Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

SHAKESPEARE'S BIRTHPLACE

Stratford-on-Avon, where Shakespeare was born, is now one of the most popular tourist centres. But it was not so many years ago. In the 18th century only a few relics of Shakespeare were left — his tomb, New Place (a large house which was built in place of Shakespeare's own house), the mulberry tree that he had planted, and his birthplace.

People from London and other places came to see these relics. Most of them came to New Place where they wanted to see the famous mulberry tree in the garden.

The owner of New Place wasn't much interested in Shakespeare. He didn't like the fact that so many visitors came to his house asking to see the mulberry tree. So in 1756 he cut down the tree and his life became quiet.

But it didn't last long. The people who came to Stratford-on-Avon to see Shakespeare's tree at first were surprised, then they got so angry that the owner of New Place had to leave Stratford.

After Stratford lost one of the most famous relics of Shakespeare, the city fathers decided to do something to attract people there. They asked the greatest actor of the time David Garrick to organize a festival in Stratford.

Garrick planned to do it in the first week of September, 1769. He wanted the festival to be the greatest outdoor' festival staged in England.

At six o'clock in the morning of Wednesday September 6 the festival was opened. Many people came to Stratford. The first day was successful, and Garrick was happy. On the second day it rained hard. The second-day evening ended as it began — in the rain.

On the third day all the people left Stratford, Garrick returned to London very sad. But his festival was the beginning of a tradition. Stratford is now famous for its Shakespeare festivals. Every year a lot of people come to Stratford for the Festival season which lasts from April to September.

QUESTIONS

1.    What relics of Shakespeare were left in the 18th century?

2.    Why did people come to Stratford-on-Avon?

3.    What did the owner of New Place do in 1756?

4.    Why did the people get angry with the owner of New Place?              

5.    Why did the city fathers decide to do something to attract people?

6.    Who organized the festival in Stratford?

7.    Why did Garrick return to London very sad?


VOCABULARY

relic — предмет старовини

tomb — могила, могильний камінь

mulberry tree — шовковиця

city fathers — батьки міста


БАТЬКІВЩИНА ШЕКСПІРА

Стратфорд-он-Ейвон, де народився Шекспір, — один із найбільш популярних туристичних центрів. Але багато років тому все було не так. У XVIII столітті збереглося тільки кілька пам'ятних місць, пов'язаних з ім'ям Шекспіра — його могила, новий будинок (великий будинок, що був побудований на місці дому Шекспіра), шовковиця, яку він посадив, і місце його народження.

Люди з Лондона й інших місць приїжджали подивитися на ці реліквії. Багато хто з них приїжджав до нового будинку, де вони хотіли побачити в саду знамениту шовковицю.

Власник нового будинку мало цікавився Шекспіром, йому не подобалося, що так багато відвідувачів приходять до його будинку і питають дозволу побачити шовковицю. Тому в 1756 р. він зрубав дерево і став жити спокійно.

Але це протривало недовго. Спочатку люди, що приїжджали в Стратфорд-он-Ейвон подивитися на дерево Шекспіра, були здивовані. Потім вони так розлютилися, що власникові нового будинку довелося залишити Стратфорд.

Після того як Стратфорд втратив одну із найбільш знаменитих реліквій Шекспіра, батьки міста вирішили щось зробити, щоб привернути увагу людей. Вони попросили найвідомішого актора того часу Давида Гарріка організувати в Стратфорді фестиваль.

Гаррік планував провести фестиваль у перший тиждень вересня 1769 р. Він хотів, щоб цей фестиваль був найбільшим фестивалем на відкритому повітрі в Англії.

Фестиваль відкрився в середу 6 вересня о шостій годині ранку. У Стратфорд приїхало багато людей. Перший день фестивалю пройшов успішно, і Гаррік був щасливий. На другий день пішов сильний дощ. Вечір другого дня закінчився, як і почався — йшов дощ.

На третій день усі люди виїхали зі Стратфорда, і Гаррік повернувся в Лондон дуже засмученим. Але його фестиваль поклав початок традиції. Тепер Стратфорд славиться Шекспірівськими фестивалями. Щороку в Стратфорд приїжджає багато людей на фестиваль, який триває з квітня до вересня.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити