Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

BELFAST


Belfast is the capital of Northern Ireland, it is situated at the head of the wide Belfast Lough, the inlet of the North Channel on the eastern coast of the island, where the river Lagan reaches the shore. The favourable geographical location of the city helped the city to develop. The bigger half of the population of Northern Ireland is concentrated in Belfast, because people are employed at ports, docks, factories and plants.

Shipbuilding and aircraft building are the leading industries. The shipyards are producing passenger liners and aircraft carriers o2 the largest size. There are also the largest rope works, food processing, tobacco and other consumer goods factories in the city.

Belfast is also important for Northern Ireland as a port. It’s hard to believe but almost three-quarters of the external trade goes through Belfast.

For many people the name of Belfast means «Troubles». It was used for the sectarian division between Roman Catholics and Protestants and terrorism in Northern Ireland, which began in 1969. By the end of 1999 over 3 000 people together with the members of the British Army and innocent civilians lost their lives.


QUESTIONS

1. Is Belfast the capital of Scotland or Northern Ireland?

2. What helped the city to develop?

3. Why is the bigger half of the population concentrated in Belfast?

4. What are the leading industries of Belfast?

5. Why is it important as a port?


VOCABULARY

lough — озеро

inlet — вузька морська затока

favourable — вигідний

rope-works — виробництво тросів, канатів

consumer — споживач


БЕЛФАСТ


Белфаст — столиця Північної Ірландії, він розташований на березі широкого озера Белфаст, у найглибшій точці Північної протоки східного узбережжя острова, де ріка Леган досягає берега. Вигідне географічне положення міста сприяло його розвитку. Більша частина населення Північної Ірландії сконцентрована в Белфасті, тому що там люди працюють у портах, доках, на фабриках і заводах. Суднобудування і літакобудування — провідні галузі промисловості. На верфях роблять пасажирські лайнери та літаки великих розмірів.

У місті також знаходяться найбільші майстерні з виробництва канатів, фабрики з виробництва продуктів, тютюну й інших споживчих товарів.

Для Північної Ірландії Белфаст важливий як порт. Важко повірити, але майже три чверті зовнішньої торгівлі проходить через Белфаст.

Для багатьох людей назва Белфаст значить «біди». Вона використовувалася за часів сектантських розбіжностей між римськими католиками і протестантами та тероризму в Північній Ірландії, що почався в 1969 р. До кінця 1999 р. більше 3 тисяч чоловік, включаючи членів британської армії і безневинне мирне населення, втратили свої життя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити