Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

GREAT BRITAIN AND THE USA: LIFE OF YOUTH


Our youth is mostly similar to the youth abroad in many aspects of life. Numerous youth organizations have been formed since the Second World War, uniting young people from all classes and sections of the population. In the USA exists a Young Republican Federation, Young Christian Association, some religious organizations for Jewish youth. Youth organization Green peace deals with the most urgent ecological problems of today's world. It protests against nuclear weapon test, sea and soil pollution, etc.

Sport clubs are characteristic youth organizations in the US and the UK. They unite people, who are interested in baseball, football, basketball, golf, etc. You can attend any club: from theatre clubs to bird-watching clubs. Birdwatching clubs are very popular, especially in Great Britain.

And at the age of 14 children have regular part-time job to earn some pocket money. Some young people work in their church organizations. They help elderly people or work in hospital. There are even some groups, where young people help released prisoners to start their life anew. Youth and youth movement over decades have become important factors in the life of both countries.


QUESTIONS

1.    What do you know about the youth movement abroad?

2.    What is the aim of sport clubs?

3.    What youth organizations of the USA do you know?

4.    How do interest clubs work?

5.    What is the main task of youth organization Green peace?


VOCABULARY

to unite — поєднувати

urgent — насущний

nuclear weapon — ядерна зброя

to deal with — займатися чим-небудь

pollution — забруднення


ВЕЛИКОБРИТАНІЯ І США: ЖИТТЯ МОЛОДІ


Багато в чому наша молодь дуже схожа на молодь за кордоном. Численні молодіжні організації сформувалися після Другої світової війни, поєднуючи молодих людей усіх класів і шарів населення. У США існують федеральні молодіжні об'єднання республіканців, християнські молодіжні асоціації, релігійні організації для єврейської молоді. Молодіжна організація «Грінпіс» займається найбільш насущними екологічними проблемами сучасного світу. Вона виступає проти випробувань ядерної зброї, забруднення моря і ґрунту і т. ін.

Характерними для Англії і США молодіжними організаціями є спортивні клуби. Вони об'єднують людей, які цікавляться бейсболом, футболом, баскетболом, гольфом. Можна відвідувати будь-який клуб: від театрального до клубу спостереження за птахами. Клуби спостереження за птахами тепер дуже популярні, особливо в Англії.

У віці 14 років кожен підліток уже зайнятий постійною роботою на частину ставки, щоб мати гроші на кишенькові витрати. Деякі молоді люди працюють у церковних організаціях. Вони допомагають старим чи працюють у лікарнях. Існують навіть групи, де молоді люди допомагають ув'язненим, що вийшли з в'язниці, почати нове життя. Молодь і молодіжний рух за останні роки стали важливими факторами в житті обох країн.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити