Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

VIRTUAL REALITY

Not long ago computers were considered an amazing invention. Today they form part of our everyday life. The latest thing today is Virtual Reality. A Virtual Reality system can transport the user to exotic locations such as a beach in Hawaii or the inside of the human body. The Virtual Reality system is still in the early stages of its development. At the moment it is necessary to put a large helmet on your head to see the simulated world and you have to wear a special glove on your hand in order to manipulate the objects you see there. Lenses and two miniature display screens inside the helmet create the illusion that the screen surrounds you on every side. You can «look behind» computer — generated objects, pick them up and examine them, walk around and see things from a different angle.

Already today Virtual Realidy is used in medicine. In hospitals, surgeons could plan operations by first «travelling» through the brain, heart or lungs without damaging the body. It is also used in police training schools. In schools pupils could explore the Great Pyramid or study molecules from the inside. Developers of Virtual Reality say its potential is powerful.

The word which comes closest to describing Virtual Reality is «simulator». Virtual Reality technology resembles the flight simulators that are used to train pilots. But of course there are dangers as well as benefits. In the wrong hands Virtual Reality can be used for power fantasies and pornography.


QUESTIONS

1.    What is Virtual Reality?

2.    Why do you need to wear helmet and special glove?

3.    What are the possible uses of Virtual Reality?

4.    What are some of the disadvantages of Virtual Reality?

5.    Do you think Virtual Reality is an important invention or not?


VOCABULARY

Virtual Reality — віртуальна реальність

invention — винахід

helmet — шолом

lenses — лінзи

illusion — ілюзія

surgeon — хірург

simulator — симулятор


ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ


He дуже давно комп'ютери вважалися дивовижним винаходом. Сьогодні вони є частиною нашого повсякденного життя. Остання новинка сьогодні — це віртуальна реальність. Система віртуальної реальності може переносити користувача в екзотичні місця, такі як пляж на Гаваях, або в середину людського тіла. Система віртуальної реальності поки ще знаходиться на початкових стадіях розробки. У наш час, щоб побачити фантастичний світ, необхідно надягти великий шолом на голову; щоб маніпулювати об'єктами, які ви там бачите, потрібно надягти спеціальну рукавичку на руку. Лінзи і два маленьких демонструвальних екрани в середині шолома створюють враження, що екрани оточують вас з усіх боків. Ви можете супроводжувати предмети в комп'ютері, піднімати і вивчати їх, проходжуватися і бачити речі під різними кутами зору.

Уже сьогодні віртуальна реальність використовується в медицині. У лікарнях хірурги можуть планувати операцію, спочатку «подорожуючи» по мозку, серцю або легеням, не зашкоджуючи тілу. Вона також використовується в міліцейських школах. Учні в школах можуть вивчати велику піраміду або молекули зсередини. Творці віртуальної реальності говорять, що в неї могутній потенціал.

Слово, близьке до описуваної віртуальної реальності — симулятор. Технологія віртуальної реальності нагадує симулятори польоту, які використовуються, щоб тренувати пілотів. Але, звичайно, у неї є переваги і недоліки. У поганих руках віртуальна реальність може бути використана для нестримних фантазій і порнографії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити