Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

ST. VALENTINE'S DAY (3)

There are several legends about St. Valentine's Day. One of the legends says that Valentine was Christian priest who lived in the 3 century A.D. He was put into prison by roman authorities for his teachings and was beheaded on February 14. According to the legend he performed a miracle — he cured his jailer's daughter of her blindness. Before the execution he wrote her a letter signed «From Your Valentine». Another legend says that the same Valentine wrote to children and friends who loved him from the jail.

According to another legend, Valentine was an Italian bishop who lived at about the same time. He was thrown into prison because he secretly married couples, contrary to the laws of the Roman empire. The legend says that he was burnt at the stake.

February 14 was also a Roman holiday. On this day young men randomly chose the name of the girl to escort to the festival. The custom of choosing a sweetheart on this day became very popular in the medieval Europe. Later this Custom spread to American colonies.

Now, St. Valentine's Day is the day of sweethearts. On this day, people show their friends relatives and loved ones that they care. People send candy or flowers to those whom they love. Most people send «valentines», greeting cards named after St. Valentine's letters written from jail. Valentines can be sentimental and romantic, or funny and friendly. Valentines can be anonymous. Valentines can be heart-shaped or can carry hearts on them. People buy valentines or make them themselves.


QUESTIONS

1.    Who was Valentine according to one legend?

2.    What was he beheaded for?

3.    What was the Valentine's guilt according to the other legends?

4.    What holiday was on February 14 in the Roman empire?

5.    What do people send to their loved ones and friends on St. Valentine's Day?

6.    What is a «valentine»?


VOCABULARY

St. Valentine's Day — День св. Валентина

Christian — християнський

priest — священик

prison — в'язниця

to behead — відрубати голову

authorities — органи влади

teachings — вчення

miracle — диво

to cure — зцілити

jail — в'язниця

jailer — тюремник

blindness — сліпота

execution — страта

bishop — єпископ

to marry (couples) — вінчати (пари)

to be burnt at the stake — бути спаленим на багатті

randomly — випадково

sweetheart — коханий, кохана

medieval — середньовічний           

valentine — листівка або подарунок, які надсилають у День св. Валентина

custom — звичай                           

to spread — поширюватися           

anonymous — анонімний

to care for — любити, кохати

heart-shaped — у формі серця

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (3)


Існує кілька легенд про День св. Валентина. В одній із легенд говориться, що Валентин був християнським священиком, який жив у третьому столітті до народження Христа. Він був кинутий у в'язницю за своє вчення римською владою й обезголовлений 14 лютого. Відповідно до легенди, він створив диво: зцілив дочку тюремника від сліпоти. Перед стратою він написав їй листа, якого підписав: «Від твого Валентина». В іншій легенді говориться, що той же Валентин писав із в'язниці листи дітям і друзям, які його любили.

Згідно з іншою легендою, Валентин був італійським єпископом, який жив приблизно в той же час. Він був кинутий у в'язницю, тому що таємно вінчав пари, хоча це було заборонено законами Римської імперії. У легенді говориться, що він був спалений на багатті.

14 лютого було також римським святом. У цей день молоді люди ніби випадково обирали ім'я дівчини, яку повинні були супроводжувати на свято. Звичай обрання коханої у цей день став дуже популярним у середньовічній Європі. Пізніше цей звичай поширився і в американських колоніях.

Сьогодні День св. Валентина — день закоханих. У цей день люди показують своїм друзям, родичам і коханим, що вони їх люблять. Люди надсилають цукерки і квіти тим, кого люблять. Більшість людей надсилає «валентинки» — вітальні листівки, названі так на честь листів, написаних св. Валентином із в'язниці. «Валентинки» можуть бути сентиментальними та романтичними або кумедними й дружніми. «Валентинки» можуть бути анонімними. «Валентинки» можуть мати форму серця, або серця можуть бути зображені на них. Люди купують «валентинки» або роблять їх самі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити