Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

CHRІSTMAS

Christmas is the year's most celebrated holiday. It is celebrated on December 25th by Catholic Church and on January 7th by Orthodox Church. The meaning of Christmas is to recognize Christ's birth, of which the exact date is not known. During the fourth century the Bishop of Rome set December 25th as Christ's birth date. Some authorities claim that the choice of December 25th was made because it coincided with Chanukah, Mithraic's feast of the sun god, and the people of northern Europe's winter solstice feast.

The winter solstice is the time of year in the Northern Hemisphere when the noon sun appears to be farthest south. The Saturnalia was celebrated for seven days, during the period of time when the winter solstice occurred. During this time, slaves were given freedom, gifts were exchanged, and banquets prevailed.

Holiday evergreens, the symbol of eternal life, have long been used for Christmas time decorations. The Christmas wreath represents everlasting life and God's endless love for us. Kissing under mistletoe supposedly started out when enemies stopped fighting when they met under mistletoe. Holly is the most known Christmas greenery, and there are several legends about it, one is that Jesus' crown was made of holly, and the holly berries represented his blood.


QUESTIONS

1.    What is the meaning of Christmas?

2.    When was Christ's birth date set?

3.    When was the Saturnalia celebrated?

4.    What does the Christmas wreath represent?

5.    Why is Holly the most known Christmas greenery?


VOCABULARY

solstice — сонцестояння

feast — свято

to occur — траплятися, відбуватися

evergreen — вічнозелене дерево

eternal, everlasting — вічний

wreath — вінок

mistletoe — омела (в Англії традиційна прикраса будинку на Різдво)

supposedly — приблизно

berry — ягода


РІЗДВО


Різдво — це найпопулярніше свято року. Святкується 25 грудня католицькою церквою і 7 січня православною церквою. Значення Різдва полягає у визнанні народження Христа, точна дата якого невідома. У четвертому сторіччі єпископ Риму оголосив 25 грудня днем народження Христа. Деякі стверджують, ніби вибір 25 грудня пов'язаний із тим, що він збігався з Чанукою, мітріанським святом бога Сонця і святом зимового сонцестояння, що святкувалося в Північній Європі.

Зимове сонцестояння — це час року, коли полуденне сонце в Північній півкулі знаходиться на найбільшій відстані від півдня. Сатурналії святкувалися протягом усіх семи днів зимового сонцестояння. Протягом цього часу рабам дарували свободу, люди обмінювалися подарунками, проходили бенкети.

Святкові вічнозелені дерева, символ вічного життя, довго використовувалися для декорацій на Різдво. Різдвяний вінок символізує вічне життя і нескінченну любов Бога до нас. Традиція поцілунку під омелою з'явилася, можливо, після того як під омелою зустрілися вороги і не стали битися. Падуб — найзнаменитіша різдвяна рослина, про яку існує кілька легенд. Одна з них говорить, що корона Ісуса була з падуба, і його ягоди символізували кров Ісуса.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити