Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

THE TOWN OF MY DREAM


Peking is the capital of the People's Republic of China. It spreads across a vast area. Part of its border is formed by the Great Wall of China, a huge wall which stretches along the mountains. It is the ancient seat of government and a modern industrial and commercial city. The population of Peking is about 10 million people and is still growing, although it is only the second largest city in China.

In 1421 Peking became the imperial capital of the Ming dynasty (1368-1644) and it was during this time that the spacious walled city was built. Like many ancient Chinese cites, the walls and streets were based on the points of the compass. Peking has remained the capital of China since then. With its modern international airport, it is not surprising that Peking has become a popular tourist destination. Peking's broad, straight streets are crowded with people, bicycles and buses. Very few people own a car. Industries include textiles, steel and engineering. It is also a city of great cultural importance. There are more than fifty institutes of higher education, including Peking University. It has a famous opera, a ballet and some outstanding museums — The Museum of Chinese History and Gugun Museum. Among the many historical and cultural landmarks in Peking is Square, one of the largest public squares in the world. It is used for political rallies and military parades.

QUESTIONS

What is the capital of the People's Republic of  China?

What is the population of Peking?

Peking is the second largest city in China, isn't it?

Has Peking become a popular tourist destination?

How many institutes are there in this city?


VOCABULARY

1.    to stretch — тягтися

2.    landmark — пам'ятник

3.    rally — подія

4.    to remain — залишатися

5.    vast — великий


МІСТО МОЄЇ МРІЇ

Пекін — столиця Китайської Народної Республіки. Він розкинувся на великій площі. Частина кордону сформована Великою Китайською стіною — величезною стіною, що тягнеться уздовж гір. Тут з давніх часів знаходиться уряд, це сучасний промисловий і торговий центр. Населення Пекіна більше 10 млн. чоловік, і воно все ще зростає, хоча це тільки друге за розміром місто в Китаї.

У 1421 р. Пекін став імперською столицею династії Мін (1368-1644 pp.), і в цей період було побудоване величезне, оточене стіною місто. Як і в багатьох інших давніх китайських містах, стіни й вулиці були закладені за показниками компаса. З того часу Пекін залишається столицею Китаю. Не дивно, що, маючи сучасний міжнародний аеропорт, Пекін став популярним місцем для туристів. Широкі, прямі вулиці Пекіна переповнені людьми, велосипедами, автобусами. Дуже мало людей мають машини. Промисловість включає такі галузі, як текстильна, металургійна й машинобудівна. Це також місто великого культурного значення. Тут більше 50 вищих навчальних закладів, включаючи Пекінський університет. Тут знаходиться знаменита опера, балет і кілька відомих музеїв — Музей історії Китаю, Музей Гугун. Серед багатьох історичних і культурних пам'яток у Пекіні — площа, одна з найбільших публічних площ у світі. Вона використовується для політичних подій і військових парадів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити