Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

TELEVISION

Television, also called TV, is one of our most important means of communication. It brings moving pictures and sounds from around the world into millions of homes.

The name «Television» comes from Greek word meaning «far», and a Latin word meaning «to see», so the word «television» means «to see far».

About three-fourths of the 1500 TV stations in the US are commercial stations. They sell advertising time to pay for their operating costs and to make profit. The rest are public stations, which are nonprofit organizations.

Commercial TV stations broadcast mostly entertainment programs because they must attract larger number of viewers in order to sell advertising time at high prices. These programs include light dramas called situation comedies; action-packed dramas about life of detectives, police officers, lawyers and doctors; shows featuring comedians, dancers and singers; movies; quiz shows; soap operas; cartoons. Commercial TV broadcasts also documentaries and talk shows. Documentary is dramatic, but nonfictional presentation of information. It can be programs about people, animals in faraway places or programs on such issues as alcoholism, drug abuse, racial prejudice. On talk shows a host interviews politicians, TV and movie stars, athlets, authors. There are also sport programs and brief summaries of local, national and international news. Advertising is an important part of commercial TV. Commercials appear between and during most programs. They urge viewers to buy different kinds of products — from dog food to hair spray, and from cars to insurance policies.

Public television focuses mainly on education and culture. There are programs on wide range of subjects — from physics and literature to cooking and yoga. Public TV also broadcasts plays, ballets, symphonies as well as programs about art and history. Public TV attracts less viewers than commercial TV.


QUESTIONS

1.    What does the word television mean?

2.    What kind of stations are there in the US?

3.    Why do commercial stations broadcast mostly entertainment programs?

4.    What programs are broadcasted on commercial TV?

5.    What programs does public TV broadcast?

6.    Which kind of TV — commercial or public — attracts more viewers?


VOCABULARY

moving pictures — зображення, що рухається

Greek — грецький

Latin — латинський

commercial station — комерційна станція

advertising time — рекламний ефірний час

operating costs — витрати

profit — прибуток

public station — громадські станції

to broadcast — передавати

entertainment — розвага

to attract — привертати

viewer — глядач

drama — телевистава

situation comedy — комедія ситуацій

action-packed — повний подій

lawyer — адвокат

comedian — актор-комік

quiz show — вікторина

Cartoon — мультиплікаційний фільм

documentary — документальна передача

talk show — шоу

issue — проблема, питання

drug abuse — наркоманія

racial prejudice — расові забобони

host — ведучий

to interview — брати інтерв'ю

athlet — спортсмен

summary — огляд

advertising — реклама

commercial — рекламний ролик

to urge — переконувати

to focus — зосереджуватися

play — п'єса

art — мистецтво


ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Телебачення є одним із наших найважливіших засобів комунікації. Воно приносить зображення, яке рухається, і звук з усього світу в мільйони будинків.

Назва «телебачення» походить від грецького слова, що означає «далеко», і латинського слова, що означає «бачити», таким чином, слово «телебачення» означає «далеко бачити».

Близько трьох чвертей з 1500 телестанцій у США є комерційними станціями. Вони продають рекламний ефірний час, щоб покрити витрати і дістати прибуток. Інші — громадські станції, що є некомерційними організаціями.

Комерційні телестанції передають в основному розважальні передачі, тому що вони повинні привертати увагу більшої кількості глядачів, щоб продавати ефірний час за великими цінами. Ці програми включають легкі серіали, звані комедіями ситуацій, повні подій серіали про життя детективів, поліцейських, адвокатів і лікарів, програми за участю акторів-коміків, танцюристів і співаків, художні фільми, вікторини, мильні опери, мультфільми. Комерційні телестанції транслюють також документальні передачі та шоу. Документальна передача — це драматичне, однак реальне представлення подій. Це можуть бути передачі про людей і тварин з віддалених куточків світу або передачі на такі теми, як наркоманія, алкоголізм, расові забобони. На шоу ведучий бере інтерв'ю в політиків, теле- і кінозірок, спортсменів, письменників. Також існують спортивні програми і короткі огляди місцевих, національних і міжнародних новин. Реклама є важливою частиною комерційного телебачення. Рекламні ролики з'являються між передачами і під час них. Вони переконують глядачів купувати різні види товарів: від собачого корму до лаку для волосся і від машин до страхових полісів.

Громадське телебачення концентрується, головним чином, на освіті й культурі. Існують передачі з широкого спектру питань: від фізики до літератури і від готування їжі до йоги. Громадське телебачення транслює спектаклі, балети, симфонічну музику, а також програми про мистецтво й історію. Громадське телебачення привертає менше глядачів, ніж комерційне.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити