Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

ENGLISH OVERSEAS

Geographically, English is the most widespread language on Earth, second only to Mandarin Chinese in the number of people who speak it. It is the language of business, technology, sport, and aviation. Outside the United Kingdom and the Republic of Ireland, English is an important language in many countries, and the major language of four — the United States of America, Canada, Australia and New Zealand. Despite the great distances separating these five English-speaking communities from each other and from the British Isles and great social and cultural differences between them, the forms of English which they use remain mutually intelligible.

However, there are a number of points of difference in spelling between the English of the United States and that of Great Britain. The other communities follow the British mode, except that many US spellings are usual, or acceptable, in Canada. The major differences are in pronunciation, and, to a lesser degree, in vocabulary and grammar.

Canadian English is subject to the conflicting influences of British and American English. On the whole British English has literary influences, while American has a spoken one. There are no important differences in written form between the English of Great Britain and that of Australia, New Zealand, or indeed South Africa. The literary language of the four communities is virtually identical. Grammatically, too, the English of all four is relatively uniform, except that each has developed its own colloquial idioms. Thus it is in the everyday spoken language that main differences lie.


QUESTIONS

1.    Why is English so important?

2.    What are the five English-speaking communities?

3.    What are the major differences between different variants of English?

4.    What is common for English of the five communities?


VOCABULARY

widespread — широко розповсюджений

despite — незважаючи на

to separate — розділяти, відокремлювати

to remain — залишатися

mutually — взаємно; обопільно

intelligible — зрозумілий, чіткий, ясний

difference — розходження

acceptable — прийнятний

pronunciation — вимова

influence — вплив

colloquial — розмовний


АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА КОРДОНОМ


Географічно англійська мова є найбільш розповсюдженою мовою на землі, поступаючись тільки мандариновому діалекту китайської мови за кількістю людей, що говорять нею. Це — мова бізнесу, техніки, спорту й авіації. За межами Великобританії і Республіки Ірландія англійська мова є важливою мовою в багатьох країнах і державною мовою в чотирьох країнах — Сполучених Штатах Америки, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Незважаючи на великі відстані, що відділяють ці чотири англомовних країни одна від одної й від Британських островів, і великі соціальні та культурні розходження між ними, форми англійської мови, використовувані ними, залишаються взаємно зрозумілими.

Однак є кілька розбіжностей у вимові між англійською мовою Сполучених Штатів і англійською мовою Великобританії. Інші співтовариства додержуються британського варіанту, за винятком того, що багато правил американської вимови є нормою або прийняті в Канаді. Головні розходження полягають у вимові, й, у меншій мірі, в лексиці та граматиці.

Канадська англійська мова піддана суперечливому впливу британського й американського варіантів англійської мови. Але в цілому британська англійська мова має літературний вплив, у той час як американський варіант англійської мови перебуває під впливом розмовного варіанту. Не існує ніяких серйозних розходжень у писемній англійській мові Великобританії й Австралії, Нової Зеландії або ПАР. Літературна мова цих чотирьох співдружностей фактично ідентична. Граматично відбувається те ж, англійська мова всіх чотирьох країн практично однорідна, за винятком того, що кожна розвинула свої власні розмовні ідіоми. Таким чином, саме в розмовному варіанті мови й криються всі розбіжності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити