Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

MICROSOFT COMPANY

Paul Allen and Bill Gates founded the Company in 1975.

Microsoft is best-known American company involved in software production. Microsoft's wealth and power is growing up for years. It is a giant company. Microsoft's $25 billion market value tops that of Ford, General Motors.

Some time ago, Microsoft dominated the PC market with its MS-DOS operating system, the basic software that let the computer understand your commands and carry them out, appeared in the beginning of 80s. MS-DOS ran on 90 percent of the worlds IBM and IBM-clone computers. Then, Microsoft has extended that presence with releasing of Windows, which is probably the most important and popular operating system in the World. And now it dominates the market.

Firstly, Microsoft released Windows '95 in 1995. It was a graphics interface environment that ran on top of MS- DOS and replaced DOS in future versions. Then, Microsoft released Windows '98, Windows NT, Windows Millennium, Windows 2000 and Windows XP.

Microsoft also supplies about 50 percent of the world's software applications. Among them, there are three well- known Office Packs; they are also called Microsoft Office programs such as Excel (spreadsheets), Microsoft Word (word processing), Access (data bases) and Outlook Express (e-mail). There were releases in 1997, 2000, and 2002, when appeared Microsoft Office XP. Microsoft is also in the market of networking, multimedia and even books. And as an early supporter of the Macintosh computer, Microsoft virtually owns the Mac application market.

It has been calculated that Microsoft controls 80-85 % of the entire PC software industry. The company has hundreds of products and thousands of employees, making it one of the largest companies. Many of the company's shareholders are now millionaires and a few including Bill Gates and Paul Allen are billionaires. Microsoft is no doubt the fastest growing company in the PC software industry.


QUESTIONS

1.    Who founded the Company?

2.    When was Microsoft founded?

3.    What does the company produce?

4.    What was the first Microsoft operating system that dominated the PC market?

5.    How many Windows operating systems did Microsoft release?

6.    Is it a rich company?

7.    Does the Company dominate the PC market?


VOCABULARY

to found — заснувати

to involve — стосуватися, торкатися

software — програмне забезпечення, програми

wealth — вартість

PC market — ринок ПК (персональних комп'ютерів)

MS-DOS operating system — операційна система MS-DOS

to carry out — виконувати

to extend — розширюватися, збільшуватися

to release — випускати

graphics interface — графічний інтерфейс

to supply — поставляти, постачати

application — додаток

spreadsheets — програма табличних обчислень

word processing — текстовий редактор

networking — організація/створення мереж; об'єднання в мережу; підключення до мережі

multimedia — мультимедіа (використовує різні засоби інформації)

virtually — віртуально

entire — цілий, весь

employee — службовець

shareholder — акціонер; пайовик, власник акцій

doubt — сумнів


КОМПАНІЯ «МАЙКРОСОФТ»

Пол Аллен і Вілл Гейтс заснували компанію в 1975 р.

«Майкрософт» — добре відома американська компанія з виробництва програмного забезпечення. Багатство і потужність «Майкрософт» зростає протягом багатьох років. Це гігантська компанія. 25-мільярдний ринок «Майкрософт» перевершує ринки таких компаній, як «Форд», «Дженерал Моторе».

Якийсь час тому «Майкрософт» домінувала на ринку зі своєю платформою MS-DOS — операційною системою, яка з'явилася на початку 80-х pp. і дозволяє комп'ютеру розуміти команди і виконувати їх. Було три версії MS-DOS. MS-DOS працювала на 90 % усіх комп'ютерів IBM і IBM-сумісних комп'ютерів. Потім свою присутність на ринку «Майкрософт» закріпила за рахунок випуску Windows, що, ймовірно, наданий момент є найважливішою і найбільш популярною операційною системою у світі. Зараз вона домінує на ринку.

Спочатку «Майкрософт» випустила Windows 95 у 1995 р. Це була графічна інтерфейс-оболонка, яка запускалася поверх MS-DOS і в майбутньому замінила DOS. Потім «Майкрософт» випустила Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Millennium і Windows XP.

«Майкрософт» також постачає близько 50 відсотків усього програмного забезпечення у світі. Серед них три добре відомих офісних пакети, їх ще називають програми Microsoft Office, такі як Excel (електронні таблиці), Microsoft Word (текстовий редактор), Access (бази даних) і Outlook Express (електронна пошта). Були випуски в 1997, 2000 і 2002 pp., коли з'явився Microsoft Office XP. «Майкрософт» також представлений на ринку мереж, мультимедіа, навіть книг. Через те що «Майкрософт» спочатку підтримувала компанію «Макінтош», «Майкрософт» віртуально володіє прикладним ринком комп'ютерів «Макінтош».

Було підраховано, що «Майкрософт» контролює 80-85 % усього ринку програмного забезпечення персональних комп'ютерів. В асортименті компанії сотні видів продукції, тисячі працівників, що робить її найбільшою. Багато хто з акціонерів компанії — мільйонери, а деякі, включаючи Білла Гейтса і Пола Аллена, — мільярдери. Без сумніву, «Майкрософт» на ринку програмного забезпечення для персональних комп'ютерів є найбільшою компанією, яка швидко зростає.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити