Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

TELEVISION IN OUR LIFE

Television now plays an important role in our life. It is difficult to say if it is good or bad for us. It is clear, that television has advantages and disadvantages.

But are there more advantages than disadvantages? In the first place, television is an entertainment. But it is not only a convenient entertainment. For a family of three, four or five, for example, it is more convenient and less expensive to sit comfortably at home than to go out to find entertainment in other places. They don't have to pay for expensive seats at the theatre or cinema. They turn on the TV-set and can watch interesting films, concerts, football matches.

But some people think that it's bad to watch TV. Those who watch TV need do nothing. We are passive when we watch TV. Television shows us many interesting programmes. But again there is a disadvantage here: we watch TV every evening, and it begins to dominate our lives.

My friend told me that when his TV-set broke down, he and his family found that they had more time to do things and to talk to each other. There are other arguments for and against television.

Very often the programmes are bad. Sometimes they show too much violence in films and news programmes. There is also too much pop music and ads. Ads on the whole are convenient for grown-ups. But is it good for children to watch all those ads where they show all kinds of underwear and what not?


QUESTIONS

1.    What advantages does television have?

2.    What disadvantages does television have?

3.    What did my friend find when his TV-set broke down?

4.    What do they sometimes show?


VOCABULARY

entertainment — розвага

passive — пасивний

to dominate — домінувати

to break down — ламатися

violence — жорстокість

pop music — поп-музика

ads (advertisemets) — реклама, оголошення


ТЕЛЕБАЧЕННЯ В НАШОМУ ЖИТТІ


Телебачення відіграє важливу роль у нашому житті. Важко сказати, добре де чи погано. Ясно, що телебачення має свої переваги і недоліки.

Але чого більше — переваг чи недоліків? У першу чергу, телебачення — це розвага. Але це не тільки зручні розваги. Родині з трьох, чотирьох або п'яти осіб, наприклад, зручніше і вигідніше сидіти вдома, ніж куди-небудь йти і шукати розваг в інших місцях. їм не треба оплачувати дорогі квитки в театр або кіно. Вони вмикають телевізор і дивляться цікаві фільми, концерти і футбольні матчі.

Але деякі люди думають, що дивитися телевізор шкідливо. Телеглядачам не треба нічого робити. Коли ми дивимося телевізор, ми пасивні. Телебачення демонструє нам багато цікавих програм. Але в цьому є й недолік: ми дивимося телевізор щовечора, і він починає домінувати в нашому житті.

Мій друг сказав мені, що коли в нього зламався телевізор, то він і вся його родина зрозуміли, що в них з'явилося більше часу на те, щоб щось зробити або поговорити один з одним. Є й інші аргументи «за» і «проти» телебачення.

Часто показують погані програми. Іноді у фільмах і новинах багато насильства. Також по телевізору показують багато поп-музики і реклами. У цілому, реклама зручна для дорослих. Але хіба корисно дітям дивитися всю цю рекламу, де показують різну нижню білизну, і чи бажано?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити