Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

THE INTERNET (1)

The Internet is a huge network of computers spanning this planet and is now started to bring in the surrounding area like space. Some computers like servers share data, others just surf the web as clients downloading the data. Public Internet began in the late 70's. In the 70's web users used an interface called telnet, but now that program is mainly obsolete. Telnet is most widely deployed in accessing college email accounts. The Internet is very helpful, because it's a huge database of knowledge, from the pictures of family trips to an analysis of quantum mechanics. Everyone should have the Internet because of its near instantaneous communication and huge wealth of knowledge. But how to go on the Internet and do a search for information we need. There are two ways to do it.

The first is when you know an internet address of data you need and the second one is when you try to find information you need by using a search program. In the beginning we have got to enter any browser you like. It could be an Internet Explorer, Netscape Navigator or Opera, etc. If we have a broadband connection, we connect to the Internet at once. If not, we have to set up and connect to our dial-up service. Finally, if we want to find some information in the Internet, we are to type an address of this data in the browser we use or simply use the existing search-programs such as the Google search program, rambler search program, yandex search program or yahoo search program. They are very simple and popular networks of sites. In these programs we can just type the word or name of thing, we would like to find and then press enter. A search program solves this problem. We get our results in the same window. After we get our results, we simply choose whatever site best matches our query or keep searching.

Besides data, one can get from the Internet, we can also send and receive e-mail or electronic mail. This internet service is cheaper than ordinary mail and much quicker. It is becoming popular day by day. We can get some news from the Internet, because there are many informational servers in the web.


QUESTIONS

1.    What is the Internet?

2.    What are servers?

3.    When did public Internet appear?

4.    What was the most popular mail interface used in 70s?

5.    What kind of browsers do you know?

6.    How can we find information in the Internet?

7.    Is it cheaper to use the Internet mail service instead of ordinary post office?

8.    What search programs do you know?


VOCABULARY

huge — великий, гігантський, величезний

network — мережа

to span — охоплювати

surrounding — навколишній

to share — поділяти, розподіляти; розділяти

data — мн. від datum; дані, факти, відомості; інформація

to surf — тут: знаходитися в мережі

to download — завантажувати, пересилати (по лінії зв'язку)

interface — інтерфейс, адаптер

obsolete— непотрібний, який вийшов із ужитку; старий

to deploy — використовувати, уживати; розгортати

email accounts — облікові записи електронної пошти

quantum mechanics — квантова механіка

instantaneous — миттєвий; негайний

browser — обч. броузер, браузер, вікно перегляду; програма перегляду

broadband connection — виділене підключення

dial-up — вилучений доступ до мережі

to type — друкувати, надрукувати

search-program — програма-розвідник

site — сайт

to solve — вирішувати, дозволяти; знаходити вихід

to match — підходити, відповідати

query — запит, питання

to provide — постачати; доставляти; забезпечувати


ІНТЕРНЕТ (1)

Інтернет — це величезна мережа комп'ютерів, яка охоплює всю нашу планету і тепер уже прорвалася в навколишній для нас простір — космос. Деякі комп'ютери, такі як сервери, діляться інформацією, інші тільки подорожують по мережі як клієнти і завантажують дані. Масове використання Інтернету почалося наприкінці 70-х рр. У 70-х рр. користувачі мережі використовували інтерфейс, що називався Telnet, але тепер ця програма застаріла. Програма Telnet найширше використовувалася при доступі до облікових записів електронної пошти в коледжах. Інтернет дуже корисний, тому що це величезна база даних і знань — від картинок наших сімейних поїздок до даних аналізу в квантовій механіці. Через свій майже миттєвий зв'язок і величезну розмаїтість даних, Інтернет потрібен кожній людині. Але як ввійти до Інтернету і знайти потрібну нам інформацію? Є два способи зробити це.

Перший — коли ми знаємо інтернет-адресу потрібних нам даних, другий — коли ми використовуємо пошукові системи. Для цього ми можемо використовувати будь-який знайомий нам браузер. Це може бути Інтернет-Експлорер (Internet Explorer), Нетскейп-Навігатор (Netscape Navigator) або Опера (Opera) і т. д. Якщо в нас є відповідне підключення, то ми підключаємося відразу. В іншому випадку ми повинні встановити й підключити послугу «віддалений доступ до мережі». Нарешті, якщо ми хочемо здійснити пошук даних в Інтернеті, нам потрібно надрукувати в броузері адресу потрібної нам інформації або просто скористатися вже існуючими пошуковими програмами, такими як пошукова програма Google, пошукова програма Rambler, пошукова програма Yandex, пошукова програма Yahoo тощо. Це дуже прості й популярні інформаційні мережі сайтів. У цих програмах нам потрібно тільки надрукувати слово або назву того, що ми хотіли б знайти, а потім натиснути введення. Програма пошуку може вирішити цю проблему. Ми одержуємо наші результати в тому ж самому вікні. Після того як ми одержали результати, дивимося і вибираємо будь-який сайт, що найкраще відповідає нашому запитові.

Крім даних, які можна одержати з Інтернету, ми також можемо надіслати або одержати електронну пошту. Ця служба Інтернету дешевша, ніж звичайна пошта, і вона працює набагато швидше. Вона стає все популярнішою і популярнішою день від дня. В Інтернеті багато інформаційних серверів, так що ми можемо одержувати новини з мережі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити