Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

ST. VALENTINE'S DAY (1)

St. Valentine's Day has its origins in the Roman festival of Lupercalia, observed on February 15. Lupercalia celebrated the coming of spring in the Roman calendar (February was observed later in the year than it is today). Lupercalia was associated with the Roman gods Lupercus and Faunus. Lupercus watched over shepherds and their flocks and the festival of Lupercalia became a celebration intended to ensure the fertility of flocks, fields and people.

The celebration of Lupercalia spread as the Roman Empire grew. When the Romans conquered France, the first Valentine-like cards were used, in which women had written their names (possibly accompanied by love notes) that later could be used in a lottery to search someone favours.

From its association with Lupercalia, St. Valentine's Day associates with love and romance. This led Valentine's enthusiasts to appoint the Roman god Cupid as a patron of Valentine's Day. Cupid is also known as Amour or Eros in Greek mythology. The ancient Greeks believed Eros was the force of «love» that is why Eros seems to have been responsible for impregnating a number of goddesses and mortals.

There are several legends about St. Valentine's Day. Each legend stems from real-life martyr known as Valentines who lived in the time of Roman Empire. It is unsure who St. Valentine was, but there are several possible candidates. One of these Valentines is believed to have been a Roman priest and physician. He was put into prison by roman authorities for his teachings and was beheaded on February 14 in the third century A. D. According to the legend he performed a miraclehe cured the blindness of his jailer's daughter. Before the execution, he wrote her a letter signed «From Your Valentine». Another legend says that the same Valentine wrote to children and friends who loved him from the jail. After his death this Valentine was buried in the Roman road Via Flaminia. Pope Julius I is said to have later built a basilica above his grave. One more Saint Valentine candidate, believed to be a bishop of Teni (a province in central Italy), was executed in Rome.

According to another legend, Valentine was an Italian bishop who lived at about the same time. He was thrown into prison because he secretly married couples, contrary to the laws of the Roman Empire. The legend says that he was burnt at the stake.

February 14 was also a Roman holiday. On this day, young men randomly chose the name of the girl to escort to the festival. The custom of choosing a sweetheart on this day became very popular in the medieval Europe. Later this custom spread to American colonies.

Now, St. Valentine's Day is the day of all sweethearts. On this day, people send presents or flowers to those whom they love. Most people send «valentines», greeting cards, named after St. Valentine's letters written in the jail. Valentines can be sentimental and romantic, or funny and friendly. Valentines can be anonymous. Valentines can be heart-shaped. People buy valentines or make them themselves.


QUESTIONS

1.    What are the origins of St. Valentine's Day?

2.    When and where were the first Valentine-like cards used?

3.    Why is St. Valentine's Day associated with love and romance?

4.    Who is a patron of Valentine's Day?

5.    Who was St. Valentine?

6.    What did people do on this day?


VOCABULARY

to observe — тут: урочисто святкувати; проводити урочисту церемонію

shepherd — пастух, чабан

flock — череда

to ensure — гарантувати, забезпечувати, ручатися

fertility — родючість; достаток; перен. багатство

to spread (past spread, p.p. spread) — розносити (ся), поширювати

to conquer — завойовувати, скоряти; поневолювати; підкорювати

favour — розташування, прийняття, прихильність

association — асоціація, з'єднання, об'єднання

to appoint — призначати, визначати

Cupid — римськ. міф. Купідон

Amour — римськ. Амур, Купідон

mythology — міфологія

ancient — давній; стародавній, старий; античний

responsible — відповідальний (за щось), який несе відповідальність

to impregnate — запліднювати (with); робити вагітною

goddess — богиня

mortal — смертний

to stem — відбуватися; бути результатом чогось

martyr — мученик; мучениця; страждалець

priest — священик (особл. католицький); жрець

miracle — диво

to cure — виліковувати, зціляти

execution — страта

to sign — знак; символ

to bury — ховатися

pope — Папа Римський; священик; піп

grave — могила

bishop — єпископ

to execute — страчувати

to throw (past threw, p.p. thrown) — кидати

stake — іст. стовп, до якого прив'язували засудженого на спалення

randomly — випадково, навмання

sweetheart — кохана, улюблений

jail — в'язниця


ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (1)


День св. Валентина походить від римського фестивалю Лаперкалія, який проходив 15 лютого. Лаперкалія — це святкування настання весни за римським календарем (лютий наставав пізніше, ніж це відбувається сьогодні). Лаперкалія була пов'язана з римськими богами Лаперкасом і Фонас. Лаперкас наглядав за пастухами та їхніми отарами, а свято Лаперкалія проводили, щоб отари овець були численними, поля і люди — плідними.

Свято Лаперкалія згодом поширилося по всій Римській імперії, яка постійно збільшувалася. Коли римляни завоювали Францію, саме тоді вперше були використані «валентинки», у яких жінки писали свої імена (можливо, супроводжувані любовними посланнями), що згодом використовувалися в лотереї, з метою знайти для себе шанувальника.

Через його зв'язок з Лаперкалією, а тому і достатком, День св. Валентина асоціюється з коханням і романтикою, що змусило шанувальників Дня св. Валентина вважати римського бога Купідона заступником цього свята. Купідон у грецькій міфології також відомий як Амур, або Ерос. Давні греки думали, що Ерос був утіленням «кохання», тому Ерос і вважається батьком дітей багатьох богинь і смертних.

Існує кілька легенд про св. Валентина, кожна з яких ґрунтується на реальних подіях з життя мучеників, котрі жили в часи Римської імперії. Точно не відомо, хто був св. Валентин, але існує кілька можливих кандидатів. Один з цих Валентинів, як думають, був римським священиком і лікарем. Він був запроторений у в'язницю римською владою за свої погляди, де і був обезголовлений, сталося це 14 лютого. Це сталося в третьому сторіччі після Різдва Христового. Згідно з легендою він зробив диво — вилікував дочку свого тюремника від сліпоти. Перед стратою він написав їй листа і підписав його «Від твого Валентина». Інша легенда говорить, що той же самий Валентин, перебуваючи у в'язниці, писав листи дітям і своїм друзям, які любили його. Після смерті він був похований біля римської дороги. Пізніше Папа Римський Джуліус побудував базиліку на місці його могили. Ще одним кандидатом на роль св. Валентина вважається єпископ міста Тені (область у центральній Італії), який був страчений у Римі.

Згідно з іншою легендою, Валентином був один італійський єпископ, який жив приблизно в той же самий час. Він був кинутий у в'язницю за те, що таємно, всупереч законам Римської імперії, провів обряд одруження однієї пари. Легенда говорить, що він був спалений за це на багатті.

14 лютого було також римське свято. У цей день молоді люди вибирали випадкове ім'я дівчини, яку згодом повинні були супроводити додому. Традиція вибору коханого в цей день стала дуже популярною в середньовічній Європі. Пізніше цей звичай поширився також в американських колоніях.

Тепер День св. Валентина — це день закоханих. У цей день люди дарують подарунки або квіти тим, кого вони люблять. Більшість людей надсилає «валентинки», вітальні листівки, що названі на честь листів св. Валентина, написаних у в'язниці. «Валентинки» можуть бути сентиментальними і романтичними, кумедними і дружніми. «Валентинки» можуть бути анонімними, можуть мати форму серця. їх купують або роблять самостійно.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити