Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

NATIONAL EMBLEMS OF THE UNITED KINGDOM


The United Kingdom (abbreviated from «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland») is the political name of the country which consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland (sometimes known as Ulster).

Great Britain is the name of the island which is made up of England, Scotland, Wales, whereas the British Isles is the geographical name of all the islands off the north-west coast of the European continent.

In everyday speech «Britain» is used to mean the United Kingdom.

The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is made up of three crosses. The upright red cross on a white background is the cross of the ISt George, the patron saint of England. The white diagonal cr6ss on a blue background is the cross of St. Andrew, the patron saint of Scotland. The red diagonal cross on a white background is the cross of St. Patrick, the patron saint of Ireland.

The Welsh flag, called the Welsh dragon, represents a red dragon on a white and green background.

St. George’s Day falls on 23 April and is regarded as England’s national day. On this day some patriotic Englishmen wear a rose pinned to their jackets. A red rose is the national emblem of Englancftrom the time of the Wars of the Roses (15th century).

St. Andrew’s Day (the 30th of November) is regarded as Scotland’s national day. On this day some Scotsmen wear a thistle in their buttonhole. As a national emblem of Scotland, thistle apparently first used in the 15th century as a symbol of defence. The Order of the Thistle is one of the highest orders of knighthood. It was founded in 1687, and is mainly given to Scottish noblemen (limited to 16 in number).

St. Patrick’s Day (the 17th of March) is considered as a national day in Northern Ireland and an official bank holiday there. The national emblem of Ireland is shamrock. According to legend, it was the plant chosen by St. Patrick to illustrate the Christian doctrine of the Trinity to the Irish.

St. David’s Day (the 1st of March) is the church festival of St. David, a 6th-century monk and bishop, the patron saint of Wales. The day is regarded as the national holiday of Wales, although it is not an official bank holiday.

On this day, however, many Welshmen wear either a yellow daffodil or a leek pinned to their jackets, as both plants are traditionally regarded as national emblems of Wales.

In the Royal Arms three lions symbolize England, a lion rampant — Scotland, and a harp — Ireland. The whole is encircled and is supported by a lion and a unicorn. The lion has been used as a symbol of national strength and of the British monarchy for many centuries. The unicorn, a mythical animal that looks like a horse with a long straight horn, has appeared on the Scottish and British royal coats of arms for many centuries, and is-a symbol of purity.


QUESTIONS

1. What does the word «Britain» mean in everyday speech?

2. What is the flag of the United Kingdom made up of?

3. How is the Welsh flag called?

4. What do some Englishmen wear on St. George’s Day?

5. What day is regarded as Scotland’s national day?

6. What day is a national day in Northern Ireland?

7. What do three lions in the Royal Arms symbolize?

8. What does the unicorn symbolize?


VOCABULARY

everyday speech — повсякденна мова

background — підстава

patron saint — святий-заступник

pin — приколювати шпилькою

thistle — будяк

knighthood — лицарська гідність

nobleman — дворянин

bank holiday — велике свято

shamrocK — трилисник

church festival — церковне свято

monk — чернець

bishop — єпископ

daffodil — нарцис

rampant — той, що стоїть на задніх лапах

unicorn — єдиноріг

coats of arms — герб

purity — чистота


НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА


Сполучене Королівство (скорочено від Сполучене Королівство Великобританії й Північної Ірландії) — це офіційна назва держави, яка складається з Англії, Шотландії, Уельсу й Північної Ірландії (яку іноді називають Ольстером).

Великобританія — це назва острова, який складається з Англії, Шотландії, Уельсу, у той час як Британські острови — це географічна назва всіх островів північно-західного узбережжя Європейського континенту.

У повсякденному вживанні слово «Британія» означає Сполучене Королівство.

Прапор Сполученого Королівства, відомий як «Юніон Джек», складається з трьох хрестів. Вертикальний червоний хрест на білому тлі — це хрест Георга Першого, святого-заступника Англії. Білий діагональний хрест на блакитному тлі — це хрест св. Ендрю, заступника Шотландії. Червоний діагональний хрест на білому тлі — це хрест св. Патрика, заступника Ірландії.

Уельський прапор, який називають Уельським драконом, являє собою червоного дракона на білому тлі.

День св. Георгія припадає на 23 квітня і вважається національним святом Англії. У цей день деякі англійці-патріоти приколюють до піджаків троянди. Червона троянда — це національний символ Англії з часів воєн між Трояндами (XV сторіччя).

День св. Ендрю (30 листопада) вважається національним днем Шотландії. У цей день деякі шотландці вставляють у петлі для ґудзиків будяк. Будяк, очевидно, використовували як національний символ Шотландії і символ захисту в XV столітті. Орден Будяка — один з найвищих лицарських орденів. Він був заснований у 1687 p., і ним в основному нагороджуються шотландські дворяни (число яких обмежене шістнадцятьма).

День св. Патрика (17 березня) вважається національним днем Північної Ірландії й офіційно визнаний великим святом. Національний символ Ірландії — трилисник. Відповідно до легенди, це була рослина, яку обрав св. Патрик, щоб на прикладі пояснити євреям християнську доктрину Трійці.

День св. Давида (1 березня) — це церковне свято св. Давида, ченця і єпископа VI століття, заступника Уельсу. Цей день вважається національним святом Уельсу, хоча офіційно він і не є великим святом.

У цей день, однак, багато хто з уельсців приколює до піджаків жовті нарциси або пирій, оскільки обидві рослини традиційно вважаються національними символами Уельсу.

Три леви, зображені на королівському гербі, символізують Англію, лев, який стоїть на задніх лапах, — Шотландію, арфа — Ірландію. Усі вони зображені в колі, яке підтримують лев та єдиноріг. Лев вважається символом національної сили та британської монархії вже багато сторіч. Єдиноріг — міфічна тварина, схожа на коня з довгим прямим рогом, — з’явився на Шотландському і Британському королівському гербах багато сторіч тому, він є символом чистоти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити