільське господарство, так і обробна промисловість, і сфера послуг важливі для економіки. Новозеландська економіка залежить від торгівлі з багатьма країнами: Австралією, Великобританією, Японією і Сполученими Штатами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити